Damaanada shaqo ee dhalinyarada

Damaanada shaqo dhalinyarada waa barnaamij loogu talogalay adigaaga ka yar 25 sano. Waxaad tusaale ahaan heli kartaa taageero in la raadiyo shaqo, tababar goob shaqo ama talo-bixinta waxbarashada iyo xirfada. Hadafku waa inaad hesho shaqo ama bilowdo waxbarasho sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah.

Waa maxay damaanada shaqo ee dhalinyarada?

Waa barnaamij ka kooban hawlo loo habeeyay shakhsiga iyo taageero, laguna daray inaad adigu si fir-fircoon u raadiso shaqo. Hadafku waa inaad hesho shaqo ama bilowdo waxbarasho sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah.

Qofkee ka qayb-qaadan kara barnaamijkan?

Waxaad ka qayb-qaadan kartaa damaanada shaqo ee dhalinyarada haddii aad tahay 16-24 sano oo aad bilaa shaqo tahay kana diiwaan-gashantahay dhankayaga. Waxaad xitaa lagaaga baahanyahay inaad buuxiso mid ka mid ah arrimahan:

 • Adigu aad bilaa shaqo ahayd wakhti buuxa wakhti ah ugu yaraan 90 maalmood afartii bilood ee ugu dambeeyay.
 • Adigu aad wakhti ugu yaraan saddex bilood soo shaqaysay wax ka yar intii aad awoodi lahayd, tusaale ahaan haysatay shaqo saacadle ah, oo aad xaq u leedahay magdhawga laga helo qasnada shaqo la'aanta.
 • Adigiu aad ka soo qayb-qaadatay qorshaha dagnaanshaha xilli wakhtiga ugu badan ah, laakiin weli aad tahay bilaa shaqo.
 • Adigu lagugu xukumay xarig oo laguu ogolaaday joogista banaanka xabsiga ama si shuruud ah laguu sii daayay laakiin aanad dhamaysan hal sano oo ka mid ah wakhtiga tijaabada.

Waad ka mid ahaan kartaa damaanada shaqada ee dhalinayarada wakhti kala bar ah

Waad ka mid ahaan kartaa damaanada shaqada ee dhalinayarada wakhti kala bar ah haddii adigu:

 • aad bilaa shaqo tahay kala bar ahaan oo haysato qasnada shaqo la'aanta
 • aad fasax waalidnimo ku jirto wakhti kala bar ah
 • aad buuxisay 20 sano oo wax ka baratid waxbarashada dadka waaweyn wakhti kala bar ah
 • aad heshiis waxbarasho la leedahay anaga ama degmadaada
 • wax ka baratid iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga wakhti kala bar ah

Tani ayaad samayn kartaa dhanka barnaamijkan

Adiga iyo shaqaale Xafiiska Shaqada ah ayaa qorshaynaya nooca hawlaha adiga sida ugu fiican kugu haboon si aad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah u hesho shaqo ama u bilowdo waxbarasho. Waa kuwan dhowr tusaale oo hawlahan ah:

 • talo-bixinta waxbarashada iyo xirfada
 • hawlaha raadinta shaqo oo leh tababare
 • tababarka goob shaqo
 • waxbarasho ah ilaa ugu badnaan lix bilood
 • taageero iyo talo-bixix haddii aad ka fikirayso inaad bilowdo shirkad gaar kuu ah
 • baxnaaniska ku jiheysan nolosha shaqada
 • ku tababarashada shaqo oo ka dhacda goob shaqo

Waxaanu wakhtigan oo dhan la soconaynaa sida wax kuugu socdaan oo ku siinaynaa taageerada aad u baahantahay.

Barnaamijkan wuxuu ka koobanyahay

Barnaamijkan caadi ahaan waa wakhti buuxa. Haddii aad fasax waalidnimo ku jirto wakhti kala bar ah, ama aanad shaqayn karin wakhti buuxa sababtoo ah xanuun ama hoos u dhac awooda laxaadka ah, waxaa jirta fursada ah in laga qayb-qaato barnaamijkan wakhti kala bar ah.

In laga qayb-qaato barnaamijkan dabcan maaha khasab, laakiin haddii aad ku jirto waa khasab inaad fir-fircoonaato oo raacdo qorshaha aynu ku heshiinay.

Adigu xaq uma lihid fasax marka aad ka qayb-qaadanayso damaanada shaqo ee dhalinyarada, laakiin waxaanu xaaladaha gaarka ah ku siin karnaa fasax ah ugu badnaan saddex maalmood.

Adigaaga leh xanuun ama hoos u dhac awooda laxaadka ah waxaad heli kartaa taageero dheeraad ah

Haddii caafimaadkaaga ama hoos u dhaca awooda laxaadkaagu ay raad ku yeelanayso awoodaada inaad ka qayb-qaadato hawlaha barnaamijkan, markaasi waxaanu doonaynaa inaad noo sheegto. Waxaynu si wada-jir ah adiga kuula eegaynaa nooca taageero ee aad u baahantahay si aad u awoodo inaad ka qayb-qaadato hawlahan.

