Lämna kompletterande uppgifter

När du som deltar i program har fått ett kommuniceringsbrev från Arbetsförmedlingen om varning eller avstängning från rätten till ersättning har du möjlighet att komplettera med information innan vi fattar slutligt beslut.

Hur lämnar jag kompletterande uppgifter?

För att lämna dina kompletterande uppgifter kan du använda svarsformuläret på den här sidan. Du kan även ringa eller skicka in blanketten ”Svar på kommunicering inför beslut om sanktion eller varning” som du får tillsammans med kommuniceringsbrevet. Sista dag för inlämnade av kompletterande uppgifter hittar du i det brev du fått skickat till dig.

Lämna kompletterande uppgifter via svarsformulär

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda detta formulär.


(SAN20XXXXXXXXX) Ange endast siffrorna. ÄrendeID hittar du högst upp på brevet du fått.ÅÅÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck)


Vill du att vi lägger till dina kompletterande uppgifter till ditt ärende? * (obligatorisk)
Vill du att vi lägger till dina kompletterande uppgifter till ditt ärende?