فعالیت های خود را گزارش بدهید

شما باید هر ماه گزارش فعالیت های خود را به ما ارائه کنید. شما در گزارش فعالیت خود باید درخواست هایی را که برای استخدام در مشاغل مختلف داده اید و فعالیت های دیگری که در مسیر کاریابی انجام داده اید ارائه کنید. شما باید بطور فعالانه در جستجوی کار باشید و گزارش فعالیت های خود را در زمان معین شده ارائه کنید تا بتوانید مقرری خود را از ادارۀ بیمۀ بیکاری (آکاسا) و یا ادارۀ بیمۀ همگانی دریافت کنید. ما همچنین باید بتوانیم از روی گزارش های شما، پشتیبانی درستی در مسیر یافتن کار یا تحصیلات به شما ارائه کنیم. گزارش فعالیت های شما باید بین 1 تا 14 هر ماه به دست ما برسد.

محتوای مطالب صفحه

چه کسی باید گزارش دهد؟

شما که بیکار هستید و اسمتان پیش ما ثبت شده است گزارش بدهید چه فعالیت‌هایی را انجام داده اید و چه کارهایی را تقاضا داده اید. به خاطر داشته باشید که اگر شما به طور مثال کارآموزی یا تمرین کار دارید همچنین آن را هم باید گزارش دهید.

موارد زیر را بایستی گزارش کنید

شما بایستی کارهایی که جستجو کرده اید و سایر فعالیت هایی که برای کار پیدا کردن انجام داده اید را گزارش کنید. در گزارش کردن همه کارهایی که جستجو کرده اید و فعالیت هایی که بخشی از برنامه ریزی برای شماست دقیق باشید اما کارهای دیگری را هم که انجام داده اید گزارش کنید. در اینجا چند مثال برای مواردی که در گزارش فعالیت های خود می توانید بنویسید:

 • کارها/شغل‌هایی را که جستجو کرده‌اید، مانند:
 • کارها/شغل‌های آگهی شده
 • جستجوهای فی البداهه، بطور مثال وقتی رزومه (cv) خود را برای یک کارفرما فرستاده‌اید
 • کارها/شغل‌هایی که اداره کاریابی شما را تشویق به جستجوی آنها کرده است
 • کارها/شغل‌هایی که اداره کاریابی به شما معرفی کرده که شما آنها را جستجو کنید
 • اگر کار کرده‌اید
 • جلسات بکارگماری/تأمین نیروی انسانی که در آنها شرکت کرده‌اید
 • مصاحبه‌های استخدامی که انجام داده‌اید
 • دوره‌های آموزشی که در آنها شرکت کرده‌اید.

اگر مریض شوید، نباید مدت مریضی را در راپور فعالیت خود قید کنید.

اگر مریض شوید

به این روش گزارش می دهید

گزارش دادن فعالیت‌هایتان از طریق وبسایت ما آسان است. گزارش فعالیت‌ را از طریق یک لینک در وبسایت arbetsformedlingen.se و یا از طریق وارد شدن به "صفحات من" (Mina sidor) و انتخاب خدمات گزارش فعالیت (Aktivitetsrapportera) انجام دهید.

برای این که از خدمات بتوانید استفاده نماید باید با شناسه ای الکترونیکی ( به عنوان مثال شناسه بانکی مبایل mobilt bank-id) وارد شود.

 • فعالیت‌ها را پیوسته اضافه کنید که فعالیتی فراموش نشود
 • گزارش خود را ارسال کنید
 • گزارش های قبلی را که ارسال کرده اید مشاهده کنید.

Как заполнить данные (На шведском)

فیلم
/

3 دقیقه 18 ثانیه

Этот фильм содержит пошаговую инструкцию по заполнению отчета о проделанной работе на нашем сайте.

اگر شما کامپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیکی ندارید

اگر شناسه الکترونیکی ندارید گزارش خود را روی یک فُرم کاغذی بنویسید و برای ما پست کنید. فرم را در اینجا پیدا می کنید:

فُرم ها

بخاطر داشته باشید که شما نمی توانید فعالیت های خود را از طریق ایمیل به ما گزارش کنید.

به این صورت شناسایی الکترونیکی را می توانید تهیه کنید

چه زمانی شما باید گزارش خود را ارسال کنید؟

شما باید گزارش فعالیت های خود را برای ماه قبل در بین روزهای اول تا چهاردهم هر ماه بفرستید. گزارش شما باید حداکثر تا روز 14 هر ماه به دست ما رسیده باشد. این بدین معنی است که در صورت ارسال گزارش فعالیت های خود با پست باید قبل از 14 هر ماه این بفرستید تا به موقع به دسا ما برسد.

مثال: باید بین 1 تا 14 ماه فوریه گزارش فعالیت های انجام شده در ماه ژانویه را ارائه کنید.

شما میتوانید گزارش های ارسالی خود را زیر عنوان inskickade بیابید.

بررسی گزارش‌های فعالیت

اداره کاریابی همه گزارش‌های فعالیت تحویل داده شده را بررسی می‌کند. اولین مرحله بررسی اتوماتیک انجام می‌شود. اگر شما بطور مثال تعداد اندکی کار جستجو کرده باشید یا همان کارهای جستجو شده قبلی را گزارش کرده باشید، یا در کادر متن آزاد مطلبی نوشته باشید، یک کارمند، گزارش فعالیت شما را بررسی می‌کند. گزارش‌های فعالیت بطور اتفاقی نیز برای بررسی انتخاب می‌شوند. در «صفحات من» (Mina sidor) می‌توانید مشاهده کنید گزارش فعالیت‌تان چه موقع مورد بررسی قرار گرفته است.

شما می‌توانید درباره چگونگی داده پردازی مشخصات فردی توسط اداره کاریابی و حق و حقوق خود در این مورد مطالبی بخوانید:

ما مشخصات فردی شما را به شرح زیر داده‌پردازی می‌کنیم (فقط به زبان سوئدی)

اگر فعال نباشید یا گزارش فعالیت خود را به موقع تحویل ندهید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر گزارش فعالیت خود را به موقع تحویل ندهید یا به شیوه دیگری در جستجوی کار اِهمال کنید ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا پول جبرانی بابت یک یا چند روز خود را از دست بدهید.

شرایط هنگامی که از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید

شرایط دریافت پول جبرانی در برنامه

کنترل کارها/شغل‌های جستجو شده

گاهی وقت‌ها برای اینکه مطمئن شویم برای کارهایی که در گزارش فعالیت شرح داده‌اید، واقعاً درخواست داده‌اید یا خیر، این امر را کنترل می‌کنیم. از اینرو مهم است که سوابق مربوط به کارها/شغل‌هایی را جستجو کرده‌اید، نگه دارید.

برای اثبات کارهایی که جستجو کرده‌اید