فعالیت های خود را گزارش بدهید

شما باید هر ماه گزارش فعالیت های خود را به ما ارائه کنید. شما در گزارش فعالیت خود باید درخواست هایی را که برای استخدام در مشاغل مختلف داده اید و فعالیت های دیگری که در مسیر کاریابی انجام داده اید ارائه کنید. شما باید بطور فعالانه در جستجوی کار باشید و گزارش فعالیت های خود را در زمان معین شده ارائه کنید تا بتوانید مقرری خود را از ادارۀ بیمۀ بیکاری (آکاسا) و یا ادارۀ بیمۀ همگانی دریافت کنید. ما همچنین باید بتوانیم از روی گزارش های شما، پشتیبانی درستی در مسیر یافتن کار یا تحصیلات به شما ارائه کنیم. گزارش فعالیت های شما باید بین 1 تا 14 هر ماه به دست ما برسد.

به این صورت فعالیت ها را گزارش می دهید

چه کسی باید گزارش دهد؟

شما که بیکار هستید و اسمتان پیش ما ثبت شده است گزارش بدهید چه فعالیت‌هایی را انجام داده اید و چه کارهایی را تقاضا داده اید. به خاطر داشته باشید که اگر شما به طور مثال کارآموزی یا تمرین کار دارید همچنین آن را هم باید گزارش دهید.

این را بایستی گزارش دهید

شما بایستی گزارش دهید چه کارهایی را تقاضا داده اید و کدام فعالیتها را انجام داده اید برای رسیدن به یک کار. شما بایستی فعالیتهایی که در برنامه ریزی شما است ذکر کنید ، ولی حتی فعالیتهایی که مربوط به شما هست. اینجا چند تا مثال است که می تواند شامل گزارش فعالیت شما باشد:

 • کارهایی که درخواست داده اید
 • اعلام علاقه به کار که مستقیماً به کارفرما فرستاده اید
 • مصاحبه های کاری و جلسات استخدامی که در آنها شرکت کرده اید
 • درخواست های کارآموزی
 • بازدید از محل کار
 • جلسۀ مشاوره با مشاور شغلی و تحصیلی
 • درخواست دوره های تحصیلی
 • آیا به کلاسهای آموزش زبان سوئدی برای مهاجران (sfi) رفته اید
 • رزومۀ خود را به روز کرده اید

به این روش گزارش می دهید

فعالیت های خود را آسان از طریق ویب سایت ما و یا از طریق برنامه appen Mina sidor گزارش بدهید. شما میتوایند گزارش فعالیت ها را از طریق ویب سایت arbetsformedlingen.se و یا از طریق وارد شده به صفحات من Mina sidor و انتخاب خدمات Aktivitetsrapportera. پیدا نماید.

برای این که از خدمات بتوانید استفاده نماید باید با شناسه ای الکترونیکی ( به عنوان مثال شناسه بانکی مبایل mobilt bank-id) وارد شود.

 • فعالیت‌ها را پیوسته اضافه کنید که فعالیتی فراموش نشود
 • گزارش خود را ارسال کنید
 • گزارش های قبلی را که ارسال کرده اید مشاهده کنید.

اگر شما کامپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیکی ندارید

اگر شناسه الکترونیکی ندارید گزارش خود را روی یک فُرم کاغذی بنویسید و برای ما پست کنید. فرم را در اینجا پیدا می کنید:

فُرم ها

اگر نمی توانید فرم را چاپ کنید، می توانید به ما زنگ بزنید تا ما یک فرم به آدرس خانه تان ارسال کنیم.

بخاطر داشته باشید که شما نمی توانید فعالیت های خود را از طریق ایمیل به ما گزارش کنید.

به این صورت شناسایی الکترونیکی را می توانید تهیه کنید

چه زمانی شما باید گزارش خود را ارسال کنید؟

شما باید گزارش فعالیت های خود را برای ماه قبل در بین روزهای اول تا چهاردهم هر ماه بفرستید. گزارش شما باید حداکثر تا روز 14 هر ماه به دست ما رسیده باشد. این بدین معنی است که در صورت ارسال گزارش فعالیت های خود با پست باید قبل از 14 هر ماه این بفرستید تا به موقع به دسا ما برسد.

مثال: باید بین 1 تا 14 ماه فوریه گزارش فعالیت های انجام شده در ماه ژانویه را ارائه کنید.

شما میتوانید گزارش های ارسالی خود را زیر عنوان inskickade بیابید.

در صورتی که فعال نباشید و گزارشهای خود را به موقع ارسال نکنید چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که به موقع گزارش فعالیت های خود را ارائه نکنید و یا به طور فعال در جستجوی کار نباشید و دوران بیکاری خود را طول میدهید ممکن است اخطار بگیرید و یا کمک هزینۀ خود را از طرف بیمۀ بیکاری ( آکاسا) یا ادارۀ بیمۀ همگانی برای یک یا چند روز از دست بدهید.

اخطار یا محرومیت از غرامت از طرف بیمۀ بیکاری یا آکاسا

اخطار یا محرومیت از غرامت از طرف ادارۀ بیمۀ همگانی