Statistik

Sök statistik

Sökverktyg, vecko- och månadsstatistik, publiceringsdatum.

Analyser och prognoser

Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser.

Hitta yrkesprognoser

Framtidsutsikter för olika yrken. Ett eller fem år fram i tiden.

7,3% - totalt 377 011 personer

var inskrivna som arbetslösa hos oss i oktober månad.

Av dessa var 47 810 personer i åldern 18-24 år.

Statistik om arbetssökande
  • Antal nyinskrivna

    30 436 personer

    7 945 åldern 18-24 år

  • Antal som fått arbete

    36 045 personer

    5 781 åldern 18-24 år

film

Arbetslösheten fortsatte att minska i oktober

I filmen (som saknar ljud) beskriver vi att arbetslösheten är tillbaka på samma nivåer, 7,3 procent, som före pandemin under februari 2020. Däremot är antalet långtidsarbetslösa 30 000 fler än före coronakrisen.

Pressmeddelanden

Samlingssida för våra pressmeddelanden.

Så här tar vi fram vår statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Därför är våra siffror så olika.