Tidigare statistik–tidsserier

Arbetssökande

Arbetssökande 1996–maj 2024

Arbetssökande riket Excel, 3 MB.

Arbetssökande län och kommun Excel, 57 MB.

Inskrivna arbetslösa

Inskrivna arbetslösa, tid utan arbete, riket, januari 2006–maj 2024 Excel, 743 kB.

Inskrivna arbetslösa, tid utan arbete per län och kommun, januari 2006 –maj 2024 Excel, 32 MB.

Inskrivna arbetslösa, svag konkurrensförmåga, januari 2006–maj 2024 Excel, 7 MB.

Inskrivna arbetslösa, yrkesområde, januari 2021–maj 2024 Excel, 45 MB.

Andel inskrivna arbetslösa av arbetskraften, BAS januari 2023-maj 2024 Excel, 10 MB.

Arbetskraft BAS 12 månaders genomsnitt

Arbetskraft BAS riket, januari 2021–maj 2024 Excel, 182 kB.

Arbetskraft BAS län, januari 2021–maj 2024 Excel, 476 kB.

Arbetskraft BAS kommun, januari 2021–maj 2024 Excel, 1 MB.

Lediga jobb (platser)

Lediga jobb (platser), januari 1996–maj 2024

Nya och alla lediga jobb (riket, län, kommun)  Excel, 25 MB.

Alla lediga jobb, yrkesområde; januari 2020–maj 2024 Excel, 21 MB.

Varsel

Varselstatistik januari 1992–maj 2024

Näringsgren (riket) månad Excel, 118 kB.

Berörda personer per län Excel, 182 kB.

Näringsgren (län) år 2010–2023 Excel, 88 kB.

Filer som inte längre uppdateras

Inskrivna arbetslösa, som andel av registerbaserad arbetskraft 2008–2023 Excel, 16 MB.

Inskrivna arbetslösa, utan arbete mer än 12 månader som andel av registerbaserad arbetskraft 2008–2023 Excel, 15 MB.

Inskrivna arbetslösa, som andel av registerbaserad arbetskraft årsgenomsnitt 2008–2023 Excel, 2 MB.

Kompletterande statistik om tjänster och program.