Warbixinta wax qabadka

Bil kastaba waa inaad noo soo gudbisaa wargelinta hawlaha . Wargelinta hawlaha waxaad ku muujinaysaa sida aad ugu fir-fircoonayd inaad soo bandhigto nooca shaqooyinka aad raadisay iyo wixi kale ee aad samaysay si aad ugu dhawaato shaqo. Waa muhiim inaad fir-fircoonaato oo aad wargelintaada ku soo gudbiso wakhtigeeda si aad u hesho gunnada lacagta ee laga helo qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska. Waxaa kale oo ay muhiim u tahay inaanu ku siin karno taageerada saxda ah ee jidka loo marayo shaqo ama waxbarasho. Wargelinta hawlahaaga waa inay na soo gaartaa ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba.

Waxyaabaha uu boggu ka koobanyahay

Yaa warbixinta soo gudbinaya?

Adigaaga shaqo la’aanta ah ee nagu ag qoran waa in aad warbixin ka soo gudbisaa waxyaabihi aad qabatay iyo shaqooyinki aad codsatay. Ogawne in haddii aad tusaale ahaan ku jirtid tababar shaqo ama baraaktiig ay sidoo kale khasab tahay in aad soo gudbisaa warbixintaas.

Wargelinada laga rabo waa kuwaan

Waa inaad wargelin shaqooyinka oo aad arjay u qoratay iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee shaqo helista darteed aad sameeysay. Hab taxadarsan ku soo qor dhammaan shaqooyinka ee aad arjiga u qoratay iyo dhaqdhaqaaqyada ku xusan qorshaha adiga ku gaarka ah, laakin xitaa dhaqdhaqaaqyada kale ee aad sameeysay. Naga guddoon dhawr tusaale wararka Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten] ku soo gudbin karto:

 • Shaqooyinka aad codsatay, sida:
 • shaqooyin la xayeesiiyay
 • codsiyo kedis ah, tusaale ahaan CV-yo aad u gudbisay shaqa bixiyayaal
 • Shaqooyin uu Xafiiska shaqadu kugu boorriyay inaad codsato
 • Shaqooyin uu Xafiiska shaqadu kugula taliyay inaad codsato
 • haddii aad shaqeysay
 • kulammo shaqaaleraadis ah oo aad ka qayb gashay
 • waraysiyo shaqo oo aad ka qayb gashay
 • waxbarasho aad ka qayb qaadatay.

Haddii aad xanuunsaneyd kuma qoreysid taas warbixinta aad wax qabadkaaga ka soo gudbineysid.

Haddii aad xanuunsato

Sidan ayaad warbixinta u soo gudbineysaa

Way fududahay inaad samayso wargelinta hawlahaaga dhanka bogayaga intarnatka. Waxaad wargelinta hawlaha ka helaysaa boga intarnatka dhanka xiriirka arbetsformedlingen.se ama iyadoo loo marayo in la galo Mina sidor ka dibna la doorto adeega Aktivitetsrapportera.

Si loo isticmaalo adeegan waa inaad ku gasho aqoonsiga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka). Markaad gasho waxaad samayn kartaa:

 • waxa aad qabatid u qori kartaa si isku xig-xigta, si aadan wax aad qabatay u illoobin
 • diri kartaa warbixintaada
 • arki kartaa warbixinnadi aad horay u gudbisay.

Sidan ayaad macluumaadkaaga u qoreysaa

filin
/

3 daqiiqado 18 ilbiriqsiyo

Filinka waxaan tallaab-tallab ugu muujineynaa sida aad warbixintaada ugu soo gudbineysid bogga intarneetka.

Haddii aadan kumbuyuutar haysan ama aqoonsi elekteroonig ah

Haddii aanad lahayn aqoonsiga elekteroonig ah waxaad warbixintaada ku buuxinaysaa foom warqad ah, waxaadna noogu soo direysaa boostada. Halkan ayaad foomka ka heleysaa:

Foomam

Maskaxda ku hay in e-mayl aad noo soo dirto aanad ku samayn karin warbixinta hawlahaaga.

Sidan ayaad ku sameysan kartaa aqoonsi elekteroonig ah

Goormeed soo direysaa warbixinta?

Adigu waa inaad soo dirtaa wargelinta hawlahaagi bishii hore, ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba. Waa muhiim inay na soo gaarto ugu dambeyn 14-ka bisha. Tani micnaheedu waa in adigaaga wargelintaada hawlaha ku soo diraya boosta lagaaga baahanyahay inaad sidaa samayso wakhti fiican ka hor 14-ka bil kastaba.

Tusaale: Inta u dhaxaysa 1-da iyo 14-ka Feebarwari waa inaad soo gudbisaa wargelinta hawlahaaga oo wadata hawlihii aad samaysay intii lagu jiray Jaanawari.

Adigu waxaad warbixinaha aad soo dirtay ka arki kartaa Wargelinta hawlaha halka ka hoosaysa waxa la soo diray.

Hubinta warbixinnada dhaqdhaqaaqa

Dhammaan warbixinnada waxqabadyada ee la soo gudbiyo wuu hubiyaa Xafiiska Shaqada. Tallaabada ugu horreysa ee hubintu waxay u dhacdaa si ootomaatik ah. Warbixintaada waa la kala saar-saarayaa si uu u hubiyo gacanhaye bal in aad tusaale ahaan soo gudbisay shaqooyin la mid ah kuwi aad horay u codsatay, ama aad wax ku qortay goobta qoraalka xorta ah. Warbixinnada sidoo kale si bakhtiyaa nasiib ah ayaa loo kala soocaa si dib loo hubiyo. Mina sidor ayaad ku arki kartaa marka la hubiyy warbixinta waxqabadkaaga.

Waxaad akhrin kartaa sida Xafiiska Shaqadu u maamulo xogta shakhsiyeed iyo xuquuqaha aad leedahay:

Sidan ayaannu u maamulnaa xogtaada gaarka ah (kaliya waa af-Iswedish)

Maxaa dhacaya haddii aadan firfircoonayn ama aadan warbixintaada ku soo gudbin waqtigii loogu talagalay?

Haddii aadan waqtigii loogu talagalay ku soo gudbin warbixinta dhaqdhaqaaqa ama aad si xun u maamusho shaqo-raadintaada, waxaa laga yaabaa inaad hesho digniin ama aad gunno la'aan noqoto maalin ama maalmo badan.

Shuruudo ku aaddan marka aad gunno ka qaadato qasnadda shaqa la'aanta

Shuruudaha gunnada ee barnaamijyada

Koontaroolidda shaqooyinka la codsaday

Waxaan mararka qaarkood sameynaa koontarool, si aan u hubinno inaad codsatay shaqooyinka aad ku soo bandhigtay warbixintaada dhaqdhaqaaqa. Sidaa darteed waa muhiim inaad kaydsato dukumeenti muujin kara inaad codsatay shaqooyinka.

Ku saabsan xaqiijinta shaqooyin la codsaday