Taageero dheeraad ah

Taageero A-Ö - cinwaanka hagitaan ku socoshada iyo billawga hore ee bogga

Waxbarashada suuqa shaqada, shaqo billaabid cusub, taageero iyo wax la eegid, tababar shaqo.

Gunno iyo ka maqnaansho

Gunnada markii barnaamij aad ka qaybgalayso. Sida loo codsado, shuruudaha ka maqnaanshada.

Marka aad xanuusato

Haddii aad xanuusato, sidan ayaad u samaynaysaa wargelinta maqnaanshahaaga

Naafinimo iyo caafimaad darro

Taageerada aad heli kartid markaad shaqo raadsaneysid, isu diyaarineysid shaqo iyo markaad shaqo joogtid.

Lacagta lagaaga soo celinayo kharashka safarada

Taageero-dhaqaaleedka socdaallada markii waraysiyada shaqada lagula yeelan doono ama aad barnaamij ka qaybgalayso.

Taageero si aad dib ugu laabatid shaqo.

Shaqo raadsasho marka aad lacag ka qaadatid ama ka qaadan jirtay caymiska bukaanka.