Teckenspråk

Teckenspråkig service

Skriv in dig först, sedan hjälper vi dig.

Boka teckenspråkstolk

Boka tolk till ditt första möte med oss.

Hjälp av en dövkonsulent

Dövkonsulenten ger stöd åt både dig och arbetsförmedlaren.

Stöd av teckenspråkstolk

Vi bokar och betalar din tolk.

Aktivitetsrapportera

En gång i månaden rapporterar du vilka jobb du har sökt.

Stöd av SIUS

Du kan få hjälp av en SIUS-konsulent att söka jobb och behålla det.

Inspiration i jobbsökandet

Delta på teckenspråkstolkade webbinarer.

Anställd och behöver teckenspråkstolk

Vi bidrar med upp till 50 000 kronor om året.