Aktivitetsrapport

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad.

Digitalt

Enkelt

Snabbt

Så här går det till att rapportera aktiviteter

Vem ska rapportera?

Du som är arbetslös och inskriven hos oss ska rapportera vilka aktiviteter du har genomfört och vilka jobb du har sökt. Tänk på att om du till exempel praktiserar eller arbetstränar ska du också rapportera.

Det här ska du rapportera

Du ska rapportera vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har genomfört för att få ett jobb. Du ska ta med aktiviteter som ingår i din planering, men också andra aktiviteter som är relevanta. Här är några exempel på vad din aktivitetsrapport kan innehålla:

  • jobb eller utbildningar du har sökt
  • jobbintervjuer och rekryteringsträffar du har varit på
  • arbetspraktik du har sökt eller varit på
  • arbetsmarknadsutbildning
  • svenska för invandrare (sfi)

Så här rapporterar du

Det är enkelt att rapportera dina aktiviteter på vår webbplats eller via appen Mina sidor. Du hittar till aktivitetsrapporteringen på webben via länk på arbetsformedlingen.se eller genom att logga in på Mina sidor och välja tjänsten Aktivitetsrapportera.

För att använda tjänsten måste du logga in med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). När du loggat in kan du:

  • lägga till aktiviteter löpande, så att du inte glömmer någon aktivitet
  • skicka in din rapport
  • se tidigare rapporter som du har lämnat in

Tänk på att spara underlag som visar att du har sökt jobbet. Underlagen kan behövas om du blir ombedd att redovisa jobb du har sökt.

Om du behöver redovisa jobb du har sökt

Om du inte har dator eller e-legitimation

Om du inte har e-legitimation fyller du i din rapport på en pappersblankett. Du hittar blanketten här:

Blanketter

Tänk på att du inte kan rapportera dina aktiviteter genom att mejla till oss.

Så här skaffar du e-legitimation

När ska du skicka in rapporten?

Du skickar in aktivitetsrapporten till oss efter varje månads slut. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad. 

Exempel: Mellan den 1 och den 14 februari ska du lämna in din aktivitetsrapport för januari månad.

Du kan se status på dina inskickade rapporter i Aktivitetsrapporteringen under fliken inskickade.

Vad händer om du inte lämnar in din rapport?

Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid kan du få en varning eller förlora din ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan.

Varning eller förlorad ersättning från a-kassan


Varning eller förlorad ersättning från Försäkringskassan

Kontroller av sökta jobb

Vi gör ibland kontroller för att undersöka om du har sökt de jobb som du redovisat i din aktivitetsrapport.

Om du behöver redovisa jobb du har sökt

Kundservice