Damaanad-qaadka shaqada ee dhallinyarada

Damaanad-qaadka shaqada ee dhaalinyaradu waa barnaamij loogu talagalay adigaaga ka yar 25 sano. Waxaad tusaale ahaan taageero u heli kartaa inaad shaqo raadsato, baraaktiik shaqo ama hagitaan xagga xirfadaha iyo shaqada ah. Hadafku waa in aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurta gal ah u hesho shaqo ama waxbarasho bilowdo.

Waa maxay

Waa barnaamij ka kooban dadaallo iyo taageero si shakhsi shakhsi ah loo qaabeeyay, oo ay la socoto adiga oo si firfircoon shaqo u raadinaya. Hadafku waa in aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurta gal ah u hesho shaqo ama waxbarasho bilowdo.

Yaa loogu tala galay

Waxaad ka qeyb qaadan kartaa damaanad-qaadka shaqada ee dhallinyarada haddii ay da’daadu tahay 16-24 sano, aad shaqa la’aan tahay, naguna qorantahay. Waxaad sidoo kale u baahantahay in aad buuxisid wax ka mid ah waxyaabaha soo socda:

 • Waa inaad waqti buuxa ahayd shaqo la'aan ugu yaraan 90 maalmood afartii bilood ee la soo dhaafay.
 • Waa inaad gunno xaq ugu leedahay qasnadda shaqa la'aanta, muddo 90 maalmoodana aad afartii bilood ee u danbeeyay shaqa la’aan ahayd ama shaqaynaysay wakhti aan buuxin ama ahayd qof marmar loo yeerto.
 • Waa inaad wakhtiga ugu badan ka qayb qaadatay barnaamijka saldhigashada, laakiin aad weli tahay shaqa la'aan.
 • Waa in lagugu xukumay xabsi, laguuna ogoladay in aad joogtid meel xabsi ka baxsan ama shuruudo lagugu soo daayay laakiin aadan dhammaysan hal sano oo waqtiga tijaabada ka mid ah.

Haddii aad shirkad leedahay, laguuma arko inaad shaqa la’aan tahay, mana ka qaybqaadan kartid barnaamijka. Tani way ku khusaysaa iyadoo aan la eegeyn shirkadda weyninkeeda.

Sidan ayey wax u dhacayaan

Adiga iyo gacanhayaha xafiiska shaqada ayaa isla qorsheynaya hawlaha adiga kuugu fiican si aad sida ugu dhakhsaha badan ugu hesho shaqo ama u bilowdo waxbarasho. Haddii aad u baahantahay, waxaa jirta fursad aad taageero uga heli karto turjumaan. Waa kuwan tusaalooyin ku aaddan hawlaha:

 • Baraaktiik shaqo
 • tababbar shaqo
 • hagitaan xagga xirfadaha iyo waxbarashada ah.
 • taageero iyo talooyin haddii aad ku fikirayso inaad sameysato shirkad adiga kuu gaar ah
 • Waxbarasho

Waxaan la soconeynaa sida ay wax kuugu socdaan, waxaanannu ku siineynaa taageerada aad u baahantahay.

Haddii aad buuxisay 20 sano, shaqa la’aanna ahayd ugu yaraan lix bilood waxaa sidoo kale jirta fursad uu shaqa bixiye kugu shaqaaleysiin karo shaqa cusub oo bilaw ah.

Adigaaga qaba jirro ama naafanimo waxaad heli kartaa taageero dheeraad ah

Haddii caafimaadkaaga ama naafanimadaadu ay saamayneyso awooddaada ka qaybqaadashada hawlaha barnaamijka, waxaan rabnaa inaad taas noo sheegto. Markaas waxaan si wada jir ah kuula baareynaa taageerada aad u baahantahay si aad hawlaha uga qayb qaadan karto.

Taageero laguugu tala galay adigaaga naafada ah

Baaxadda barnaamijka

Barnaamijku caadiyan waa wakhti buuxa. Haddii jirro ama naafanimo awgood aanad awoodin inaad si buuxda u shaqeyso, waxaa jirta fursad aad qeyb ahaan uga qeyb qaadan karto barnaamijka. Waxaad sidoo kale wakhti-dhiman ka qeyb qaadan kartaa dammaanad-qaadka shaqada ee da'yarta haddii aad:

 • waqti-dhiman shaqa la'aan tahay, aadna gunno ka qaadato qasnadda shaqa la'aanta
 • wakhti dhiman ku jirto fasax waalid
 • buuxisay 20 sano, waqti dhimmanna wax ka barato Komvux
 • dhigato sfi waqti dhiman.

