Statistik

7,5% - totalt 387 724 personer

var inskrivna som arbetslösa hos oss i september månad.

Av dessa var 50 328 personer i åldern 18-24 år.

Statistik om arbetssökande
  • Antal nyinskrivna

    34 987 personer

    10 329 åldern 18-24 år

  • Antal som fått arbete

    38 866 personer

    6 302 åldern 18-24 år

Stäng

Vi vägleder till rätt yrke

Trots den höga arbetslösheten har många arbetsgivare svårt att hitta utbildad personal

Pressmeddelanden

Vi skickar också ut statistik och prognoser i pressmeddelanden.

Så här tar vi fram vår statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Därför är våra siffror så olika.