شرایط دریافت کمک‌هزینه جبرانی در برنامه

وقتی شما در یک برنامه شرکت می‌کنید و حمایت مالی فعالیت (aktivitetsstöd) پول جبرانی پیشرفت (utvecklingsersättning) یا پول جبرانی استقرار زندگی و کار (etableringsersättning) دریافت می‌کنید مهم است که به جستجوی کار ادامه دهید و هر ماه یک گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) به ما تحویل دهید. در غیر اینصورت ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید. اگر این امر چندین مرتبه اتفاق بیفتد ممکن است پول جبرانی خود را برای یک یا چند روز از دست بدهید. در اینجا می‌توانید شرایط دریافت پول جبرانی خود را بخوانید.

چکار بایستی بکنم؟

برای آنکه با خطر از دست دادن پول جبرانی خود مواجه نشوید بایستی به جستجوی کار ادامه داده و برنامه اجرائی و توافق‌هایی را که با ما کرده‌اید، پیگیری کنید. اگر از یکی از برگزارکنندگان خدمات ما (leverantörer) کمک و حمایت دریافت می‌کنید بایستی همچنین برنامه اجرائی و توافق‌هایی را که با راهنمای خود کرده‌اید پیگیری کنید.

یعنی شما لازم است

 • به طور فعال به دنبال شغل بگردید (مگر اینکه در برنامه اقدام شما به گونه دیگری ذکر شده باشد)، به عنوان مثال مشاغل و کار هایی که آژانس کاریابی (Arbetsförmedlingen) یا سرپرست تان در مورد آنها به شما توصیه کرده است، یا اظهار علاقه یا CV خود را به کارفرمایان ارسال کنید
 • برای کارها/شغل‌ها یا دوره‌های آموزشی که ما از شما خواسته‌ایم درخواست کنید
 • تحویل گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) به ما بین یکم تا چهاردهم هر ماه که در آن همه مشاغلی که جستجو کرده و سایر فعالیت‌هایی که انجام داده‌اید را می‌نویسید
 • همراه با ما یک برنامه اقداماتی جهت چگونگی کار پیدا کردن تنظیم کنید
 • در فعالیت‌هایی که در برنامه اجرائی شما وجود دارد شرکت کنید
 • در جلسات ملاقات شرکت کنید یا با ما یا برگزار کنندگان خدمات ما در وقت رزرو شده تماس بگیرید و اگر با شما قرار مکالمه تلفنی گذاشته‌ایم به تلفن جواب دهید.

برای آنکه مدت بیکاری شما طولانی نشود و در معرض خطر از دست دادن پول جبرانی خود قرار نگیرید بایستی موارد زیر را نیز بپذیرید

 • کار/شغلی که به شما پیشنهاد می‌شود
 • دوره آموزشی که وارد آن شدید و ما از شما خواسته‌ایم برای آن درخواست بدهید
 • مصاحبه استخدامی و انجام حداکثر تلاش خود برای دریافت پیشنهاد کار/شغل
 • فعالیت‌هایی که ما یا یکی از برگزارکنندگان خدمات ما به شما در چارچوب برنامه اجرائی‌تان ارائه می‌کنند

اگر بخاطر بیماری یا نگهداری از فرزند مریض خود نمی‌توانید در برنامه شرکت کنید بایستی به ما اطلاع دهید. اگر به مرخصی نیاز دارید بایستی اول ما با مرخصی شما موافقت کرده باشیم.

اگر بیمار شوید

اگر از فرزند مریض خود نگهداری می‌کنید

اقامت در خارج از کشور

اقامت در خارج از کشور، بدون کسب اجازه از اداره اشتغال، در مدت اجرای برنامه، ممکن است باعث اخراج شما از برنامه شود. همچنین از مزایای مالی و فعالیت‌های مربوط به برنامه نیز محروم می‌شوید.

اگر از انجام کارهایی که بایستی انجام بدهم امتناع کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

اداره کاریابی واجد شرایط بودن شما برای دریافت پول جبرانی در برنامه را کنترل می‌کند و اگر شما در جستجوی کار اهمال کرده باشید یا مدت بیکاری خود را طولانی‌تر کنید، ما تصمیم می‌گیریم که برای شما اخطاریه صادر کنیم یا یک یا چند روز پول جبرانی خود را از دست می‌دهید.