Fursad uma lihid wax fasax ah, marka aad ka qaybqaadanayso damaanad-qaadka shaqada
ee dhalinyarada, laakiin xaaladaha gaarka ah waxaannu ku siin karnaa fasax ugu badnaan saddex maalmood.

Gunno iyo shuruudo

Marka aad ka qayb qaadato barnaamij, waxaad gunno ka dalban kartaa Qasnadda caymiska. Sida gunno loo codsado iyo wax badan oo ku saabsan waxa ku khuseeya marka aad ka diiwaan gashantahay Xafiiska Shaqada, kana qayb qaadato mid ka mid ah barnaamijyadeenna waxaad ka akhrisan kartaa halkan:

Marka aad ka qayb qaadato barnaamij

Maxaa lagaa filayaa

Ka qaybqaadashada barnaamijku waa ikhtiyaari, laakiin adigaaga gunno dhaqaale ka qaata qasnadda shaqa la'aanta waad lumin kartaa gunnada haddii aad barnaamijka diiddo. Ka qeybqaate ahaan waa inaad noqoto mid firfircoon oo aad raacdo qorshaha aan ku heshiinno.

Marka aad barnaamijka ka qeyb qaadaneyso, waxaad u baahantahay inaad ka qayb qaadato hawlaha aan isla wada qorshaynayno. Waxaad u baahantahay in aad firfircoonaato oo aad shaqo raadsato hadii aanan wax kale ku heshiin, hadii shaqo lagu siiyana waxa lagaa filayaa in aad aqbasho . Waxaad u baahantahay inaad taas samayso si aad iskugu daydo inaad xalliso xaaladdaada, laakiin sidoo kale si aanay u saamayn gunnada aad ka hesho Qasnada Caymiska.

Waxaad sidoo kale u baahantahay inaad nagu soo wargeliso isbeddellada, tusaale ahaan haddii aad bilowdo shaqo ama waxbarasho.

Ka warbixi hawlaha aad qabato

Bil walba waa in aad soo gudbiysaa warbixinta waxa aad qabato. Taasi waa muhiim si aad taageero sax ah ugu hesho dadaalka aad ugu jirtid in aad hesho shaqo ama waxbarasho, iyo si aysan u saameyn gunnada aad ka qaadato Qasnadda ceymiska.

Ka warbixinta waxa aad qabatid

Haddii aad xanuunsato

Haddii aad xanuunsato, waxaad u baahantahay inaad soo sheegto maalinta ugu horreysa ee aad jirrato, haddii kale waxaad muddada xanuunka oo dhan waayi doontaa gunnada. Haddii aad xanuunsantahay muddo dheer, waxaan isku dayi doonnaa inaan nuxurka barnaamijkaaga waafajinno duruufahaaga si aad uga qayb qaadato sidaas oo ay tahay. Waa lagaa saarayaa barnaamijka haddii aad si buuxda u xanuunsato in ka badan 30 maalmood, barnaamijkana aan duruufahaaga la waafajin karin.

Soo sheeg maqnaanshaha marka aad jirantahay

Haddii aad daryeeleyso ilmo xanuunsan

Haddii aad u baahan tahay inaad guriga joogtid oo aad carruurta ku daryeesho, waxaad u baahan tahay inaad na soo ogeysiiso.

Ka warbixi maqnaanshaha daryeelka ilmaha (VAB)

Ilaa iyo hadda waad ka tirsanaan kartaa barnaamijka

Waxaad damaanad-qaadka shaqada ee dhallinyarada ka qeyb qaadan kartaa ilaa inta

 • aad ka bilaabayso shaqo ama waxbarasho wakhti buuxa ah oo ka baxsan dammaanad-qaadka shaqada ee dhallinyarada
 • aad ka galeyso fasax waalid oo waqti buuxa ah
 • aad waqti buuxa ka xanuunsaneysid in ka badan hal bil, barnaamijkana aan duruufahaaga la waafajin karin
 • aad ka buuxineyso shuruud cusub si aad u qaadato a-kassa

Halkan ayaad ka akhrisan kartaa, wax dheeraad ah oo ku aaddan waxa loo baahanyahay si gunno looga helo a-kassa:

Gunno ka timaadda qasnadda shaqa la'aanta

Waxaad barnaamijka ku jiri kartaa ugu badnaan 15 bilood. Haddii aadan shaqa helin ama aadan bilaabin waxbarasho 15 bilood gudahood, waxaad beddel ahaan taageero ku sii heli kartaa dammaanad-qaadka shaqada iyo horumarinta.

