Steg till arbete

قدمه ها تا کار (Steg till arbete) برای شما است که معلولیت یا مریضی دارید که بالای فرصت های شما برای کار کردن یا درس خواندن تاثیرگذار است. شما فرصتی برای آزمایش حرفه‌ها و محیط‌های کاری دارید تا شغلی را پیدا کنید که با توانایی کاری شما سازگاری داشته باشد.

قدمه ها تا کار چیست؟

قدمه ها تا کار شما حمایت را از یکی از تامین کننده گان خود دریافت می نمایید. شما این فرصت را دارید که امتحان کنید چه چیزی در موقعیت های مختلف در ملکیت های تامین کننده برای شما کار می کند. شما همراه مشاور کاریابی و تداوی گر کاری به حمایتی که ضرورت به آن دارید خواهید رسید.

زیادتر اوقات، شما در محل های کاری واقعی می توانید کار کردن را تجربه کنید. هدف اینست که شما یک کار یافت کنید یا شروع به درس خواندن نمایید.

برای نفراتی که در قدمه های کار اشتراک می کنند

فلم
/

7 دقیقه 19 ثانیه

درباره حمایت بفهمید و این که چه شرایطی برقرار است.

چه کسی می تواند قدمه ها تا کار را بگیرد؟

قدمه ها تا کار برای شما است که معلولیت یا مریضی دارید که بالای فرصت های شما برای کار کردن یا درس خواندن تاثیرگذار است. شما برای اشتراک کردن باید در خدمات کاریابی (Arbetsförmedlingen) راجستر شده باشید. شما باید در محل باشید و مهم است که فعالیت کنید.

چهار مرحله از قدمه ها تا کار

قدمه ها تا کار دارای چهار قسمت است اما شاید شما ضرورت به هر چهار قسمت 2 را ردّ کنید. پس از هفت هفته ممکن است که بتوانید کار کنید.

قسمت 1. ضرورت ها در خدمات، 3 هفته.

شما و یکی از تامین کنندگان شما می فهمید که شما در جریان اشتراک در قدمه ها تا کار ضرورت به چه حمایتی دارید.

قسمت 2. منابع و ضرورت حمایت، 5 هفته.

شما امتحان می کنید چه چیزی در موقعیت های مختلف برای شما کار می کند. شما این کار را در ملکیت های تامین کننده انجام می دهید. مقصد اینست که شما بهتر بفهمید در چه کاری خوب عمل می کنید و در چه ساحه ضرورت به کمک دارید. شما همراه مشاور کاریابی و تداوی گر کاری به حمایتی که ضرورت به آن دارید خواهید رسید.

قسمت 3. تقویت و انکشاف، 6 ماه.

شما با امتحان کردن یک یا چند محل کار واقعی فرصت انکشاف و رشد خواهید داشت. هدف اینست که شما یک وظیفه ای یافت کنید که مناسب شما باشد و برای درخواست کار آماده گیری بگیرید.

قسمت 4. یافت کردن کار، 6 ماه

شما باید یک محل کار یا آموزشی یافت کنید که مناسبتان باشد. اگر ضرورت باشد تامین کننده شما را در این ساحه مساعی می رساند. شما فرصت خواهید داشت در یک محل کار واقعی کار کنید که ضرورت به استخدام دارد. هدف اینست که شما یک کار یافت کنید یا شروع به درس خواندن کنید.

روش کار چنین است

1. ما ارزیابی می کنیم که آیا قدمه ها تا کار برای شما مرتبط است یا نخیر

خدمات کاریابی مشخص می کند که آیا قدمه ها تا کار حمایت صحیح برای شماست یا نخیر. شما برای این که اشتراک کرده بتوانید باید در خدمات کاریابی راجستر شده باشید.

2. یکی از تامین کننده گان ما همراه شما به تماس می شود

تامین کننده برای تنظیم وعده ملاقات اولیه همراه شما به تماس خواهد شد. شما همراه تامین کننده یک تماس تلیفونی اولیه می گیرید که معلومات بیشتری را درباره قدمه ها تا کار برایتان فراهم می کند. شما همراه هم یک پلانی را جور می کنید که مشخص می کند چه رقم می توانید هر چه عاجل یک کار یافت کنید یا شروع به آموزش کنید.

شما نزدیک ترین تامین کننده به محل زندگی خود را می گیرید.

3. در طول قدمه ها تا کار

قدمه ها تا کار می تواند الی 13 ماه زمان را دربرگیرد. اگر شما به دلیل مصاب بودن به مریضی یا معلولیت کار مکمل نمی توانید انجام دهید، به طور قسمی اشتراک کرده می توانید.

شما قدمه ها تا کار را با خواندن درس های موسسه مالی سوئیس (SFI) ترکیب کرده می توانید. در برخی فعالیت ها، به دیگر لسان مساعی دریافت کرده می توانید.

شما گفتگوهای جاری با تامین کننده درخصوص انکشاف خود و نظرتان در مورد تاثیر این فعالیت ها خواهید داشت. تامین کننده پیشرفت را برای ما در خدمات کاریابی راپور می کند و ما تصمیمی در خصوص قدمه بعدی شما می گیریم.

کمک‌هزینه و شرایط

حضور شما در Steg till arbete به معنای شرکت شما در یک برنامه سیاست بازار کار است. بنابراین، می‌توانید از «اداره بیمه اجتماعی» درخواست کمک‌هزینه کنید. پیوند مربوط به اطلاعات بیشتر درباره روش ارائه درخواست کمک‌هزینه و شرایط شرکت در برنامه‌های ما، در قسمت زیر درج شده است.

وقتی در برنامه‌ای شرکت می‌کنید

اگر بیمار یا مشغول مراقبت از کودک بیمار باشید

اگر بیمار شوید یا مجبور به مراقبت از کودکان در منزل شوید، باید موضوع را به سرویس اشتغال و ناظر ارائه‌دهنده اطلاع دهید. این اطلاع‌رسانی برای بهره‌مندی از مزایای بیمه بیکاری یا کمک‌هزینه‌های دیگر ضروری است. ناظر ارائه‌دهنده روش اعلام غیبت را به شما آموزش خواهد داد.

پیوندهای مربوط به اطلاعات بیشتر درباره اعلام غیبت به سرویس اشتغال در قسمت زیر درج شده است.

اعلام غیبت ناشی از بیماری

اعلام غیبت ناشی از مراقبت از کودک (VAB)

گزارش فعالیت

هر ماه باید گزارش فعالیت خود را تسلیم اداره اشتغال کنید. مهم است که حمایت‌های لازم از شما در مسیر دستیابی به شغل یا ادامه تحصیل صورت بگیرد و امکان دریافت کمک‌هزینه از اداره بیمه اجتماعی برای شما فراهم گردد. پیوند زیر حاوی اطلاعات بیشتری درباره گزارش فعالیت است.

گزارش فعالیت