Taageero loogu tala galay adigaaga shaqo la’aanta ah

Qof shaqo la’aan ah ahaan, ama haddii aad baahi gaar ah qabtid, waxaad naga heli kartaa caawimaad dheeraad ah iyo taageero. Halkan waxaad ka arki kartaa nooc caawimaadda ee aad heli kartid.