Statistik

7,7% - totalt 399 389 personer

var inskrivna som arbetslösa hos oss i augusti månad.

Av dessa var 52 982 personer i åldern 18-24 år.

Statistik om arbetssökande
  • Antal nyinskrivna

    35 919 personer

    11 299 åldern 18-24 år

  • Antal som fått arbete

    36 249 personer

    5 288 åldern 18-24 år

Stäng

Mer resurser till de långtidsarbetslösa

Hälften av alla arbetslösa har varit utan jobb över ett år.

Pressmeddelanden

Vi skickar också ut statistik och prognoser i pressmeddelanden.

Så här tar vi fram vår statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Därför är våra siffror så olika.