Steg till arbete

Ma leedahay naafanimo ama jirro saamaynaysa awooddaada shaqo ama waxbarasho? Steg till arbete (Tallaabada xagga shaqada) waxay kuu diyaarineysaa, kuu horuumarineysaa, kuuna xoojineysaa shaqo ama wax-barasho, waxayna kaa caawineysaa inaad shaqo hesho.

Maxay tahay steg till arbete (tallaabada xagga shaqadu?

Tallaabada xagga shaqada waxaad taageero uga heleysaa qandaraaslayaasheenna. Adiga iyo qandaraaslaha ayaa wadajir isula go’aan-sanaya taageerada aad u baahantahay si aad u bilowdo shaqo ama waxbarasho. Tallaabada xagga shaqadu waxay ka koobantahay afar qaybood iyo hawlo qasab ah iyo kuwo ikhtiyaari ah.

Waxaad ka qaybqaadan kartaa waqti buuxa ama waqti dhiman. Haddii aadan waqti buuxa shaqayn karin caafimaad darro ama naafanimo awgeed, waxaa jirta fursad aad uga qeyb qaadan karto waqti-dhiman.

Waxaad isku dari kartaa tillaabooyinka aad kula shaqaynayso (steg till arbete) iswiidhishka soogalootiga (sfi). Hawlaha qaarkood, waxaad heli kartaa taageero luqadeed oo la xoojiyay.

Yaa loogu tala galay tallaabada xagga shaqada?

Tallaabada xagga shaqada, waxaa loogu tala galay adigaaga qaba naafanimada ama caafimaad darro saameysa awooddaada shaqo ama waxbarasho. Waxaad u baahantahay in aad ku qorantahay Xafiiska Shaqada si aad uga qayb-qaadato.

Sidan ayey wax u dhacayaan.

Qeybta 1 Baahida tallaabada xagga shaqada

Marka aannu u aragno in tallaabada xagga shaqadu, ay noqon karto taageero adiga kugu habboon, ayaad hel-eysaa xiriirka qandaraaslaha ugu dhaw xaafaddaada. Qandaraaslaha ayaa eegaya taageerada aad u baahan-tahay si aan go'aan uga gaarno tallaabada xigta.

Qaybta 2. Eegidda baahidaada taageero

Haddii aad u baahantahay qaybta 2aad, waxaad isku dayi kartaa hawlo shaqo oo kala duwan oo ka jira goobaha qandaraaslaha si aad u ogaato waxa aad u baahan-tahay inaad horumariso oo aad xoojiso si aad u shaqeyso ama aad wax u barato. Hadafku waa inaad si weyn u fahanto kartidaada iyo xaddidaadahaaga xaaladaha kala duwan ee shaqada iyo waxyaaabaha wax kuu fududeyn kara goobta shaqada.

Qaybta 3. Xooji oo horumari

Qaybta 3aad, waxaad ku heleysaa hagitaan iyo caawimaad ku aaddan xoojinta iyo horumarinta awooddaada xagga shaqada ama waxbarashada. Waxa kale oo aad helaysaa shaqo-tijaabin ah. Ujeeddadu waa inaad hesho shaqo kugu habboon.

Qaybta 4. Shaqo helid

Wuxuu qandaraasluhu kaa caawinayaa inaad hesho shaqo ama waxbarasho kugu habboon. Xitaa qeybtan, waxaad sameyneysaa shaqo-tijaabin ah. Ujeeddadu waa inaad shaqo hesho ama aad waxbarasho billowdo.

Dib u eegis

Waxa aad wada hadal joogto ah la leedahay alaab-qeybiyaha (leverantören) ayaa la socda horumarkaaga iyo sida aad u malaynayso in hawluhu ay shaqaynayaan.

Wuxuu sidoo kale XafiiskaShaqadu la soconayaa sida ay wax kuugu socdaan si aad u hesho taageerada aad u baahan-tahay.

Gunno iyo shuruudo

Marka aad ka qaybqaadaneyso tallaabada xagga shaqada, waxaad ka qaybqaadaneysaa barnaamijka siyaasadda suuqa shaqada, waxaadna gunno ka dalban kartaa Qasnadda caymiska. Halkan hoose ayaad ka heleysaa linkiga macluumaadka dheeriga ah ee ku aaddan sida gunnada loo codsado iyo waxa ku khuseeya marka aad ka qaybqaadaneyso mid ka mid ah barnaamijyadayada.

Marka aad ka qayb qaadanayso barnaamij

Haddii aad xanuunsato ama hayso canug xanuusan

Haddii aad xanuunsato ama u baahato inaad guriga joogto si aad carruur u daryeesho, waxaad u baahan-tahay inaad taas ogeysiiso Xafiiska Shaqada iyo gacan hayahaaga qandaraaslaha labadaba. Waxaad u baahantahay inaad taas samayso si aad u hesho lacagtaada shaqo la’aanta (a-kassa) ama wixi kale ee gunno ah. Gacan-hayahaaga qandaraaslaha ayaa kugu wargelin doona sida aad iyo ugu wargelineyso maqnaashaha.

Halkan hoose ayaad ka heleysaa linkiyo ku aaddan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida aad Xafiiska shaqada ugu wargelin karto maqnaashaha.

Soo sheeg maqnaashada marka aad jirrantahay

Soo sheeg maqnaashada daryeelka ilmaha (VAB)

Ka warbixi hawlaha aad qabato

Bil kasta waa inaad Xafiiska shaqada u soo gudbisaa warbixinta wax-qabadka. Taasi waa muhiim si aad u hesho taageerada saxda ah ee jidka shaqada ama waxbarashada iyo si aad gunno uga hesho Qasnadda Caymiska. Linkigan hoose ayaad ka heleysaa xog dheeri ah oo ku saabsan sida loo gudbiyo warbixinta waxqabadka.

Soo gudbi warbixinta waxyaabaha aad qabato