Dina rättigheter och skyldigheter

När du söker arbete kan du få hjälp och stöd av oss beroende på vad du behöver. Om du ansöker om eller har ersättning under tiden du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du aktivt söka jobb. Du behöver också följa den planering som vi kommer överens om.

Det här kan vi göra för dig

 • Råd, tips och digitala tjänster på webbplatsen som kan vara en hjälp på vägen till jobb eller studier.
 • Personligt stöd av en arbetsförmedlare via telefon, chatt eller ett bokat möte. Till exempel kan du få hjälp med planering, gå igenom din kompetens och hur arbetsmarknaden ser ut. Råd om hur du väljer yrke och hittar jobb.
 • Extra stöd som till exempel yrkesutbildningar, validering, praktik, yrkes- och studieförberedande kurser.
 • Möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som arbetsgivaren får bidrag till din lön.
 • Intensivt och anpassat stöd av en handledare från någon av våra leverantörer.
 • Ersättning från a-kassa eller Försäkringskassan, om du uppfyller villkoren.

Det här behöver du göra

 • Planera ditt arbetssökande tillsammans med oss.
 • Söka jobb aktivt. Det kan vara annonserade jobb och jobb som Arbetsförmedlingen har bett dig söka (anvisat) eller tipsat dig om. Du kan också lämna intresseanmälningar eller ditt cv till arbetsgivare.
 • Lämna en aktivitetsrapport till oss i tid varje månad.
 • Delta i bokade möten eller meddela förhinder om du inte kan delta. Samma sak gäller om du har bokat möte hos någon av våra leverantörer.
 • Vara tillgänglig när vi kommit överens om att ringa upp dig.
 • Söka jobb och utbildningar som vi ber (anvisar) dig att söka.
 • Tacka ja till lämpligt jobb och arbetsmarknadspolitiskt program/extra stöd.
 • Tacka ja till en utbildning som du kommit in på och som vi bett (anvisat) dig att söka.
 • Om du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning och inte kan delta i planerade aktiviteter måste du anmäla frånvaro.
 • Kunna visa att du sökt jobben som du har redovisat i din aktivitetsrapport, om vi ber om det.
 • Meddela oss om du byter kontaktuppgifter, till exempel adress, e-post eller telefonnummer. Brev från Arbetsförmedlingen skickas normalt till din folkbokföringsadress.
 • Lämna in korrekta uppgifter till a-kassan eller Försäkringskassan.

Vad händer om du inte gör det du ska?

Om du inte gör det du behöver göra riskerar du att få en varning eller bli avstängd från rätten till ersättning från a-kassan eller i program.

Om du missköter ditt arbetssökande, medvetet förlänger din arbetslöshet eller orsakar arbetslöshet flera gånger blir du avstängd fler dagar för varje gång. Händer det tillräckligt många gånger riskerar du att helt förlora din ersättning.

Varning eller avstängning från ersättning från a-kassa

Varning eller avstängning från ersättning i program