Steg till arbete

Har du en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar din förmåga att arbeta eller studera? Steg till arbete förbereder, utvecklar och stärker dig för arbete eller studier och hjälper dig att få ett jobb.

Vad är steg till arbete?

I steg till arbete erbjuds du stöd av våra leverantörer. Du och leverantören ringar in dina kompetenser och resurser. Ni kommer tillsammans fram till vilket stöd du behöver för att börja arbeta eller studera. Steg till arbete består av fyra delar med obligatoriska och valbara aktiviteter.

Du kan delta på heltid eller deltid. Om du inte kan arbeta heltid på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning finns möjlighet att delta på deltid.

Du kan kombinera steg till arbete med sfi-studier. I vissa aktiviteter kan du få förstärkt språkstöd.

Steg till arbete

film
/

7 minuter 19 sekunder

Här får du veta vad stödet innebär och vilka villkor som gäller.

Vem kan få steg till arbete?

Steg till arbete riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar din förmåga att arbeta eller studera. Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att delta.

Så här går det till

Del 1. Behov i tjänsten

När vi har bedömt att steg till arbete kan vara rätt stöd för dig får du kontakt med en leverantör närmast din bostadsort. Leverantören kartlägger vilket stöd du har behov av för att vi ska kunna fatta beslut om nästa steg.

Del 2. Resurser och stödbehov

Om du har behov av del 2 får du prova olika arbetsliknande aktiviteter i leverantörens lokaler för att ta reda på vad du behöver utveckla och stärka för att arbeta eller studera. Målet är att du ska få större förståelse för dina förmågor och begränsningar i olika arbetssituationer och vilka anpassningar av arbetsplatsen som kan underlätta för dig.

Del 3. Stärka och utveckla

I del 3 får du vägledning och hjälp med att stärka och utveckla din förmåga att arbeta eller studera. Du får också arbetspröva. Målet är att du ska hitta ett arbete som passar dig.

Del 4. Hitta arbete

Leverantören hjälper dig att hitta ett arbete eller en utbildning som passar dig. Även i denna del får du arbetspröva. Målet är att du ska få en anställning eller börja en utbildning. 

Uppföljning

Du har löpande samtal med leverantören. Leverantören följer upp din utveckling och hur du tycker att aktiviteterna fungerar.

Arbetsförmedlingen följer också upp hur det går för dig så att du får det stöd du behöver.

Ersättning och villkor

När du tar del av steg till arbete deltar du i ett arbetsmarknadspolitiskt program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Du hittar en länk till mer information här nedanför om hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn behöver du meddela det till både Arbetsförmedlingen och din handledare hos leverantören. Det behöver du göra för att få din a-kassa eller annan ersättning. Din handledare hos leverantören informerar dig om hur du anmäler frånvaro till dem.

Du hittar länkar till mer information här nedanför om hur du ska meddela frånvaro till Arbetsförmedlingen.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till arbete eller utbildning och för att du ska få din ersättning från Försäkringskassan. I länken nedan hittar du mer information om hur du aktivitetsrapporterar.

Aktivitetsrapportera