Taageerada loogu talogalay adigaaga leh hoos u dhac awooda laxaadka ah

Gunnooyinka iyo shuruudaha

Markii taageeradaan lagu siinayo waxaad ka qaybgalaysa barnaamij. Xaaladdaas waxaad gunnada ka dalban kartaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Halkaan waxaad ka aqrisan kartaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida gunnada loo codsado, iyo shuruudaha u degsan ka qaybgelista barnaamijyada.

Markii aad ka qaybgalayso barnaamij

Haddii aad xanuusato ama aad daryeelayso ilmo xanuusanaya

Haddii aad xanuusanayso wakhti dheer waxaanu isku daynaa inaanu nuxurka barnaamijkan kugu haboonaysiino si aad u awoodo inaad uga qayb-qaadato. Haddii aad xanuusato ama u baahantahay inaad guriga joogto si aad u daryeesho ilmo xanuusanaya waxaa lagaaga baahanyahay noo soo sheegto.

Samee wargelinta maqnaanshahaaga marka aad xanuusanayso

Samee wargelinta maqnaanshahaaga ee daryeelka ilmo xanuusanaya 

Samee wargelinta hawlaha

Bil kastaba waa inaad dhiibtaa warbixinta hawlaha Waa muhiim si aad u hesho taageero sax ah jidkii aad ku aadi lahayd shaqo ama waxbarasho iyo si aad lacagtaada uga hesho qasnada shaqo la'anta ama Qasnada Caymiska.

Warbixinta hawlaha

Su'aalo iyo jawaabo

Maxaa dhacaya marka aan helo shaqo?

Haddii aad hesho shaqo ah wakhti kala bar ah markaasi waa lagaa saarayaa barnaamijkan. Haddii aad hesho shaqo wakhti kala bar ah oo aad shaqayso wax badan oo gaarta inaad buuxiso shuruud cusub dhanka qasnada shaqo la'aanta, markaasi waa lagaa saarayaa barnaamijkan. Haddii aad noqoto bilaa shaqo mar kale, iyadoo aanad buuxin shuruud cusub dhanka qasnada shaqo la'aanta, markaasi dib ayaa laguugu qori karaa barnaamijkan.

Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta

Maxaa dhacaya haddii si kastaba ha ahaatee aanan helin shaqo ama waxbarasho

Haddii aanad helin shaqo ama bilaabin waxbarasho gudaha 15 bilood waxaad taas badelkeeda heli kartaa taageero sii socota dhanka damaanada shaqada iyo horumarka.

Damaanada shaqada iyo horumarka

Wakhti intee leeg ayaan ka mid ahaan karaa damaanada shaqo ee dhalinyarada

Waxaad ka mid ahaan kartaa damaanada shaqo ee dhalinayrada ilaa iyo inta aad

 • bilaabayso shaqo ama waxbarasho wakhti kala bar ah, kana baxsan damaanada shaqo ee dhalinyarada
 • ku jirto fasax waalidnimo wakhti buuxa
 • xanuusanayso wakhti buuxa oo ka badan hal bil oo barnaamijkan aanu kugu haboonayn
 • buuxinayso shuruud cusub dhanka qasnada shaqo la'aanta.

Waxaad ka mid ahaan kartaa barnaamijkan ugu badnaan 15 biolood.

Maxaa dhacaya haddii aan ku qornaado xanuun ama galo fasax waalid?

Waa lagaa saarayaa barnaamijkan

 • haddii aad xanuusato wakhti buuxa in ka badan hal bil, oo barnaamijkan aan lagugu hanoonaysiin karin
 • haddii aad gasho fasax waalidnimo wakhti buuxa.

Haddii aad maqantahay wakhti ka yar 12 bilood waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan.

Miyaan ku jiraa caymis?

Waxaad ku jirtaa caymisyada dhaawaca qofka iyo nolosha marka aad ka qayb-qaadanayso damaanada shaqo ee dhalinyarada. Xitaa shaqo-bixiyuhu wuxuu magdhabid ka heli karaa dawlada haddii wax yaala shirkada aad dhaawacdo.

Miyaan waayi karaa booskayga barnaamijkan

Waad waayi kartaa booskaaga haddii aad si fiican uga soo bixi waydo ama aad dhibto shaqadan.

Miyaan dib ugu soo noqon karaa barnaamijkan ka dib shaqo ama waxbarasho?

Waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan haddii aad ku maqnayd xanuun, fasax waalidnimo ama wax baranaysay. Laakiin maaha inaad maqnayd wax ka badan laba iyo toban bilood. Haddii aad soo shaqaysay oo noqotay bilaa shaqo waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan haddii aanad dib xaq u lahayn qasnada shaqo la'aanta.

Waxaad heli kartaa kaalmada dhanka kharashyada safarada

Haddii aad ka qayb-qaadato barnaamij ama baaritaan ka dhacaya meel kale oo aan ahayn halka aad degantahay waxaad heli kartaa kaalmada kharashyada safarka iyo hoyga.

Kaalmada dhanka kharashyada safarka xilliga barnaamij ama wareysi shaqo