اگر از شرایط برخوردار نباشید و از پرداخت غرامت تعلیق شوید، ممکن است به این معنی نیز باشد که واجد شرایط هیچگونه درآمد واجد شرایط مزایای بیماری (SGI) نیستید. SGI شما، به طور مثال، برای مقدار پولی که در صورت گرفتن مرخصی والدین دریافت می‌کنید، یک مبنا به شمار می‌رود. اگر درباره این موضوع پرسشی دارید، با Försäkringskassan تماس بگیرید.

اگر ما در اداره کاریابی تحقیقاتی را آغاز کنیم با شما از طریق نامه تماس می‌گیریم تا شما امکان ارائه اطلاعات تکمیلی به ما را پیش از اتخاذ تصمیم نهائی داشته باشید.

اطلاعات تکمیلی ارائه کنید

 • دفعه اول: یک اخطاریه دریافت می‌کنید.
 • دفعه دوم: 1 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه سوم: 5 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه چهارم: 10 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه پنجم و هر دفعه پس از آن: 45 روز بدون پول جبرانی. اگر پول جبرانی شما بر مبنای غرامت بیکاری باشد مبلغ آن به 223 کرون در روز پس از روز 45‌ام کاهش می‌یابد.

 • دفعه اول: 5 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه دوم: 10 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه سوم: 45 روز بدون پول جبرانی.
 • دفعه چهارم و هر دفعه پس از آن: 45 روز بدون پول جبرانی. اگر پول جبرانی شما بر مبنای غرامت بیکاری باشد مبلغ آن به 223 کرون در روز پس از روز 45‌ام کاهش می‌یابد.

اگر از تصمیم ناراضی باشم چکار می‌توانم بکنم؟

اگر تصمیم نهایی را از طریق نامه دریافت کرده‌اید و از آن ناراضی هستید می‌توانید تقاضای تجدیدنظر کنید. در اینصورت فُرم موسوم به درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم اخطار یا محروم شدن ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion” را تکمیل کرده و برای ما ارسال کنید.

تقاضای تجدیدنظر نسبت به یک تصمیم

پرسش‌ها و پاسخ‌های متداول

اگر دیر به جلسه فعالیت بیایم یا پیش از وقت آنرا ترک کنم ممکن است پول جبرانی از دست بدهم؟

مربی شما صرفنظر از علت غیبت‌تان بایستی همیشه اگر دیر بیایید یا زود بروید به ما اطلاع دهد. ما دلیل غیبت و اینکه عدم حضور شما چه تأثیری در توانایی دستیابی به اهداف فعالیت آن روز داشته است را بررسی می‌کنیم. اگر تشخیص دهیم که شما اهمال‌کاری کرده‌اید ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا کمک‌هزینه خود بابت یک یا چند روز را از دست بدهید.

من لازم است فعالیت را ترک کرده و به دکتر بروم، به چه کسی بایستی اطلاع دهم؟

اگر به مرخصی نیاز دارید بایستی اول ما با مرخصی شما موافقت کرده باشیم. این امر برای غیبت‌های کوتاه مدت، بطور مثال برای مراجعه به دکتر و دندانپزشک نیز صِدق می‌کند. فقط اداره کاریابی می‌تواند به شما مرخصی بدهد، راهنمای شما در شرکت برگزار کننده خدمات نمی‌تواند این کار را انجام دهد. به راهنمای خود نیز اطلاع دهید تا او نیز بداند که شما در آن ساعت در فعالیت شرکت نخواهید داشت.

اگر یک تکلیف خانگی را به موقع به راهنمای خود تحویل ندهم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر یک تکلیف خانگی را به موقع تحویل ندهید، راهنمای شما بایستی به ما اطلاع دهد. اگر تشخیص دهیم که شما اهمال کرده‌اید ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا پول جبرانی بابت یک یا چند روز خود را از دست بدهید.

من از یک راهنما در یکی از شرکت‌های برگزار کننده خدمات اداره کاریابی کمک و حمایت دریافت می‌کنم، آیا لازم است همزمان با اداره کاریابی هم تماس داشته باشم؟

اداره کاریابی مسئولیت کلی برنامه‌ریزی با شما و پیگیری چگونگی پیشرفت امور را بر عهده دارد. ما ممکن است در مدتی که شما با شرکت برگزار کننده خدمات تماس دارید با شما وقت جلسه ملاقات رزرو کنیم و شما لازم است در این جلسات شرکت کنید.

شما بایستی به ارائه گزارش فعالیت ماهیانه ادامه دهید. حتی اگر کارها/مشاغلی را که جستجو کرده‌اید به اطلاع راهنمای خود (handledare) در شرکت برگزار کننده خدمات رسانده باشید نیز بایستی گزارش ماهیانه ارائه کنید.

