فعالیت های خود را گزارش بدهید

شما باید هر ماه گزارش فعالیت های خود را به ما ارائه کنید. شما در گزارش فعالیت خود باید درخواست هایی را که برای استخدام در مشاغل مختلف داده اید و فعالیت های دیگری که در مسیر کاریابی انجام داده اید ارائه کنید. شما باید بطور فعالانه در جستجوی کار باشید و گزارش فعالیت های خود را در زمان معین شده ارائه کنید تا بتوانید مقرری خود را از ادارۀ بیمۀ بیکاری (آکاسا) و یا ادارۀ بیمۀ همگانی دریافت کنید. ما همچنین باید بتوانیم از روی گزارش های شما، پشتیبانی درستی در مسیر یافتن کار یا تحصیلات به شما ارائه کنیم. گزارش فعالیت های شما باید بین 1 تا 14 هر ماه به دست ما برسد.

به این صورت فعالیت ها را گزارش می دهید

چه کسی باید گزارش دهد؟

شما که بیکار هستید و اسمتان پیش ما ثبت شده است گزارش بدهید چه فعالیت‌هایی را انجام داده اید و چه کارهایی را تقاضا داده اید. به خاطر داشته باشید که اگر شما به طور مثال کارآموزی یا تمرین کار دارید همچنین آن را هم باید گزارش دهید.

موارد زیر را بایستی گزارش کنید

شما بایستی کارهایی که جستجو کرده اید و سایر فعالیت هایی که برای کار پیدا کردن انجام داده اید را گزارش کنید. در گزارش کردن همه کارهایی که جستجو کرده اید و فعالیت هایی که بخشی از برنامه ریزی برای شماست دقیق باشید اما کارهای دیگری را هم که انجام داده اید گزارش کنید. در اینجا چند مثال برای مواردی که در گزارش فعالیت های خود می توانید بنویسید:

 • کاری که برای آن درخواست داده اید، چه آنها که آگهی شده بودند و چه کاری که اداره کاریابی از شما خواسته بود که برای آن درخواست بدهید (anvisat) و یا کاری که درباره آن بشما آگاهی داده شده بود
 • اعلام علاقمندی یا درخواست کار یا ارسال رزومه (cv) بطور خودجوش برای کارفرما
 • مصاحبه های کاری و جلسات استخدامی که در آنها شرکت کرده اید
 • درخواست های کارآموزی
 • بازدید از محل کار
 • جلسۀ مشاوره با مشاور شغلی و تحصیلی
 • درخواست دوره های تحصیلی
 • آیا به کلاسهای آموزش زبان سوئدی برای مهاجران (sfi) رفته اید؟
 • رزومۀ خود را به روز کرده اید.

اگر مریض شوید، نباید مدت مریضی را در راپور فعالیت خود قید کنید.

اگر مریض شوید

به این روش گزارش می دهید

گزارش دادن فعالیت‌هایتان از طریق وبسایت ما آسان است. گزارش فعالیت‌ را از طریق یک لینک در وبسایت arbetsformedlingen.se و یا از طریق وارد شدن به "صفحات من" (Mina sidor) و انتخاب خدمات گزارش فعالیت (Aktivitetsrapportera) انجام دهید.

برای این که از خدمات بتوانید استفاده نماید باید با شناسه ای الکترونیکی ( به عنوان مثال شناسه بانکی مبایل mobilt bank-id) وارد شود.

 • فعالیت‌ها را پیوسته اضافه کنید که فعالیتی فراموش نشود
 • گزارش خود را ارسال کنید
 • گزارش های قبلی را که ارسال کرده اید مشاهده کنید.
film

Как заполнить данные (На шведском)

Этот фильм содержит пошаговую инструкцию по заполнению отчета о проделанной работе на нашем сайте.

اگر شما کامپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیکی ندارید

اگر شناسه الکترونیکی ندارید گزارش خود را روی یک فُرم کاغذی بنویسید و برای ما پست کنید. فرم را در اینجا پیدا می کنید:

فُرم ها

بخاطر داشته باشید که شما نمی توانید فعالیت های خود را از طریق ایمیل به ما گزارش کنید.

به این صورت شناسایی الکترونیکی را می توانید تهیه کنید

چه زمانی شما باید گزارش خود را ارسال کنید؟

شما باید گزارش فعالیت های خود را برای ماه قبل در بین روزهای اول تا چهاردهم هر ماه بفرستید. گزارش شما باید حداکثر تا روز 14 هر ماه به دست ما رسیده باشد. این بدین معنی است که در صورت ارسال گزارش فعالیت های خود با پست باید قبل از 14 هر ماه این بفرستید تا به موقع به دسا ما برسد.

مثال: باید بین 1 تا 14 ماه فوریه گزارش فعالیت های انجام شده در ماه ژانویه را ارائه کنید.

شما میتوانید گزارش های ارسالی خود را زیر عنوان inskickade بیابید.

اگر فعال نباشید یا گزارش فعالیت خود را به موقع تحویل ندهید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر گزارش فعالیت خود را به موقع تحویل ندهید یا به شیوه دیگری در جستجوی کار اِهمال کنید ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا پول جبرانی بابت یک یا چند روز خود را از دست بدهید.

شرایط هنگامی که از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید

شرایط دریافت پول جبرانی در برنامه

کنترول کار های جستجو شده

ما بعضی اوقات بررسی می کنیم تا ببینیم آیا شما برای کار های که در گزارش فعالیت خود گزارش داده اید ، را جستجو کرده اید.

در صورتی که باید ارائۀ درخواست کاری خود را به ما نشان دهید