Lever du med våld i en nära relation?

Känner du dig rädd eller kontrollerad i en nära relation? Det finns skydd och stöd att få. Här hittar du kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som du kan få stöd och hjälp av.

Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lagen. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående. Alla kan utsättas för våld. Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun för att förändra din situation.

Frågor om dina erfarenheter av våld

Arbetsförmedlingen kan komma att ställa frågor till dig och om du har erfarenheter av våld. Vi gör detta i syfte för att kunna matcha dig till rätt jobb eller rätt insatser. Här kan du se vilka frågor vi ställer.

Frågor om våld

Olika typer av våld

Våld kan innebära flera olika former av handlingar och man kan vara utsatt för flera former av våld samtidigt. Här förklarar vi olika typer av våld.

Olika typer av våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge.

Passivt, fysiskt våld kan vara att en person utsätter någon annan för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn.

Psykiskt våld

Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning eller kontroll som successivt leder till psykisk nedbrytning av den som är utsatt.

Psykiskt våld är också indirekta hot om självmord eller hot riktat mot annan närstående.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är att tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om våldtäkt och även sexuella trakasserier (till exempel ofrivillig beröring). Att köpa sexuella tjänster är alltid olagligt, eftersom det handlar om att utnyttja en annan person. Det här gäller oavsett ersättningens storlek eller beskaffenhet.

Materiellt våld

Materiellt våld innebär att den som utövar våldet slår sönder saker som tillhör den utsatta, eller om hen förstör, eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar hur partnern använder sina pengar eller att hen inte tillåter partnern att ha några egna pengar alls. Det kan också vara att personen tvingar partnern att ta lån, kontrollerar ekonomin och materiella tillgångar för att öka isoleringen, utsattheten och för att göra personen ekonomiskt beroende.

Försummelse

Försummelse kan vara att den som är utsatt inte får den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Mer konkret kan det handla om att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

Latent våld

Latent våld innebär att det finns en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Stöd och hjälp för den som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp

Du är inte ensam. Det finns många som erbjuder stöd och hjälp med att förbättra situationen eller bearbeta något som hänt.

Om du behöver hjälp

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt. De kan även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobiltelefonen behöver du själv ta bort numret från listan. Telefonnummer: 020-50 50 50.

Kvinnofridslinjen (kvinnofridslinjen.se)

Polisen

Du ska alltid ringa 112 om du behöver akut hjälp. Polisen har en informationssida om brott i nära relationer.

Brott i nära relation (polisen.se)

Socialtjänsten

Du kan kontakta socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd i. De insatser som socialtjänsten erbjuder våldsutsatta personer varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala jourverksamheter och bistå med tillfälligt skyddat boende.

Hälso- och sjukvården

Vårdguiden 1177 har bland annat information för dig som utsatts för våld i nära relationer.

Våld i nära relationer (1177.se)

Ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Ungdomsmottagning på nätet (umo.se)

Hedersförtryck

Information för dig som är utsatt och till dig som vill lära dig mer om hedersförtryck.

För dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i frågor som rör hedersrelaterat förtryck finns en stödtelefon med nummer 010-223 57 60.

Hedersfortryck.se

Brottsofferguiden

Guide för dig som utsatts för brott.

Brottsofferguiden (brottsofferguiden.se)

Brottsofferjourer

Erbjuder stöd om du utsatts för brott.

Brottsofferjourernas riksförbund (brottsofferjouren.se)

Kvinno- och tjejjourer

Roks och Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor.

Roks (roks.se)

Unizon (unizon.se)

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män

En paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet. Professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.

Rikskriscentrum (rikskriscentrum.se)

Europeisk databas för stödjourer:

Women Against Violence Europe

Q-jouren

För våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.

Q-jouren (qjouren.se)

RFSL Stödmottagning

För hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld.

RFSL Stödmottagning (rfsl.se)

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

För kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (rise-sverige.se)

Terrafem

Jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Samtalet syns inte på din telefonräkning. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobiltelefonen behöver du ta bort numret från listan.

Telefonnummer: 020- 52 10 10.

Terrafem (terrafem.org)

TRIS

Tris är en stödtelefon för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

TRIS (tris.se)

Dina rättigheter

Erbjuder information för dig som är utsatt för hedersförtryck.

Dinarattigheter.se (karlekenarfri.se)

Unga relationer

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

ungarelationer.se

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 6-21 i Sverige.

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk (boujt.se)

Veterinär omtanke om våldsutsatta

Organisationens syfte är att underlätta uppbrottet för de personer som lever med våld i en nära relation och är på väg att flytta till ett skyddat boende.

Veterinär omtanke om våldsutsatta (voov.nu)

Till dig som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker andra

Funderar du på om det du gör är att utsätta någon i din familj för våld? Upplever du att du har problem med att kontrollera dig, din ilska eller dina reaktioner? Känner du att du ibland går över gränsen eller är du rädd för att skada någon? Det går att förändra ett oönskat beteende och det finns hjälp att få.

Om du behöver hjälp att förändra ditt beteende

Välj att sluta

Välj att sluta är en stödtelefon för den som utövar våld eller hot om våld. Telefonnummer: 020–55 56 66.

Webbplats för Välj att sluta

Soci­al­tjänsten

Socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd kan ge stöd till den som har svårt att hantera sin ilska och aggression och till den som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld.

Hälso- och sjuk­vården

Vårdguiden 1177 har också information för dig som utsatt någon för ett sexualbrott och om övergrepp och sexuella trakasserier.

Webbplats för Vårdguiden 1177

Information från Vårdguiden 1177 för dig som utsatt någon för sexualbrott

Information från Vårdguiden 1177 om sexuella trakasserier

Youmo.se

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa.

Webbplats för youmo.se

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män

En paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet. Professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.

Rikskriscentrum (rikskriscentrum.se)

Vårt uppdrag att öka upptäckten av våld

Offer för våldsbrott drabbas många gånger av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. Det är en av anledningarna till att regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samverka i frågor om ökad upptäckt av våld. Även Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ingår i samma regeringsuppdrag och samordar projektet Stoppa våldet.

Dölja besök på internet

Alla webbsidor du besöker och all din aktivitet på nätet lagras i din dator eller smartphone. Om du inte vill att andra ska få tillgång till den informationen måste du själv rensa din webbhistorik. Här berättar vi hur du kan surfa anonymt samt hur du gör för att rensa dina besök på internet.

Så döljer du ditt besök på internet

Lämna sidan snabbt