Lever du med våld i en nära relation?

Känner du dig rädd eller kontrollerad i en nära relation? Det finns skydd och stöd att få. Här hittar du information om våld och kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som du kan få stöd och hjälp av.

Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lagen. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående. Alla kan utsättas för våld. Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun för att förändra din situation.

Öka din kunskap om våld

Våld i nära relationer handlar ofta om att någon vill ha makt och kontroll över den andra personen. Våld kan vara så mycket mer än fysiskt och sexuellt våld.

För att öka kunskapen om psykiskt våld och vad exempelvis ekonomiskt och digitalt våld kan innebära, har Arbetsförmedlingen tagit fram en webbkurs. Det finns även flera olika poddar på olika språk att ta del av.

Webbkurs

Webbkursen vänder sig till arbetssökande. Den innehåller filmer och fakta för att ge mer kunskap om vad våld i nära relationer är och hur våldet kan påverka oss. Kursen informerar om hur Arbetsförmedlingen kan stötta den som är eller har varit utsatt för våld. Det är viktigt att veta att alla personer som är utsatta för våld har rätt till skydd och stöd. Oavsett vem du är och i vilken livssituation du befinner dig i har du rätt att få hjälp.

Kursen består av en introduktion samt tre delar och tar cirka 45 minuter att göra.

Webbkurs - ökad kunskap om våld för arbetssökande

Introduktion till webbkursen

Film

1 minut 54 sekunder

Är du arbetssökande och vill öka din kunskap om våld i nära relationer? Lyssna på Tara Twana, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Poddar

Kopplingen mellan ohälsa och våld är stor och påverkar förmågan att arbeta. Arbetsförmedlingen har tagit fram en serie med poddar till arbetssökande som förhoppningsvis bidrar till att fler våldsutsatta vågar prata om våld och får det skydd och stöd som de behöver. Poddarna finns på flera språk.

Podd: Varför ska Arbetsförmedlingen fråga om våld?

Podd: Så jobbar Arbetsförmedlingen med våld i nära relationer

Podd på engelska: Partner violence - a hidden cause of unemployment?

Podd på arabiska: Våld i nära relationer – en dold orsak till arbetslöshet?

Podd på somaliska: Våld i nära relationer - en dold orsak till arbetslöshet?

Podd på persiska: Våld i nära relationer – en dold orsak till arbetslöshet?

Frågor om dina erfarenheter av våld

Arbetsförmedlingen kan komma att ställa frågor till dig och om du har erfarenheter av våld. Vi gör detta i syfte för att kunna matcha dig till rätt jobb eller rätt stöd. Det kan vara så att om du har en hotbild mot dig, kan vi behöva göra anpassningar för dig i ditt jobbsökande. Det är därför viktigt att du berättar om din situation för Arbetsförmedlingen.

Olika typer av våld

Våld kan innebära flera olika former av handlingar och man kan vara utsatt för flera former av våld samtidigt. Här förklarar vi olika typer av våld.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge.

Passivt, fysiskt våld kan vara att en person utsätter någon annan för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn.

Psykiskt våld

Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning eller kontroll som successivt leder till psykisk nedbrytning av den som är utsatt.

Psykiskt våld är också indirekta hot om självmord eller hot riktat mot annan närstående.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är att tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om våldtäkt och även sexuella trakasserier (till exempel ofrivillig beröring). Att köpa sexuella tjänster är alltid olagligt, eftersom det handlar om att utnyttja en annan person. Det här gäller oavsett ersättningens storlek eller beskaffenhet.

Materiellt våld

Materiellt våld innebär att den som utövar våldet slår sönder saker som tillhör den utsatta, eller om hen förstör, eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar hur partnern använder sina pengar eller att hen inte tillåter partnern att ha några egna pengar alls. Det kan också vara att personen tvingar partnern att ta lån, kontrollerar ekonomin och materiella tillgångar för att öka isoleringen, utsattheten och för att göra personen ekonomiskt beroende.

Försummelse

Försummelse kan vara att den som är utsatt inte får den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Mer konkret kan det handla om att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

Latent våld

Latent våld innebär att det finns en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Stöd och hjälp för den som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp

Du är inte ensam. Det finns många som erbjuder stöd och hjälp med att förbättra situationen eller bearbeta något som hänt.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt. De kan även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobiltelefonen behöver du själv ta bort numret från listan. Telefonnummer: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen (kvinnofridslinjen.se)

Polisen

Du ska alltid ringa 112 om du behöver akut hjälp. Polisen har en informationssida om brott i nära relationer.

