Sök statistik

Sökverktyg, vecko- och månadsstatistik, publiceringsdatum.

Analyser och prognoser

Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser.

Hitta yrkesprognoser

Framtidsutsikter för olika yrken. Ett eller fem år fram i tiden.

Statistik och analyser

Vi erbjuder statistik, analyser och prognoser om arbetsmarknaden. Vår statistik används bl.a. för att styra arbetsmarknadsåtgärder och utbildningssatsningar runtom hela Sverige.

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ha dina synpunkter
och förslag på förbättringar.