Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning stärker din kompetens och gör det lättare att få ett jobb. Utbildningen leder till ett yrke med goda framtidsutsikter.

Hitta arbetsmarknadsutbildning

Det finns arbetsmarknadsutbildningar som leder till en rad olika yrken. Här kan du lätt hitta aktuella arbetsmarknadsutbildningar och se vilka studiebesök du kan anmäla dig till.

Hitta studiebesök

På ett studiebesök kan du ta reda på om en utbildning och ett yrke passar dig. Anmäl dig genom att mejla kontaktpersonen för den eller de utbildningar du är intresserad av. Utbildningsanordnaren återkommer sedan till dig med en bekräftelse.

Vad är arbetsmarknadsutbildning?

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Samtliga arbetsmarknadsutbildningar och de yrken de leder till vänder sig till alla, oavsett kön. Utbildningen garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser rejält. Utbildningen är oftast från några veckor upp till sex månader, men kan i vissa fall vara längre. Utbildningen är på heltid.

En arbetsmarknadsutbildning ökar jobbchanserna

webbinarium
/

5 minuter 55 sekunder

Genom en arbetsmarknadsutbildning skaffar du dig kompetens som efterfrågas av arbetsgivare. Tack vare att utbildningarna är yrkesinriktade och delvis består av arbetsplatsförlagt lärande kan du snabbt komma ut i jobb.

För vem

Det är flera saker som påverkar dina möjligheter att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Vi väger samman bland annat dina tidigare utbildningar och erfarenheter, dina möjligheter att få jobb samt hur behoven på arbetsmarknaden ser ut. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du har fyllt 25 år
  • Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga
  • Du har fyllt 18 år och står långt ifrån arbetsmarknaden

Utifrån ovanstående kriterier är det Arbetsförmedlingen som bedömer och fattar beslut om en arbetsmarknadsutbildning är aktuell för dig. Vilka som får gå en arbetsmarknadsutbildning, utöver de som uppfyller ovanstående kriterier, kan variera över tid.

Så här fungerar det

Utbildningarna ges av olika utbildningsanordnare runt om i landet, på uppdrag av oss. I vår digitala tjänst ”Hitta arbetsmarknadsutbildningar” kan du söka efter olika utbildningar och via vår digitala tjänst ”Hitta studiebesök” kan du anmäla dig till studiebesök. Kanske hittar du någon utbildning som passar just dig.

Ersättning för resekostnader

När du deltar i ett program på annan ort kan du ansöka om bidrag för rese- och boendekostnader.

Bidrag för resekostnader

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Stödinsatser

Individuellt pedagogiskt stöd (IPSU)

Du kan få pedagogiskt stöd, kompletterat med hjälpmedel, när du deltar i en arbetsmarknadsutbildning.

Individuellt pedagogiskt stöd (IPSU)

Yrkessvenska

Behöver du förbättra dina kunskaper i svenska inför eller under en arbetsmarknadsutbildning kan du få yrkesanpassad undervisning i svenska.

Yrkessvenska

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.