Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare och leder många gånger direkt till jobb.

Ta reda på om en arbetsmarknadsutbildning passar dig genom att göra ett studiebesök hos utbildningsanordnaren.

Vad

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Utbildningen garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser rejält. Utbildningen är oftast från några veckor upp till 6 månader, men kan i vissa fall vara längre. Utbildningen är på heltid.

För vem

Det är flera saker som påverkar dina möjligheter att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Vi väger samman bland annat dina tidigare utbildningar och erfarenheter, dina möjligheter att få jobb samt hur behoven på arbetsmarknaden ser ut. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du har fyllt 25 år.
  • Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga.
  • Du har fyllt 18 år och står långt ifrån arbetsmarknaden.

Så här fungerar det

Utbildningarna ges av olika utbildningsföretag runt om i landet, på uppdrag av oss. Här kan du se vilka utbildningar som är aktuella just nu. Om du hittar något som du tycker skulle kunna passa dig, kan du ta upp det som förslag när du träffar oss.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning. Prata med oss om vad som gäller för dig.

Ersättning när du deltar i ett program

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i en arbetsmarknadsutbildning. 

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.