Statistik och prognoser

Sök statistik

Sökverktyg, vecko- och månadsstatistik, publiceringsdatum.

Analyser och prognoser

Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser.

Hitta yrkesprognoser

Framtidsutsikter för olika yrken. Ett eller fem år fram i tiden.

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill veta vad du tycker. Tyck till om statistiksidorna

6,8% - totalt 344 536 personer

var inskrivna som arbetslösa hos oss i april månad.

Av dessa var 38 447 personer i åldern 18-24 år.

Statistik om arbetssökande
  • Antal nyinskrivna

    24 435 personer

    5 541 åldern 18-24 år

  • Antal som fått arbete

    32 644 personer

    4 214 åldern 18-24 år

film

Rekordlåg arbetslöshet i norra Sverige

Arbetsmarknadens återhämtning efter pandemin varierar över landet.

Pressmeddelanden

Samlingssida för våra pressmeddelanden.

Så här tar vi fram vår statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Därför är våra siffror så olika.