Yrkes– och kompetensanalyser

Här hittar du aktuella yrkesprognoser, vilka metoder prognoserna bygger på och hur vi utvecklar dem. Här finns även ett antal analysrapporter inom området yrken och kompetenser.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör prognoser om möjligheten till arbete för cirka 170 yrken. Yrkesprognoserna granskas kontinuerligt och hålls därmed aktuella utifrån förändringar i konjunkturen. På sidan Hitta yrkesprognoser hittar du våra bedömningar för nuläget och om tre år.

Hitta yrkesprognoser

Öppna data

Prognoserna finns även samlade som öppna data på Jobtech. Det gäller både aktuella och historiska yrkesprognoser.

Yrkesprognoser Jobtech

Metodbeskrivning

Våra yrkesprognoser bygger på statistik från Arbetsförmedlingen och Statistikmyndigheten SCB.

Beskrivning av metoden för att ta fram yrkesprognoser Pdf, 96 kB.

Utvecklingsarbete

Under 2023 utvecklar Arbetsförmedlingen metoden för yrkesprognoserna. De utvecklade prognoserna kommer delvis att baseras på enkäter till arbetsgivare som annonserar på Platsbanken. Det är ett stort och omfattande arbete som syftar till att göra bättre bedömningar för arbetsmarknaden per yrke och region.

Utvecklingsarbete av metoden för yrkesprognoserna Pdf, 53 kB.

Långsiktiga yrkesområdesanalyser

Arbetet med långsiktiga yrkesområdesanalyser är ett nyligen påbörjat utvecklingsarbete. De ger en samlad bild av det nationella kompetensbehovet på lång sikt inom respektive yrkesområde. De syftar även till att lyfta fram förutsättningar för att säkra en god kompetensförsörjning. Innehållet ska därmed ses som ett komplement till Arbetsförmedlingens yrkesprognoser.

Långsiktig yrkesområdesanalys – kultur, media och design

Långsiktig yrkesområdesanalys inom data och it

Långsiktig yrkesområdesanalys – administration, ekonomi och juridik

Rapporter inom området yrken och kompetenser

Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030

Rapporten beskriver med breda penseldrag hur kompetenskraven utvecklas på den svenska arbetsmarknaden till år 2030.

Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030

Yrkesmobilitet på den svenska arbetsmarknaden

I rapporten Yrkesmobilitet på den svenska arbetsmarknaden används Arbetsförmedlingens yrkesmobilitetsindex, som ska svara på frågan: Hur goda förutsättningar i genomsnitt har anställda inom ett visst yrke att vid behov byta yrke utan att behöva vidareutbilda sig?

Yrkesmobilitet på den svenska arbetsmarknaden

Automatiseringen på den svenska arbetsmarknaden

Rapporten beskriver vad den snabba automatiseringen och digitaliseringen innebär för samhället och arbetsmarknaden.

Automatiseringen på den svenska arbetsmarknaden