گزارشدهی از فعالیت ها

هر ماه باید یک گزارش از فعالیت ها را به ما تحویل بدهید. در گزارش فعالیت ها در مورد کار های که تقاضا نموده اید و اقدامات را که برای دستیابی به یک کار یا شغل انجام داده اید، معلومات ارائه نموده و بدین وسیله نشان می دهید چقدر فعال بوده اید. برای این که بتوانید از a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan(صندوق بیمۀ همگانی) پول بدست بیآورید مهم است تا فعال باشید و گزارش تان را در وقت مناسب تحویل بدهید. همچنان (گزارش فعالیت های شما) برای ما نیز مهم می باشد تا ما بتوانیم برای شما در یافتن یک کار یا هم آموزش، حمایت درست را ارائه نماییم. گزارش فعالیت های شما باید در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام هر ماه به ما تحویل داده شود.

گزارشدهی از فعالیت ها این چنین صورت میگیرد

کی باید گزارش بدهد؟

شما که بیکار بوده و نزد ما ثبت نام میباشید باید گزارش بدهید که چه فعالیت ها را انجام داده و کدام کار ها را تقاضا نموده اید. به خاطر داشته باشید اگر شما به طور مثال (پراکتیک) یا کارآموزی را انجام میدهید نیز باید گزارش بدهید.

این ها را باید گزارش بدهید

شما باید گزارش بدهید که کدام کار ها را تقاضا نموده اید و برای بدست آوردن یک کار کدام فعالیت های دیگر را انجام داده اید. دقت نمایید تا همه کار های را که تقاضا نموده اید و همه فعالیت های که شامل برنامه تان می شود و همچنان سایر فعالیت های که انجام داده اید را شامل (گزارش) بسازید. در اینجا مثال های در مورد آنچه که باید گزارش فعالیت های تان شامل آن باشد، وجود دارد.

 • کار های که را تقاضا نموده اید مانند کار های که اعلان شده است و کار های که اداره کاریابی از شما خواسته تا آنها را تقاضا کنید (شما را راهنمایی نموده است) و یا در مورد آنها به شما معلومات داده است.
 • اظهار دلچسپی/جواب عاجل یا سوانحی (CV) را که به کارفرما داده اید.
 • مصاحبه های استخدامی و جلسات استخدامی را که در آنها حضور داشته اید
 • فرصت های کارآموزی (پراکتیک) را که تقاضا نموده اید
 • سیر های علمی/ بازدید های آموزشی را که در محلات کار انجام داده اید
 • جلسات که با راهنما تحصیلی و حرفه ای داشته اید
 • کورس های را که تقاضا نموده اید
 • اگر کورس زبان سویدنی برای مهاجران (sfi) را خوانده اید
 • این که cv تان را به روز نموده باشید.

اگر بیمار بوده‌اید لازم نیست این را در گزارش فعالیت خود بنویسید.

اگر بیمار شوید

این چنین گزارش میدهید

ارائۀ گزارش فعالیت های شما در ویب سایت ما آسان است. شما میتوانید در انترنیت از طریق لینک arbetsformedlingen.se و یا هم با وارد شدن به Mina sidor و انتخاب نمودن Aktivitetsrapportera به گزارش دهی فعالیت ها، دسترسی پیدا کنید.

برای این که بتوانید از این خدمات استفاده کنید باید با "کارت شناسایی الکترونیک" (مانند mobilt bank-id) داخل سیستم شوید. زمانی که وارد سیستم شده میتوانید:

 • فعالیت ها را به شکل متداوم اضافه نمایید تا هیچ فعالیتی را فرآموش نکنید
 • گزارش تان را بفرستید
 • گزارش های را که قبلاَ تحویل داده اید،ببینید.
film

اطلاعات در مورد خود را این چنین مینویسید ,به سوئدی

در این فلم ما قدم به قدم نشان میدهیم که چگونه از فعالیت های تان در ویب سایت ما گزارش بدهید.

اگر شما کمپیوتر و یا e-legitimation (کارت شناسایی الکترونیک) ندارید

اگر شما کارت شناسایی الکترونیک ندارید گزارش تان را در یک فورم کاغذی خانه پُری نموده و آن را توسط پُست به ما ارسال نمایید. فورم را میتوانید از اینجا بدست بیآورید:

فورم ها

به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید با فرستادن ایمیل به ما، از فعالیت های تان گزارش بدهید.

e-legitimation (کارت شناسایی الکترونیک) را این چنین تدارک می بینید

چه زمانی باید گزارش را بفرستید؟

شما باید گزارش فعالیت های تان در ماۀ گذشته را، در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام هر ماه تحویل بدهید. مهم است تا گزارش شما در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام به ما تحویل داده شده باشد. به این معنی که اگر شما گزارش فعالیت های تان را از طریق پُست ارسال می نمایید باید این کار را در زمان مناسب و قبل از تاریخ 14 ام هر ماه انجام بدهید.

مثال: بین تاریخ های اول و 14 ام فبروری باید گزارش فعالیت های که در جریان ماۀ جنوری انجام داده اید را به ما تحویل بدهید.

شما می توانید گزارش های فرستاده شدۀ خود را در Aktivitetsrapportera“از فعالیت ها گزارش بدهید” در زیر عنوان “گزارش های فرستاده شده” ببینید.

اگر فعال نباشید یا راپور خود را به‌موقع تسلیم نکنید، چی می‌شود؟

اگر راپور فعالیت خود را به‌موقع تسلیم نکنید یا در روند جستجوی کار کوتاهی کنید، ممکن است اخطار دریافت کنید یا به‌مدت یک یا چند روز از معاش محروم شوید.

در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید باید این شرایط را مراعات کنید

شرایط پرداخت معاش در پروگرام

بررسی کار های تقاضا شده

ما بعضاَ کنترول می کنیم تا بررسی نماییم کارهای که شما در گزارش فعالیت های تان ارائه نموده اید، را تقاضا نموده باشید.

در صورتی که نیاز داشته باشید اثبات نمایید کار ها را تقاضا کرده اید