Warbixinta wax qabadka

Bil kastaba waa inaad noo soo gudbisaa wargelinta hawlaha . Wargelinta hawlaha waxaad ku muujinaysaa sida aad ugu fir-fircoonayd inaad soo bandhigto nooca shaqooyinka aad raadisay iyo wixi kale ee aad samaysay si aad ugu dhawaato shaqo. Waa muhiim inaad fir-fircoonaato oo aad wargelintaada ku soo gudbiso wakhtigeeda si aad u hesho gunnada lacagta ee laga helo qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska. Waxaa kale oo ay muhiim u tahay inaanu ku siin karno taageerada saxda ah ee jidka loo marayo shaqo ama waxbarasho. Wargelinta hawlahaaga waa inay na soo gaartaa ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba.

Sidan ayey warbixin soo gudbintu u dhaceysaa

Yaa warbixinta soo gudbinaya?

Adigaaga shaqo la’aanta ah ee nagu ag qoran waa in aad warbixin ka soo gudbisaa waxyaabihi aad qabatay iyo shaqooyinki aad codsatay. Ogawne in haddii aad tusaale ahaan ku jirtid tababar shaqo ama baraaktiig ay sidoo kale khasab tahay in aad soo gudbisaa warbixintaas.

Waxan ayaad warbixinta ka soo gudbineysaa

Waxaad warbixin ka soo gudbineysaa shaqooyinka aad raadsatay iyo wixi kale ee aad qabatay si aad shaqo u heshid. Waxaad ku soo dareysaa waxyaabaha aad qabatid ee qorshahaaga ku jira, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee kuwaas la xiriira. Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyin ku aaddan waxa warbixintaada ku jiri kara:

 • shaqooyinka aad raadisay
 • qoraalada inaad xiisaynayso ee aad u gudbisay shaqo-bixiye
 • wareysiyo shaqo iyo kulamada bandhigyada shaqo ee aad tagtay
 • goobaha shaqo ee lagu tababarto ee aad raadisay
 • booqasho inaad wax ka soo barato aad ku soo samaysay goobo shaqo
 • wada-hadal aad la yeelatay la taliye waxbarasho iyo xirfad
 • waxbarashooyinka aad raadisay
 • haddii aad baratay Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga (sfi)
 • inaad cusboonaysiisay cv-gaaga.

Sidan ayaad warbixinta u soo gudbineysaa

Way fududahay inaad samayso wargelinta hawlahaaga dhanka bogayaga intarnatka ama iyadoo loo marayo aabka appen Mina sidor. Waxaad wargelinta hawlaha ka helaysaa boga intarnatka dhanka xiriirka arbetsformedlingen.se ama iyadoo loo marayo in la galo Mina sidor ka dibna la doorto adeega Aktivitetsrapportera.

Si loo isticmaalo adeegan waa inaad ku gasho aqoonsiga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka). Markaad gasho waxaad samayn kartaa:

 • waxa aad qabatid u qori kartaa si isku xig-xigta, si aadan wax aad qabatay u illoobin
 • diri kartaa warbixintaada
 • arki kartaa warbixinnadi aad horay u gudbisay.

Haddii aadan kumbuyuutar haysan ama aqoonsi elekteroonig ah

Haddii aanad lahayn aqoonsiga elekteroonig ah waxaad warbixintaada ku buuxinaysaa foom warqad ah, waxaadna noogu soo direysaa boostada. Halkan ayaad foomka ka heleysaa:

Foomam

Haddii aadan foomka daabacan karin waad na soo wici kartaa oo boosto ayaa guriga kuugula soo diri karnaa foomka.

Maskaxda ku hay in e-mayl aad noo soo dirto aanad ku samayn karin warbixinta hawlahaaga.

Sidan ayaad ku sameysan kartaa aqoonsi elekteroonig ah

Goormeed soo direysaa warbixinta?

Adigu waa inaad soo dirtaa wargelinta hawlahaagi bishii hore, ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba. Waa muhiim inay na soo gaarto ugu dambeyn 14-ka bisha. Tani micnaheedu waa in adigaaga wargelintaada hawlaha ku soo diraya boosta lagaaga baahanyahay inaad sidaa samayso wakhti fiican ka hor 14-ka bil kastaba.

Tusaale: Inta u dhaxaysa 1-da iyo 14-ka Feebarwari waa inaad soo gudbisaa wargelinta hawlahaaga oo wadata hawlihii aad samaysay intii lagu jiray Jaanawari.

Adigu waxaad warbixinaha aad soo dirtay ka arki kartaa Wargelinta hawlaha halka ka hoosaysa waxa la soo diray.

Maxaa dhacaya haddii aanad fir-fircoonayn ama aanad wargelintaada ku soo gudbin wakhtigii loogu talogalay?

Haddii aanad wargelinta hawlahaaga ku soo gudbin wakhtigii loogu talogalay ama qaab kale aanad uga soo bixin shaqo raadintaada, dheerayso ama sababto inaad bilaa shaqo tahay waxaa lagu siin karaa digniin ama lagaa joojin karaa gunnada lacagta ee aad ka hesho qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska hal ama dhowr maalmood.

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta ee laga helo qasnadda shaqo la’aanta

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta ee laga helo Qasnadda Caymiska