اگر مریض شوید یا لازم باشد برای نگهداری از فرزند بیمار خود در خانه بمانید مهم است که از همان روز اول به اداره کاریابی اطلاع دهید. به راهنمای خود (handledare) نیز اطلاع دهید.

اگر بیمار شوید

اگر از فرزند مریض خود نگهداری می‌کنید

همچنین اگر کار پیدا کردید یا شروع به تحصیل کردید، نیز بایستی به اداره کاریابی اطلاع دهید چون در اینصورت دیگر لازم نیست به فعالیت در برنامه ادامه دهید، یا اگر به هر دلیل دیگری نمی‌خواهید یا نمی‌توانید برنامه را ادامه دهید.

اگر درباره پول جبرانی خود در برنامه سؤالاتی داشته باشم به چه کسی بایستی مراجعه کنم؟

اگر در مورد شرایط و کارهایی که بایستی انجام دهید تا پول جبرانی خود را حفظ کنید، سؤالی دارید بایستی با اداره کاریابی تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید

آیا نامه‌ای دریافت کرده‌اید که در آن نوشته شده که یک تحقیقات درباره پول جبرانی شما در جریان است و شما در این مورد سؤالی دارید؟ یا از خود می‌پرسید چرا تصمیم مبنی بر اخطاریه یا اخراج از برنامه دریافت کرده‌اید؟ در اینصورت با واحد بررسی پول جبرانی (Ersättningsprövning) در اداره کاریابی تماس بگیرید. مشخصات تماس در نامه درج شده است.

اگر در مورد پرداخت پول، سطح مبلغ یا چگونگی تکمیل درخواست پول جبرانی خود سؤالاتی دارید با صندوق بیمه‌های اجتماعی (Försäkringskassan) تماس بگیرید.

اگر در یک برنامه شرکت می‌کنید (وبگاه صندوق بیمه‌های اجتماعی Försäkringskassan) (forsakringskassan.se)

برای چند شغل باید اقدام کنم؟

زمانی که در یک برنامه شرکت می کنید برای چه تعداد شغل باید درخواست دهید بستگی به برنامه ای دارد که در آن هستید. برنامه اقدام شما ممکن است بیان کند که برای چند شغل باید درخواست دهید تا شانس خوبی برای به دست آوردن شغل در سریع ترین زمان ممکن داشته باشید. مثال 6 -20. کمترین تعداد حداقل تعداد مشاغلی را که باید برای هر ماه درخواست دهید را نشان می دهد تا ارزیابی کنیم که شما فعالانه به دنبال مشاغل مناسب بوده اید.

آژانس کاریابی (Arbetsförmedlingen) همچنین می تواند در برخی موارد ارزیابی کند که هنگام شرکت در برنامه نیازی به جستجوی شغل ندارید. سپس باید در برنامه اقدام شما باشد.

اگر مطمئن نیستید که چه چیزی اعمال می شود، می توانید از آژانس کاریابی بپرسید.

مطمئن شوید که همه مشاغلی را که برای آنها درخواست کرده اید در گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) خود پر کنید: مشاغل آگهی شده، جستجوهای خود به خود، یا مشاغلی که شما را تشویق کرده ایم برای آنها درخواست دهید یا به شما اطلاع داده ایم. گزارش فعالیت شما مبنای مهمی برای ما است تا بتوانیم ارزیابی کنیم که آیا شما فعالانه به دنبال کار هستید یا خیر.

اگر برای مشاغل کافی درخواست نکنم، چه اتفاقی برای کمک هزینه من می افتد؟

اگر برای مشاغل کمتر از حداقل تعداد ذکر شده در برنامه اقدام خود درخواست دهید، ممکن است یک هشدار دریافت کنید یا یک یا چند روز بدون غرامت باشید. قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد غرامت شما، با شما تماس می گیریم تا فرصتی برای ارائه اطلاعات بیشتر به ما داشته باشید.

اگر در برنامه اقدام شما گفته شده است که نیازی به جستجوی شغل ندارید، این امر صدق می کند.

کنترل کارها/شغل‌های جستجو شده

گاهی وقت‌ها برای اینکه مطمئن شویم برای کارهایی که در گزارش فعالیت شرح داده‌اید، واقعاً درخواست داده‌اید یا خیر، این امر را کنترل می‌کنیم. از اینرو مهم است که سوابق مربوط به کارها/شغل‌هایی را جستجو کرده‌اید، نگه دارید.

برای اثبات کارهایی که جستجو کرده‌اید