Yrkesmobilitet på den svenska arbetsmarknaden

2022-01-17

Att byta yrke är ett av flera möjliga sätt för anställda i yrken med en nedåtgående efterfrågan på arbetskraft att minska risken att bli arbetslösa. Men olika grupper har olika möjligheter att byta yrke.

Yrkesmobilitetsindex

I den här rapporten tar vi fram ett index, Arbetsförmedlingens yrkesmobilitetsindex, som ska svara på frågan: Hur goda förutsättningar i genomsnitt har anställda inom ett visst yrke att vid behov byta yrke utan att behöva vidareutbilda sig?
Analysen visar att anställda i yrken inom Data/IT, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete har störst förutsättningar för yrkesmobilitet. Minst förutsättsättningar för yrkesmobilitet har anställda inom yrkesområdena Transport, Tillverkningsarbete samt Installation, drift och underhåll.

Yrksegrupper med svagt arbetsmarknadsläge

Vi använder sedan resultaten från indexet för att identifiera yrkesgrupper där arbetsmarknadsläget i det nuvarande yrket är svagt samtidigt som de har små möjligheter att byta yrke utan att behöva vidareutbilda sig. Vi bedömer att anställda i dessa yrken därför kan befinna sig i en riskzon för arbetslöshet och att resurser för kompetensutveckling och utbildning bör riktas mot dessa yrkesgrupper.

Grupper med störst risk

De yrkesgrupper som utifrån vår analys löper störst risk är: kontorsassistenter och sekreterare, handpaketerare, maskinoperatörer inom livsmedelsindustri, pappersvaruindustri, plast- och gummiindustri och påfyllning, packning och märkning, montörer av metall-, gummi- och plastprodukter, tryckare och prepresstekniker, budbilsförare samt taxiförare.