Teckenspråk

Våra filmer på svenskt teckenspråk som berättar om vilken service vi erbjuder och vad som gäller när du är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

film

Skriv in dig

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag, så här gör du.

film

Planeringssamtal

Förbered dig och kom igång med din planering.

film

Videomöte

Så fungerar videomöte i kontakt med oss.

film

Aktivitetsrapportering

En gång i månaden rapporterar du vilka jobb du har sökt.

film

Ansök om ersättning från a-kassa del 1

Så fungerar det att ansöka om ersättning från a-kassa.

film

Ansök om ersättning från a-kassa del 2

Så fungerar det att ansöka om ersättning från a-kassa.

film

Syn, döv, hörsel

Resurser på Arbetsförmedlingen.

film

Dina rättigheter och skyldigheter

Vad du kan förvänta dig av oss, vad vi förväntar oss av dig.

film

Stöd av en dövkonsulent

Det här kan en dövkonsulent hjälpa dig med.

film

Teckenspråkstolk

Arbetsförmedlingen kan boka en teckenspråkstolk till dig.

film

Stöd av en SIUS-konsulent

Du kan få stöd av en SIUS-konsulent när du söker jobb. SIUS står för Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd.

film

Tips när du söker jobb

Tips på var du hittar jobben och hur du söker dem.

film

Förbättra chansen till jobb genom utbildning

Utbildning förbättrar dina chanser att hitta ett jobb.

film

Vad är ett servicekontor?

Statens servicecenter erbjuder stöd och vägledning till dig som är arbetssökande.

film

Stöd vid funktionsnedsättning eller ohälsa

Här berättar vi om vem som kan ha rätt till stöd, vilka stöd som Arbetsförmedlingen kan ge och hur du gör för att få stöd.

Mer på teckenspråk

I vår playtjänst finns mer innehåll med tips och inspiration i ditt jobbsökande.

Teckenspråksfilmer på play