Anmäl varsel för uppsägning och permittering

Lättnader för att kunna behålla personal

Innan du varslar om uppsägning. Sätt dig in i de åtgärder som nu finns för att behålla personal och minska de ekonomiska konsekvenserna för företag med anledning av coronaviruset.

Personalomställning med anledning av coronaviruset

Anmäl varsel för uppsägning och permittering till Arbetsförmedlingen. Det gäller för permittering, eller risk för uppsägning, av fem anställda eller fler inom samma län. Gör varselanmälan även om du behöver säga upp personal på grund av minskad sysselsättningsgrad eller om du som arbetsgivare tänker avbryta visstidsanställningar i förtid.

Varselanmälan regleras av lagen

Skyldigheten att anmäla varsel regleras i främjandelagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Regelverket finns för att Arbetsförmedlingen ska kunna underlätta omställningen för personer som berörs av varsel. