Damaanad-qaadka shaqada ee dhallinyarada

Damaanad-qaadka shaqada ee dhaalinyaradu waa barnaamij loogu talagalay adigaaga ka yar 25 sano. Waxaad tusaale ahaan taageero u heli kartaa inaad shaqo raadsato, baraaktiik shaqo ama hagitaan xagga xirfadaha iyo shaqada ah. Hadafku waa in aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurta gal ah u hesho shaqo ama waxbarasho bilowdo.

Waa maxay

Waa barnaamij ka kooban waxqabadyo u qaabaysan qof qof ahaan iyo taageerid, laguna daray in aad adigu si firfircoon u raadsato shaqo. Hadafku waa in aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah u hesho shaqo ama u bilawdo waxbarasho.

Yaa loogu tala galay

Waxaad ka qeyb qaadan kartaa damaanad-qaadka shaqada ee dhallinyarada haddii ay da’daadu tahay 16-24 sano, aad shaqa la’aan tahay, naguna qorantahay. Waxaad sidoo kale u baahantahay in aad buuxisid wax ka mid ah waxyaabaha soo socda:

 • Waa inaad waqti buuxa ahayd shaqo la'aan ugu yaraan 90 maalmood afartii bilood ee la soo dhaafay.
 • Waa inaad wakhtiga ugu badan ka qayb qaadatay barnaamijka saldhigashada, laakiin aad weli tahay shaqa la'aan.
 • Waa in lagugu xukumay xabsi, laguuna ogoladay in aad joogtid meel xabsi ka baxsan ama shuruudo lagugu soo daayay laakiin aadan dhammaysan hal sano oo waqtiga tijaabada ka mid ah.

Waa Xafiiska Shaqada (Arbetsförmedlingen) cidda boos kaa siinaysa barnaamijka. Haddii aad ka tirsantahay, dadka loogu talagalay dammaanadqaadka shaqada dhallinyarada (jobbgarantin för ungdomar), balse aan lagugu casuumin boos, waxaad naga soo wici kartaa lambarkan 0771-416 416.

Haddii aad shirkad leedahay, laguuma arko inaad shaqa la’aan tahay, mana ka qaybqaadan kartid barnaamijka. Tani way ku khusaysaa iyadoo aan la eegeyn shirkadda weyninkeeda.

Sidan ayey wax u dhacayaan

Marka aad aqbasho ka qaybgalidda, waxaa laguu dirayaa barnaamijka oo ugu horrayn kuu bilaabanaya maalintaas. Dabadeed waxaad adiga iyo gacanhaye shaqo isla qorshaynaysaan hawlqabadyada kugu habboon si aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah shaqo ugu hesho ama waxbarasho ugu bilawdo. Haddii aad u baahantahay waxaad fursad u leedahay taageero turjumaan. Halkan waxa ku xusan tusaalaha waxqabadyada jira:

 • Baraaktiik shaqo
 • tababbar shaqo
 • Waxbarashada suuqa shaqada, kooras ah dhiirrigelin waxbarashada oo lagu barto iskuulka dadweynaha (folkhögskola) ama Af iswiidhishka soo gelootiga (sfi).
 • Adeegyada iswaafajinta
 • hagitaan xagga xirfadaha iyo waxbarashada ah.
 • taageero iyo talooyin haddii aad ku fikirayso inaad sameysato shirkad adiga kuu gaar ah.

Waxaan la soconeynaa sida ay wax kuugu socdaan, waxaanannu ku siineynaa taageerada aad u baahantahay.

Haddii aad qabto caafimaaddarro ama laxaad kala dhantaalan, waxaad heli kartaa taageero dheeraad ah

Haddii caafimaadkaaga ama laxaadkaaga kala dhantaalani, saamaynayo kartida ka qaybqaadashadaada hawlqabadka barnaamijka, waxaannu doonaynaa in aad noo sheegto. Markaa waxaynu si wada jir ah u baari taageerada aad u baahantahay.

Taageero laguugu tala galay adigaaga naafada ah

Baaxadda barnaamijka

Barnaamijku caadiyan waa wakhti buuxa. Haddii jirro ama naafanimo awgood aanad awoodin inaad si buuxda u shaqeyso, waxaa jirta fursad aad qeyb ahaan uga qeyb qaadan karto barnaamijka. Waxaad sidoo kale wakhti-dhiman ka qeyb qaadan kartaa dammaanad-qaadka shaqada ee da'yarta haddii aad:

 • waqti-dhiman shaqa la'aan tahay, aadna gunno ka qaadato qasnadda shaqa la'aanta
 • wakhti dhiman ku jirto fasax waalid
 • buuxisay 20 sano, waqti dhimmanna wax ka barato Komvux
 • dhigato sfi waqti dhiman.

Fursad uma lihid wax fasax ah, marka aad ka qaybqaadanayso damaanad-qaadka shaqada
ee dhalinyarada, laakiin xaaladaha gaarka ah waxaannu ku siin karnaa fasax ugu badnaan saddex maalmood.

Gunno iyo shuruudo

Marka aad ka qayb qaadato barnaamij, waxaad gunno ka dalban kartaa Qasnadda caymiska. Sida gunno loo codsado iyo wax badan oo ku saabsan waxa ku khuseeya marka aad ka diiwaan gashantahay Xafiiska Shaqada, kana qayb qaadato mid ka mid ah barnaamijyadeenna waxaad ka akhrisan kartaa halkan:

Marka aad ka qayb qaadato barnaamij

Maxaa lagaa filayaa

Ka qaybqaadashada barnaamijku waa ikhtiyaari, laakiin adigaaga gunno dhaqaale ka qaata qasnadda shaqa la'aanta waad lumin kartaa gunnada haddii aad barnaamijka diiddo. Ka qeybqaate ahaan waa inaad noqoto mid firfircoon oo aad raacdo qorshaha aan ku heshiinno.

Marka aad ku jirto barnaamijka, waxaad u baahantahay in aad ka qaybqaadato hawlqabadyada aannu kula qorshaynay. Waxaad u baahantahay in aad firfircoonaato oo aad shaqooyin raadiso, haddii shaqo laguu soo bandhigana, waxaa lagaa filayaa in aad aqbasho. Taas waxaad ugu baahantahay si aad u maarayso xaalkaaga iyo weliba si gunnada aad ka hesho Qasnadda Caymisku (Försäkringskassan) aanay isu beddelin.

Waxaad sidoo kale u baahantahay inaad nagu soo wargeliso isbeddellada, tusaale ahaan haddii aad bilowdo shaqo ama waxbarasho.

Ka warbixi hawlaha aad qabato

Bil walba waa in aad soo gudbiysaa warbixinta waxa aad qabato. Taasi waa muhiim si aad taageero sax ah ugu hesho dadaalka aad ugu jirtid in aad hesho shaqo ama waxbarasho, iyo si aysan u saameyn gunnada aad ka qaadato Qasnadda ceymiska.

Ka warbixinta waxa aad qabatid

Haddii aad xanuunsato

Haddii aad xanuunsato, waxaad u baahantahay inaad soo sheegto maalinta ugu horreysa ee aad jirrato, haddii kale waxaad muddada xanuunka oo dhan waayi doontaa gunnada. Haddii aad xanuunsantahay muddo dheer, waxaan isku dayi doonnaa inaan nuxurka barnaamijkaaga waafajinno duruufahaaga si aad uga qayb qaadato sidaas oo ay tahay. Waa lagaa saarayaa barnaamijka haddii aad si buuxda u xanuunsato in ka badan 30 maalmood, barnaamijkana aan duruufahaaga la waafajin karin.

Soo sheeg maqnaanshaha marka aad jirantahay

Haddii aad daryeeleyso ilmo xanuunsan

Haddii aad u baahan tahay inaad guriga joogtid oo aad carruurta ku daryeesho, waxaad u baahan tahay inaad na soo ogeysiiso.

Ka warbixi maqnaanshaha daryeelka ilmaha (VAB)

Ilaa iyo hadda waad ka tirsanaan kartaa barnaamijka

Waxaad damaanad-qaadka shaqada ee dhallinyarada ka qeyb qaadan kartaa ilaa inta

 • aad ka bilaabayso shaqo ama waxbarasho wakhti buuxa ah oo ka baxsan dammaanad-qaadka shaqada ee dhallinyarada
 • aad ka galeyso fasax waalid oo waqti buuxa ah
 • aad waqti buuxa ka xanuunsaneysid in ka badan hal bil, barnaamijkana aan duruufahaaga la waafajin karin
 • aad ka buuxineyso shuruud cusub si aad u qaadato a-kassa

Halkan ayaad ka akhrisan kartaa, wax dheeraad ah oo ku aaddan waxa loo baahanyahay si gunno looga helo a-kassa:

Gunno ka timaadda qasnadda shaqa la'aanta

Waxaad barnaamijka ku jiri kartaa ugu badnaan 15 bilood. Haddii aadan shaqa helin ama aadan bilaabin waxbarasho 15 bilood gudahood, waxaad beddel ahaan taageero ku sii heli kartaa dammaanad-qaadka shaqada iyo horumarinta.