Barnaamijka dammaanad-qaadka shaqada iyo horumarka

Fursad aad dib ugu laaban karto barnaamijka waad lahaan kartaa

Waad u soo laaban kartaa barnaamijka haddii aad jirro ku qornayd, fasax waalid ku jirtay ama wax baraneysay, oo aad shaqa la’aan mar kale noqotid. Laakiin waa inaadan barnaamijka ka maqnayn in ka badan 12 bilood. Haddii aad shaqeysay oo aad shaqo la'aan noqotay, waad ku soo laaban kartaa barnaamijka haddii aadan mar kale xaq u lahayn a-kassa.

Haddii uu Xafiiska Shaqadu joojiyo barnaamijkaaga

Xafiiska shaqadu wuu kaala laaban karayaa barnaamijkaaga, waxayna taasi ka dhigantahay in isaga lagaa joojinayo oo aanad xaq u lahayn inaad ka qayb qaadato barnaamijka. Waad lumin kartaa xaqa aad u leedahay ka qayb qaadashada barnaamijka hadii aad dhaqan xumo samayso ama aad hawlaha carqaladayneyso. Sido kale waxaa jira sababo gaar ah oo uu Xafiiska Shaqadu kaagala noqon karyo barnaamijkaaga, waxay taasi tusaale ahaan noqon kartaa inaadan awoodin ama aadan rabin inaad ka qeyb qaadato barnaamijka.

Ka dib marka barnaamijkaaga la joojiyo

Haddii barnaamijkaaga lagu joojiyo kaala noqosho, way jiri kartaa fursad aad mar kale ugu qeyb qaadato barnaamijka. Haddii anshax-xumo darteed barnaamijkaagii lagaala noqday, waxaad mar kale ka qayb qaadan kartaa 45 maalmood oo ganaax ah ka dib. Maalmaha ganaaxu waa maalmo aad gunno heli lahayd haddii aad ku sii jiri lahayd barnaamijka.

Haddii ay xaaladdu sidaas tahay waxaad u baahantahay inaad shaqa doon ahaan ugu sii qornaato Xafiiska shaqada. Haddii aad doorato in aad iska saarto Xafiiska shaqada isla maalinta barnaamijkaaga la joojiyay, waa in aad shaqa doon ahaan isu diiwaan gelisaa 60 maalmood gudahood si laguugu xisaabiyo maalmaha ganaaxa.

Sidan ayaad barnaamijka ugu soo laaban kartaa

Barnaamijkaagu wuxuu ugu horreyn bilaabmi karaa isla maalinta aynu qorshe wada samayno. Waxaad u baahantahay inaad adigu la xidhiidho Xafiiska Shaqada.

Haddii aad ka baxday Xafiiska shaqada, waxaad u baahan tahay inaad mar kale barta intarneetka Xafiiska shaqada isaga diiwaan geliso shaqa doon ahaan. Markaas waxaannu ku soo wacaynaa laba saacadood gudahood si aanu u bilowno maareynta kiiskaaga.

 • Haddii aad is diiwaangeliso 3da galabnimo ka dib, waxaa lagu soo wacayaa maalinta shaqada ee xigta inta u dhaxaysa 9 iyo 11 subaxnimo
 • Haddii aadan jawaabi karin ama aannan kula soo xiriirin, naga soo wac 0771-416 416.

Waa muhiim inaad jawaabto markaan ku soo wacno.

Haddii aad weli ka diiwaan gashantahay Xafiiska Shaqada, waxaad u baahantahay inaad naga soo wacdo 0771-416 416 si aan u bilowdo maareynta kiiskaaga. Noo sheeg in kiiskaagu uu khuseeyo suurtagalnimada ku aaddan fursadda aad ugu soo laaban karto barnaamijka.

Waxaad heli kartaa kaalmada dhanka kharashyada safarada

Haddii aad ka qayb-qaadato barnaamij ama baaritaan ka dhacaya meel kale oo aan ahayn halka aad degantahay waxaad heli kartaa kaalmada kharashyada safarka iyo hoyga.

Kaalmada dhanka kharashyada safarka xilliga barnaamij ama wareysi shaqo