Brott i nära relation (polisen.se)

Socialtjänsten

Du kan kontakta socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd i. De insatser som socialtjänsten erbjuder våldsutsatta personer varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala jourverksamheter och bistå med tillfälligt skyddat boende.

Hälso- och sjukvården

Vårdguiden 1177 har bland annat information för dig som utsatts för våld i nära relationer.

Våld i nära relationer (1177.se)

Ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Ungdomsmottagning på nätet (umo.se)

Hedersförtryck

Information för dig som är utsatt och till dig som vill lära dig mer om hedersförtryck.

För dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i frågor som rör hedersrelaterat förtryck finns en stödtelefon med telefonnummer 010-223 57 60

Hedersfortryck.se

Brottsofferguiden

Guide för dig som utsatts för brott.

Brottsofferguiden (brottsofferguiden.se)

Brottsofferjourer

Erbjuder stöd om du utsatts för brott.

Brottsofferjourernas riksförbund (brottsofferjouren.se)

Kvinno- och tjejjourer

Roks och Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor.

Roks (roks.se)

Unizon (unizon.se)

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män

En paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet. Professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.

Rikskriscentrum (rikskriscentrum.se)

Europeisk databas för stödjourer:

Women Against Violence Europe (wave-network.org)

Q-jouren

För våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.

Q-jouren (qjouren.se)

RFSL Stödmottagning

För hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld.

RFSL Stödmottagning (rfsl.se)

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

För kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (rise-sverige.se)

Terrafem

Jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Samtalet syns inte på din telefonräkning. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobiltelefonen behöver du ta bort numret från listan. Telefonnummer: 020-52 10 10

Terrafem (terrafem.org)

TRIS

Tris är en stödtelefon för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

TRIS (tris.se)

Rädda barnen

Kärleken är fri är en del av Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Rädda barnen (raddabarnen.se)

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 6-21 i Sverige.

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk (boujt.se)

Veterinär omtanke om våldsutsatta

Organisationens syfte är att underlätta uppbrottet för de personer med husdjur som lever med våld i en nära relation och är på väg att flytta till ett skyddat boende.

Veterinär omtanke om våldsutsatta (voov.nu)

Vad händer när du anmäler våld i nära relation?

Polisen har tagit fram 6 filmer där du får veta vad som händer från det att du gör en polisanmälan fram till en eventuell dom.

Om jag anmäler våld i nära relation (polisen.se)

 

Till dig som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker andra

Funderar du på om det du gör är att utsätta någon i din familj för våld? Upplever du att du har problem med att kontrollera dig, din ilska eller dina reaktioner? Känner du att du ibland går över gränsen eller är du rädd för att skada någon? Det går att förändra ett oönskat beteende och det finns hjälp att få.

Välj att sluta

Välj att sluta är en stödtelefon för den som utövar våld eller hot om våld. Telefonnummer: 020-55 56 66

Webbplats för Välj att sluta (valjattsluta.se)

Soci­al­tjänsten

Socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd kan ge stöd till den som har svårt att hantera sin ilska och aggression och till den som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld.

Hälso- och sjuk­vården

Vårdguiden 1177 har också information för dig som utsatt någon för ett sexualbrott och om övergrepp och sexuella trakasserier.

Vårdguiden 1177 (1177.se)

Vårdguiden 1177 för dig som utsatt någon för sexualbrott (1177.se)

Vårdguiden 1177 om sexuella trakasserier (1177.se)

Youmo.se

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa.

youmo.se

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män

En paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet. Professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.

Rikskriscentrum (rikskriscentrum.se)

Vårt uppdrag med att öka upptäckten av våld

Offer för våldsbrott drabbas många gånger av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. Det är en av anledningarna till att regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samverka i frågor om ökad upptäckt av våld. Även Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ingår i samma regeringsuppdrag och samordnar projektet Stoppa våldet.

Dölja besök på internet

Alla webbsidor du besöker och all din aktivitet på nätet lagras i din dator eller smartphone. Om du inte vill att andra ska få tillgång till den informationen måste du själv rensa din webbhistorik. Här berättar vi hur du kan surfa anonymt samt hur du gör för att rensa dina besök på internet.

Så döljer du ditt besök på internet

Lämna sidan snabbt