فعالیت های خود را گزارش بدهید

شما باید هر ماه گزارش فعالیت های خود را به ما ارائه کنید. شما در گزارش فعالیت خود باید درخواست هایی را که برای استخدام در مشاغل مختلف داده اید و فعالیت های دیگری که در مسیر کاریابی انجام داده اید ارائه کنید. شما باید بطور فعالانه در جستجوی کار باشید و گزارش فعالیت های خود را در زمان معین شده ارائه کنید تا بتوانید مقرری خود را از ادارۀ بیمۀ بیکاری (آکاسا) و یا ادارۀ بیمۀ همگانی دریافت کنید. ما همچنین باید بتوانیم از روی گزارش های شما، پشتیبانی درستی در مسیر یافتن کار یا تحصیلات به شما ارائه کنیم. گزارش فعالیت های شما باید بین 1 تا 14 هر ماه به دست ما برسد.

به این صورت فعالیت ها را گزارش می دهید

چه کسی باید گزارش دهد؟

شما که بیکار هستید و اسمتان پیش ما ثبت شده است گزارش بدهید چه فعالیت‌هایی را انجام داده اید و چه کارهایی را تقاضا داده اید. به خاطر داشته باشید که اگر شما به طور مثال کارآموزی یا تمرین کار دارید همچنین آن را هم باید گزارش دهید.

موارد زیر را بایستی گزارش کنید

شما بایستی کارهایی که جستجو کرده اید و سایر فعالیت هایی که برای کار پیدا کردن انجام داده اید را گزارش کنید. در گزارش کردن همه کارهایی که جستجو کرده اید و فعالیت هایی که بخشی از برنامه ریزی برای شماست دقیق باشید اما کارهای دیگری را هم که انجام داده اید گزارش کنید. در اینجا چند مثال برای مواردی که در گزارش فعالیت های خود می توانید بنویسید:

 • کاری که برای آن درخواست داده اید، چه آنها که آگهی شده بودند و چه کاری که اداره کاریابی از شما خواسته بود که برای آن درخواست بدهید (anvisat) و یا کاری که درباره آن بشما آگاهی داده شده بود
 • نامه اعلام علاقه و یا رزومه که شما به کارفرما تحویل داده اید
 • مصاحبه های کاری و جلسات استخدامی که در آنها شرکت کرده اید
 • درخواست های کارآموزی
 • بازدید از محل کار
 • جلسۀ مشاوره با مشاور شغلی و تحصیلی
 • درخواست دوره های تحصیلی
 • آیا به کلاسهای آموزش زبان سوئدی برای مهاجران (sfi) رفته اید؟
 • رزومۀ خود را به روز کرده اید.

اگر مریض شوید، نباید مدت مریضی را در راپور فعالیت خود قید کنید.

اگر مریض شوید

به این روش گزارش می دهید

فعالیت های خود را آسان از طریق ویب سایت ما و یا از طریق برنامه appen Mina sidor گزارش بدهید. شما میتوایند گزارش فعالیت ها را از طریق ویب سایت arbetsformedlingen.se و یا از طریق وارد شده به صفحات من Mina sidor و انتخاب خدمات Aktivitetsrapportera. پیدا نماید.

برای این که از خدمات بتوانید استفاده نماید باید با شناسه ای الکترونیکی ( به عنوان مثال شناسه بانکی مبایل mobilt bank-id) وارد شود.

 • فعالیت‌ها را پیوسته اضافه کنید که فعالیتی فراموش نشود
 • گزارش خود را ارسال کنید
 • گزارش های قبلی را که ارسال کرده اید مشاهده کنید.
Stäng

به این صورت شما مشخصات خود را پر کنید به سوئدی (به سوئدی)

در این فیلم ما به شما گام به گام نشان می دهیم که شما چگونه فعالیت های خود را در سایت ما گزارش می دهید.

اگر شما کامپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیکی ندارید

اگر شناسه الکترونیکی ندارید گزارش خود را روی یک فُرم کاغذی بنویسید و برای ما پست کنید. فرم را در اینجا پیدا می کنید:

فُرم ها

اگر نمی توانید فرم را چاپ کنید، می توانید به ما زنگ بزنید تا ما یک فرم به آدرس خانه تان ارسال کنیم.

بخاطر داشته باشید که شما نمی توانید فعالیت های خود را از طریق ایمیل به ما گزارش کنید.

به این صورت شناسایی الکترونیکی را می توانید تهیه کنید

چه زمانی شما باید گزارش خود را ارسال کنید؟

شما باید گزارش فعالیت های خود را برای ماه قبل در بین روزهای اول تا چهاردهم هر ماه بفرستید. گزارش شما باید حداکثر تا روز 14 هر ماه به دست ما رسیده باشد. این بدین معنی است که در صورت ارسال گزارش فعالیت های خود با پست باید قبل از 14 هر ماه این بفرستید تا به موقع به دسا ما برسد.

مثال: باید بین 1 تا 14 ماه فوریه گزارش فعالیت های انجام شده در ماه ژانویه را ارائه کنید.

شما میتوانید گزارش های ارسالی خود را زیر عنوان inskickade بیابید.

در صورتی که فعال نباشید و گزارشهای خود را به موقع ارسال نکنید چه اتفاقی می افتد؟

اگر گزارش فعالیت های خود را به موقع تحویل ندهید به هر صورتی جستجوی کار خود را بدرستی انجام ندهید، بیکاری خود را تمدید و یا باعث شوید بشما ممکن است اخطار شود و یا از حق خود برای دریافت غرامت از صندوق بیمه بیکاری یا برنامه خود، برای یک یا چند روز محروم شوید.

اخطار یا محرومیت از غرامت از طرف بیمۀ بیکاری یا آکاسا

اخطار یا محرومیت از غرامت در برنامه