Välkommen arbetsgivare!

Hos oss kan du hitta din nästa medarbetare och upptäcka nya sätt att rekrytera, på egen hand eller tillsammans med oss.

Hjälp att komma igång?

Här får du en tydlig plan för att lyckas bättre med rekryteringen inom ett visst yrke.

Ingångar till planering, rekrytering och stöd

Personal på IT-företag.

Så gjorde entreprenören för att hitta nya skogsplanterare 

Nyanlända har blivit viktig arbetskraft i skogsbruket istället för skolungdomar.

Arbetspraktik - skapar möjligheter för framtida anställning

Ta reda på mer om arbetspraktik och om du kan ta del av möjligheten.

Vill du komma i kontakt med en fristående aktör?

Hitta leverantörer som hjälper arbetssökande att komma i arbete.

Nyhetsbrev för arbetsgivare

Få tips kring rekrytering, anställningsstöd och trender på arbetsmarknaden.

Prenumerera