Barnaamijka dammaanad-qaadka shaqada iyo horumarka

Fursad aad dib ugu laaban karto barnaamijka waad lahaan kartaa

Barnaamijka waad ku soo laaban kartaaa haddii aad ku qornayd jirro, aad fasax waalidnimo ama waxbarasho ku maqnayd. Haddii aad mar kale noqoto bilaa shaqo, waa in aanad maqnayn 12 bilood wax ka badan. Haddii aad shaqaynaysay oo aad noqoto bilaa shaqo, waad ku soo laaban kartaa barnaamijka, haddii aanad mar kale xaq u yeelan Qasnadda shaqo la’aanta (a-kassa). Wax dheeraad ah ka sii akhri ciwaanka, Sidan ayaad ugu soo noqonaysaa barnaamijka (Så kommer du tillbaka till programmet).

Haddii uu Xafiiska Shaqadu joojiyo barnaamijkaaga

Xafiiska shaqadu wuu kaala laaban karayaa barnaamijkaaga, waxayna taasi ka dhigantahay in isaga lagaa joojinayo oo aanad xaq u lahayn inaad ka qayb qaadato barnaamijka. Waad lumin kartaa xaqa aad u leedahay ka qayb qaadashada barnaamijka hadii aad dhaqan xumo samayso ama aad hawlaha carqaladayneyso. Sido kale waxaa jira sababo gaar ah oo uu Xafiiska Shaqadu kaagala noqon karyo barnaamijkaaga, waxay taasi tusaale ahaan noqon kartaa inaadan awoodin ama aadan rabin inaad ka qeyb qaadato barnaamijka.

Haddii barnaamijka la soo gabagabeeyo, way joogsanaysaa gunnadaadii iyo hawlqabadyadii aad ku samaynaysay barnaamijka dhexdiisa.

Ka dib marka barnaamijkaaga la joojiyo

Haddii barnaamijkaaga lagu soo gabagabayo qaab dib ula noqosho ah, waxaa jiri jirta fursad aad mar kale kaga qaybgasho, 45 cisho oo bilaa lacag ah (karensdagar) ka dib. Maalmaha bilaa lacagta ah, waa in ay xiriirsanaadaan, adiguna waa in aad ku sii qornaato shaqaraadis ahaan.

Haddii aad doorato in aad iska saarto Xafiiska Shaqada isla maalinta barnaamijkaaga la soo gabagabeeyo, waa in aad 60 maalmood gudahood isu diiwaangeliso shaqaraadis ahaan, si loo bilaabi karo maalmaha bilaa lacagta ah.

Haddii barnaamijkaaga loola noqday asbaabo gaar ah oo jira dartood, suurtagal ma aha in aad dib ugu soo noqoto barnaamijka.

Sidan ayaad barnaamijka ugu soo laaban kartaa

Barnaamijkaagu wuxuu ugu horreyn bilaabmi karaa isla maalinta aynu qorshe wada samayno. Waxaad u baahantahay inaad adigu la xidhiidho Xafiiska Shaqada.

Haddii aad ka baxday Xafiiska shaqada, waxaad u baahan tahay inaad mar kale barta intarneetka Xafiiska shaqada isaga diiwaan geliso shaqa doon ahaan. Markaas waxaannu ku soo wacaynaa laba saacadood gudahood si aanu u bilowno maareynta kiiskaaga.

 • Haddii aad is diiwaangeliso 3da galabnimo ka dib, waxaa lagu soo wacayaa maalinta shaqada ee xigta inta u dhaxaysa 9 iyo 11 subaxnimo
 • Haddii aadan jawaabi karin ama aannan kula soo xiriirin, naga soo wac 0771-416 416.

Waa muhiim inaad jawaabto markaan ku soo wacno.

Haddii aad weli ka diiwaan gashantahay Xafiiska Shaqada, waxaad u baahantahay inaad naga soo wacdo 0771-416 416 si aan u bilowdo maareynta kiiskaaga. Noo sheeg in kiiskaagu uu khuseeyo suurtagalnimada ku aaddan fursadda aad ugu soo laaban karto barnaamijka.

Waxaad heli kartaa kaalmada dhanka kharashyada safarada

Haddii aad ka qayb-qaadato barnaamij ama baaritaan ka dhacaya meel kale oo aan ahayn halka aad degantahay waxaad heli kartaa kaalmada kharashyada safarka iyo hoyga.

Kaalmada dhanka kharashyada safarka xilliga barnaamij ama wareysi shaqo