Statistik och prognoser

Sök statistik

Sökverktyg, vecko- och månadsstatistik, publiceringsdatum.

Analyser och prognoser

Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser.

Hitta yrkesprognoser

Framtidsutsikter för olika yrken. Ett eller fem år fram i tiden.

6,7% – totalt 339 782 personer

var inskrivna som arbetslösa hos oss i juli månad.

Av dessa var 38 911 personer i åldern 18–24 år.

Statistik om arbetssökande
  • Antal nyinskrivna

    25 996 personer

    6 435 åldern 18–24 år

  • Antal som fått arbete

    19 626 personer

    3 368 åldern 18–24 år

Pressmeddelanden

Samlingssida för våra pressmeddelanden.

Så här tar vi fram vår statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Därför är våra siffror så olika.