Aktivitetsrapportera

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport till oss. I aktivitetsrapporten visar du hur aktiv du har varit genom att redovisa vilka jobb du har sökt och annat du har gjort för att komma närmare ett jobb. Det är viktigt att du är aktiv och att du lämnar din rapport i tid för att du ska få din ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan. Det är också viktigt för att vi ska kunna ge dig rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning. Din aktivitetsrapport ska vara inlämnad till oss tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad.

Digitalt

Enkelt

Snabbt

Så här går det till att rapportera aktiviteter

Vem ska rapportera?

Du som är arbetslös och inskriven hos oss ska rapportera vilka aktiviteter du har genomfört och vilka jobb du har sökt. Tänk på att om du till exempel praktiserar eller arbetstränar ska du också rapportera.

Det här ska du rapportera

Du ska rapportera vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har genomfört för att få ett jobb. Var noga med att ta med alla jobb du har sökt och aktiviteter som ingår i din planering, men också andra saker du har gjort. Här är några exempel på vad din aktivitetsrapport kan innehålla:

 • jobb du har sökt, såsom annonserade jobb och jobb som Arbetsförmedlingen har bett dig söka (anvisat) eller tipsat dig om
 • intresseanmälningar/spontanansökningar eller cv du lämnat till arbetsgivare
 • arbetspraktikplatser du har sökt
 • studiebesök du gjort på arbetsplatser
 • samtal du haft med studie- och yrkesvägledare
 • utbildningar du sökt
 • om du studerat svenska för invandrare (sfi)
 • att du har uppdaterat ditt cv
 • om du har jobbat.

Om du varit sjuk ska du inte skriva det i din aktivitetsrapport.

Om du blir sjuk

Så här rapporterar du

Det är enkelt att rapportera dina aktiviteter på vår webbplats. Du hittar till aktivitetsrapporteringen på webben via länk på arbetsformedlingen.se eller genom att logga in på Mina sidor och välja tjänsten Aktivitetsrapportera.

För att använda tjänsten måste du logga in med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). När du loggat in kan du:

 • lägga till aktiviteter löpande, så att du inte glömmer någon aktivitet
 • skicka in din rapport
 • se tidigare rapporter som du har lämnat in.
film

Så här fyller du i dina uppgifter

I den här filmen visar vi steg för steg hur du rapporterar dina aktiviteter på vår webbplats.

Om du inte har dator eller e-legitimation

Om du inte har e-legitimation fyller du i din rapport på en pappersblankett. Du hittar blanketten här:

Blanketter

Tänk på att du inte kan rapportera dina aktiviteter genom att mejla till oss.

Så här skaffar du e-legitimation

När ska du skicka in rapporten?

Du ska skicka in din aktivitetsrapport för föregående månad, tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad. Det är viktigt att den är inkommen till oss senast den 14:e. Det betyder att du som skickar in din aktivitetsrapport via post behöver göra det i god tid innan den 14:e varje månad.

Exempel: Mellan den 1:a och den 14:e februari ska du lämna in din aktivitetsrapport med aktiviteter du genomfört under januari månad.

Du kan se dina inskickade rapporter i Aktivitetsrapportera under fliken inskickade.

Vad händer om du inte är aktiv eller inte lämnar in din rapport i tid?

Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid eller på annat sätt missköter ditt arbetssökande kan du få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar.

Villkor när du har ersättning från a-kassan

Villkor för ersättning i program

Kontroller av sökta jobb

Vi gör ibland kontroller för att undersöka om du har sökt de jobb som du redovisat i din aktivitetsrapport.

Om du behöver styrka jobb du har sökt