Teckenspråk

Hjälp av en dövkonsulent

Dövkonsulenten ger stöd åt både dig och arbetsförmedlaren.

Stöd av teckenspråkstolk

Vi bokar och betalar din tolk.

Aktivitetsrapportera

En gång i månaden rapporterar du vilka jobb du har sökt.

Stöd av SIUS

Du kan få hjälp av en SIUS-konsulent att söka jobb och behålla det.

Inspiration i jobbsökandet

Delta på teckenspråkstolkade webbinarer.