شرایط دریافت کمک‌هزینه جبرانی در برنامه

وقتی شما در یک برنامه شرکت می‌کنید و حمایت مالی فعالیت (aktivitetsstöd) پول جبرانی پیشرفت (utvecklingsersättning) یا پول جبرانی استقرار زندگی و کار (etableringsersättning) دریافت می‌کنید مهم است که به جستجوی کار ادامه دهید و هر ماه یک گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) به ما تحویل دهید. در غیر اینصورت ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید. اگر این امر چندین مرتبه اتفاق بیفتد ممکن است پول جبرانی خود را برای یک یا چند روز از دست بدهید. در اینجا می‌توانید شرایط دریافت پول جبرانی خود را بخوانید.

چکار بایستی بکنم؟

برای آنکه با خطر از دست دادن پول جبرانی خود مواجه نشوید بایستی به جستجوی کار ادامه داده و برنامه اجرائی و توافق‌هایی را که با ما کرده‌اید، پیگیری کنید. اگر از یکی از برگزارکنندگان خدمات ما (leverantörer) کمک و حمایت دریافت می‌کنید بایستی همچنین برنامه اجرائی و توافق‌هایی را که با راهنمای خود کرده‌اید پیگیری کنید.

یعنی شما لازم است

 • به طور فعال برای مشاغل مناسب درخواست کنید (اگر چیز دیگری در برنامه اجرایی شما ذکر نشده باشد)، به عنوان مثال درخواست برای مشاغل آگهی شده و مشاغلی که اداره‎ی کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) یا کارمند مسئول شما خبردارتان کرده‎اند، یا ارسال نامه‎ی علاقه‎مندی یا رزومه‎ی خود به کارفرمایان
 • برای کارها/شغل‌ها یا دوره‌های آموزشی که ما از شما خواسته‌ایم درخواست کنید
 • تحویل گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) به ما بین یکم تا چهاردهم هر ماه که در آن همه مشاغلی که جستجو کرده و سایر فعالیت‌هایی که انجام داده‌اید را می‌نویسید
 • همراه با ما یک برنامه اقداماتی جهت چگونگی کار پیدا کردن تنظیم کنید
 • در فعالیت‌هایی که در برنامه اجرائی شما وجود دارد شرکت کنید
 • در جلسات ملاقات شرکت کنید یا با ما یا برگزار کنندگان خدمات ما در وقت رزرو شده تماس بگیرید و اگر با شما قرار مکالمه تلفنی گذاشته‌ایم به تلفن جواب دهید.

برای آنکه مدت بیکاری شما طولانی نشود و در معرض خطر از دست دادن پول جبرانی خود قرار نگیرید بایستی موارد زیر را نیز بپذیرید

 • کار/شغلی که به شما پیشنهاد می‌شود
 • دوره آموزشی که وارد آن شدید و ما از شما خواسته‌ایم برای آن درخواست بدهید
 • مصاحبه استخدامی و انجام حداکثر تلاش خود برای دریافت پیشنهاد کار/شغل
 • فعالیت‌هایی که ما یا یکی از برگزارکنندگان خدمات ما به شما در چارچوب برنامه اجرائی‌تان ارائه می‌کنند

اگر بخاطر بیماری یا نگهداری از فرزند مریض خود نمی‌توانید در برنامه شرکت کنید بایستی به ما اطلاع دهید. اگر به مرخصی نیاز دارید بایستی اول ما با مرخصی شما موافقت کرده باشیم.

اگر بیمار شوید

اگر از فرزند مریض خود نگهداری می‌کنید

اقامت در خارج از کشور

اقامت در خارج از کشور، بدون کسب اجازه از اداره اشتغال، در مدت اجرای برنامه، ممکن است باعث اخراج شما از برنامه شود. همچنین از مزایای مالی و فعالیت‌های مربوط به برنامه نیز محروم می‌شوید.

اگر از انجام کارهایی که بایستی انجام بدهم امتناع کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

اداره کاریابی واجد شرایط بودن شما برای دریافت پول جبرانی در برنامه را کنترل می‌کند و اگر شما در جستجوی کار اهمال کرده باشید یا مدت بیکاری خود را طولانی‌تر کنید، ما تصمیم می‌گیریم که برای شما اخطاریه صادر کنیم یا یک یا چند روز پول جبرانی خود را از دست می‌دهید.

اگر از شرایط برخوردار نباشید و از پرداخت غرامت تعلیق شوید، ممکن است به این معنی نیز باشد که واجد شرایط هیچگونه درآمد واجد شرایط مزایای بیماری (SGI) نیستید. SGI شما، به طور مثال، برای مقدار پولی که در صورت گرفتن مرخصی والدین دریافت می‌کنید، یک مبنا به شمار می‌رود. اگر درباره این موضوع پرسشی دارید، با Försäkringskassan تماس بگیرید.

اگر ما در اداره کاریابی تحقیقاتی را آغاز کنیم با شما از طریق نامه تماس می‌گیریم تا شما امکان ارائه اطلاعات تکمیلی به ما را پیش از اتخاذ تصمیم نهائی داشته باشید.

