Arbetsmarknadsutbildning

آموزش بازار کار شما را به گزینۀ جذاب تری در بازار کار تبدیل خواهد کرد. این آموزش اغلب همراه با کارفرمای خاص طراحی شده و اغلب به طور مستقیم منجر به کار می شود.

اعلام علاقمندی به بازدید آموزشی

در اینجا شما دوره های آموزشی کنونی بازار کار ما را پیدا خواهید کرد. با انجام یک بازدید آموزشی از برگزار کننده دوره آموزشی می توانید بفهمید که آیا دوره آموزشی مربوطه برای شما مناسب است یا نه. بازدید آموزشی معمولاً از طریق تماس ویدئویی به صورت دیجیتالی انجام می شود.

با ایمیل زدن به فرد تماس برای دوره آموزشی یا دوره های آموزشی مورد علاقه تان ثبت نام کنید. پس از آن مسئول هماهنگی دوره آموزشی با شما تماس خواهد گرفت و ملاقات با شما را تأیید خواهد کرد.

این آموزش چیست

یک دورۀ آموزشی بازار کار یک نوع دوره کوتاه آموزشی مرتبط با مشاغلی است که در آنها کمبود نیروی کار آموزش دیده وجود دارد. این آموزش تضمین نمی کند که شما کار پیدا می کنید، اما شانس خود را بطور قابل توجهی بهبود میدهد. مدّت این آموزش معمولا از چند هفته تا 6 ماه است اما در برخی موارد دیگر می تواند بلندتر هم باشد. این نوع آموزش، تمام وقت است.

این آموزش برای چه کسانی است

آموزش های بازار کار امکان کاریابی شما را از چندین نظر تحت تأثیر قرار می دهند. ما موارد مختلفی مانند تحصبلات و تجربیّات قبلی شما، امکانات شما برای پیدا کردن کار و همچنین نیاز بازار کار را با هم بررسی می کنیم. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. و همچنین بایستی دارای یکی از شرایط زیر باشید:

  • سن 25 سال تمام و یا بالاتر داشته باشید.
  • اگر کمتر از 25 سال سن و نوعی ناتوانی داشته باشید که توانائی کار کردن شما را تحت تأثیر قرار می دهد.
  • در صورتی که 18 سال تمام دارید و از بازار کار فاصلۀ زیادی دارید.

چگونگی برگزاری این آموزشها

این آموزشها از طرف موسسات مختلف آموزشی در تمام کشور، بر اساس مأموریّتی از جانب ما، برگزار می شوند. در اینجا می توانید دوره های موجود را ببینید. در صورتی که دوره ای پیدا کنید که فکر می کنید مناسب شماست، می توانید در زمان دیدار با ما آن را پیشنهاد دهید.

پشتیبانی مالی

شما میتوانید در مدّتی که به دوره های آموزشی بازار کار می روید کمک مالی بگیرید. در مورد این که چه کمکی به شما تعلّق می گیرد میتوانید از ما سؤال کنید.

کمک های مالی برای شرکت در یک دوره

پشتیبانی آموزشی

شما میتوانید به هنگام شرکت در بعضی از دوره های آموزشی ما از کمک های یک مربّی خصوصی برخوردار شوید. در مورد این که چه کمکی به شما تعلّق می گیرد میتوانید از ما سؤال کنید.

کمکهای فردی در زمینه مربیگری کودک (IPSU)

بیمه

شما در مدّت شرکت در دوره های آموزشی بازار کار بیمۀ صدمۀ شخصی و بیمۀ عمر گروهی می شوید.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید