Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till 2030

Arbetsförmedlingen har i samarbete med McKinsey & Company och McKinsey Global Institute tidigare beräknat hur automatiseringen kan påverka Sveriges framtida arbetsmarknad. Denna rapport visar hur efterfrågan på kompetenser och förmågor kan förändras till år 2030. Rapporten beskriver med stora penseldrag hur kompetenskraven utvecklas på den svenska arbetsmarknaden till år 2030.

Robotar ersätter arbetskraften

Det har länge funnits en uppfattning om att automatisering innebär att robotar och digitala verktyg ersätter arbetskraften, vilket generar varsel och arbetslöshet. Men för ekonomin som helhet har sysselsättningen under 2000-talet ökat parallellt med ökade investeringar i automatiseringar. Mycket tyder därför på att yrkesroller förändras snarare än försvinner. Således utvecklas kompetenskraven på stora delar av arbetsmarknaden.

Grundläggande digitala kunskaper

Rapporten indikerar att antalet arbetade timmar som kräver tekniska kompetenser kommer att öka till år 2030. Det är primärt arbetsuppgifter som kräver ”grundläggande digitala kunskaper” som beräknas växa under det kommande årtiondet och detta talar för att även de med en kortare teknisk utbildning kommer ha en förhållandevis stark position på framtidens arbetsmarknad. Därtill väntas antalet arbetade timmar som kräver sociala och empatiska kompetenser och förmågor att öka inom alla branscher på arbetsmarknaden.

Efterfrågan på fysiska kompetenser minskar

Resultatet visar också att manuella och fysiska kompetenser minskar mest i efterfrågan under perioden. Trots minskningen kommer dessa kompetenser fortsatt vara de mest eftertraktade på arbetsmarknaden år 2030. Det är därmed viktigt att ha i åtanke att arbetsuppgifter som kräver manuella och fysiska kompetenser inte helt kommer att rationaliseras bort genom automatiseringen, utan även fortsättningsvis kommer att representera en stor del av Sveriges arbetsmarknad.