اطلاعات تکمیلی ارائه کنید

 • دفعه اول: یک اخطاریه دریافت می‌کنید.
 • دفعه دوم: 1 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه سوم: 5 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه چهارم: 10 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه پنجم و هر دفعه پس از آن: 45 روز بدون پول جبرانی. اگر پول جبرانی شما بر مبنای غرامت بیکاری باشد مبلغ آن به 223 کرون در روز پس از روز 45‌ام کاهش می‌یابد.

 • دفعه اول: 5 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه دوم: 10 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه سوم: 45 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه چهارم و هر دفعه پس از آن: 45 روز بدون پول جبرانی. اگر پول جبرانی شما بر مبنای غرامت بیکاری باشد مبلغ آن به 223 کرون در روز پس از روز 45‌ام کاهش می‌یابد.

اگر از تصمیم ناراضی باشم چکار می‌توانم بکنم؟

اگر تصمیم نهایی را از طریق نامه دریافت کرده‌اید و از آن ناراضی هستید می‌توانید تقاضای تجدیدنظر کنید. در اینصورت فُرم موسوم به درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم اخطار یا محروم شدن ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion” را تکمیل کرده و برای ما ارسال کنید.

تقاضای تجدیدنظر نسبت به یک تصمیم

پرسش‌ها و پاسخ‌های متداول

اگر دیر به جلسه فعالیت بیایم یا پیش از وقت آنرا ترک کنم ممکن است پول جبرانی از دست بدهم؟

مربی شما صرفنظر از علت غیبت‌تان بایستی همیشه اگر دیر بیایید یا زود بروید به ما اطلاع دهد. ما دلیل غیبت و اینکه عدم حضور شما چه تأثیری در توانایی دستیابی به اهداف فعالیت آن روز داشته است را بررسی می‌کنیم. اگر تشخیص دهیم که شما اهمال‌کاری کرده‌اید ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا کمک‌هزینه خود بابت یک یا چند روز را از دست بدهید.

من لازم است فعالیت را ترک کرده و به دکتر بروم، به چه کسی بایستی اطلاع دهم؟

اگر به مرخصی نیاز دارید بایستی اول ما با مرخصی شما موافقت کرده باشیم. این امر برای غیبت‌های کوتاه مدت، بطور مثال برای مراجعه به دکتر و دندانپزشک نیز صِدق می‌کند. فقط اداره کاریابی می‌تواند به شما مرخصی بدهد، راهنمای شما در شرکت برگزار کننده خدمات نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به راهنمای خود نیز اطلاع دهید تا او نیز بداند که شما در آن ساعت در فعالیت شرکت نخواهید داشت.

اگر یک تکلیف خانگی را به موقع به راهنمای خود تحویل ندهم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر یک تکلیف خانگی را به موقع تحویل ندهید، راهنمای شما بایستی به ما اطلاع دهد. اگر تشخیص دهیم که شما اهمال کرده‌اید ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا پول جبرانی بابت یک یا چند روز خود را از دست بدهید.

من از یک راهنما در یکی از شرکت‌های برگزار کننده خدمات اداره کاریابی کمک و حمایت دریافت می‌کنم، آیا لازم است همزمان با اداره کاریابی هم تماس داشته باشم؟

اداره کاریابی مسئولیت کلی برنامه‌ریزی با شما و پیگیری چگونگی پیشرفت امور را بر عهده دارد. ما ممکن است در مدتی که شما با شرکت برگزار کننده خدمات تماس دارید با شما وقت جلسه ملاقات رزرو کنیم و شما لازم است در این جلسات شرکت کنید.

شما بایستی به ارائه گزارش فعالیت ماهیانه ادامه دهید. حتی اگر کارها/مشاغلی را که جستجو کرده‌اید به اطلاع راهنمای خود (handledare) در شرکت برگزار کننده خدمات رسانده باشید نیز بایستی گزارش ماهیانه ارائه کنید.

اگر مریض شوید یا لازم باشد برای نگهداری از فرزند بیمار خود در خانه بمانید مهم است که از همان روز اول به اداره کاریابی اطلاع دهید. به راهنمای خود (handledare) نیز اطلاع دهید.

اگر بیمار شوید

اگر از فرزند مریض خود نگهداری می‌کنید

همچنین اگر کار پیدا کردید یا شروع به تحصیل کردید، نیز بایستی به اداره کاریابی اطلاع دهید چون در اینصورت دیگر لازم نیست به فعالیت در برنامه ادامه دهید، یا اگر به هر دلیل دیگری نمی‌خواهید یا نمی‌توانید برنامه را ادامه دهید.

اگر درباره پول جبرانی خود در برنامه سؤالاتی داشته باشم به چه کسی بایستی مراجعه کنم؟

اگر در مورد شرایط و کارهایی که بایستی انجام دهید تا پول جبرانی خود را حفظ کنید، سؤالی دارید بایستی با اداره کاریابی تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید

آیا نامه‌ای دریافت کرده‌اید که در آن نوشته شده که یک تحقیقات درباره پول جبرانی شما در جریان است و شما در این مورد سؤالی دارید؟ یا از خود می‌پرسید چرا تصمیم مبنی بر اخطاریه یا اخراج از برنامه دریافت کرده‌اید؟ در اینصورت با واحد بررسی پول جبرانی (Ersättningsprövning) در اداره کاریابی تماس بگیرید. مشخصات تماس در نامه درج شده است.

اگر در مورد پرداخت پول، سطح مبلغ یا چگونگی تکمیل درخواست پول جبرانی خود سؤالاتی دارید با صندوق بیمه‌های اجتماعی (Försäkringskassan) تماس بگیرید.

اگر در یک برنامه شرکت می‌کنید (وبگاه صندوق بیمه‌های اجتماعی Försäkringskassan) (forsakringskassan.se)

برای چند شغل باید اقدام کنم؟

تعداد مشاغلی که هنگام شرکت در یک برنامه باید درخواست کنید بستگی به این دارد که در کدام برنامه هستید. ممکن است که در برنامه‎ی اجرایی شما ذکر شده باشد که برای این ‎که در اسرع وقت کار پیدا کنید باید برای چه تعداد شغل مناسب درخواست دهید، مثلا 6 تا 20 عدد. کوچکترین عدد این محدوده‎ی جستجو نیز بیانگر حداقل تعداد مشاغل مناسبی است که باید در طول هر ماه درخواست کنید تا ارزیابی ما این باشد که شما فعالانه به دنبال شغل مناسب بوده‎اید.

اگر به تعداد کافی شغل مناسب برای درخواست در نزدیکی محل زندگی شما وجود ندارد، باید در مناطق دیگر نیز درخواست کار دهید.

در برخی موارد نیز ممکن است ارزیابی اداره کاریابی سوئد این باشد که شما هنگام شرکت در این برنامه نیازی به درخواست برای شغل ندارید. این موارد باید در برنامه‎ی اجرایی شما ذکر شده باشد.

اگر از چگونگی این موارد مطمئن نیستید، می‎توانید از اداره کاریابی سوئد سوال کنید.

تمام شغل‎هایی که برای آنها درخواست داده‎اید را در گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) خود به دقت پر کنید: مشاغل آگهی شده که برای آنها درخواست داده‎اید، مشاغلی که فی البداهه برای آنها درخواست داده‎اید یا مشاغلی که با توصیه یا اطلاع ما برای آنها درخواست داده‎اید. برای ما گزارش فعالیت شما مبنای مهمی است برای ارزیابی اینکه که آیا شما به طور فعال برای مشاغل مناسب درخواست داده‎اید.

چه شغلی به عنوان یک شغل مناسب به حساب میآید؟/ شغل مناسب چیست؟

مشاغلی برای درخواست کردن مناسب هستند که در ان‎ها تجربه‎ی کاری دارید یا برای انها اموزش دیده‎اید. شغل‎های دیگری هم که با مهارت‎های شما مطابقت داشته باشند نیز ممکن است برای شما مناسب باشند. با درخواست شغل در حرفه‎های مختلف، می‎توانید شانس خود را برای پیدا کردن کار افزایش دهید. در نظر داشته باشید که این باید شغلی باشد که شانس واقعی برای بدست آوردن آن را دارید. مشاغلی که تحصیلات خاص، سطح خاصی از تحصیلات، مدارک یا جوازهایی را نیاز دارند که شما فاقد آن هستید، مناسب نیستند.

اگر کارفرمایی می‎خواهد شما را برای شغلی استخدام کند و معتقد است که شما مهارت‎های لازم را دارید، آن شغل برایتان مناسب است.

اگر به دلایل پزشکی نمی‎توانید برای برخی از مشاغل درخواست دهید یا آنها را قبول کنید، باید این موضوع را بوسیله‎ی یک نظریه‎ی پزشک اثبات کنید.

اگر من به تعداد کافی شغل های مناسب درخواست نکنم، چه اتفاقی برای غرامت من خواهد افتاد؟

اگر برای مشاغل مناسب کمتر از حداقل تعداد ذکر شده در برنامه اجرایی خود درخواست دهید، ممکن است یک اخطار دریافت کنید یا یک یا چند روز از دریافت غرامت محروم شوید. ما قبل از تصمیم‎گیری نهایی در مورد غرامت، با شما تماس می‎گیریم تا فرصتی برای ارائه اطلاعات بیشتر به ما داشته باشید.

اگر در برنامه اجرایی شما ذکر شده باشد که نیازی به درخواست شغل ندارید، این امر در مورد شما صدق می‎کند.

کنترل کارها/شغل‌های جستجو شده

گاهی وقت‌ها برای اینکه مطمئن شویم برای کارهایی که در گزارش فعالیت شرح داده‌اید، واقعاً درخواست داده‌اید یا خیر، این امر را کنترل می‌کنیم. از اینرو مهم است که سوابق مربوط به کارها/شغل‌هایی را جستجو کرده‌اید، نگه دارید.

برای اثبات کارهایی که جستجو کرده‌اید