Taageero dheeraad ah

Taageero A-Ö - cinwaanka hagitaan ku socoshada iyo billawga hore ee bogga

Waxbarashada suuqa shaqada, shaqada Nystartjobb-ka, diyaar-gareyn iyo shaqo la raadin (Rusta och matcha), tababbar shaqo, Shaqada deegaamaynta.

Gunno iyo ka maqnaansho

Gunnada markii barnaamij aad ka qaybgalayso. Sida loo codsado, shuruudaha ka maqnaanshada.

Marka aad xanuusato

Haddii aad xanuusato, sidan ayaad u samaynaysaa wargelinta maqnaanshahaaga.

Naafinimo iyo caafimaad darro

Taageerada aad heli kartid markaad shaqo raadsaneysid, isu diyaarineysid shaqo iyo markaad shaqo joogtid.

Lacagta lagaaga soo celinayo kharashka safarada

Lacagta laysku siiyo wareysiga shaqada ama marka aad barnaamij ka qeybqaadaneysid.

Taageero si aad dib ugu laabatid shaqo.

Shaqo raadsasho marka aad lacag ka qaadatid ama ka qaadan jirtay caymiska bukaanka.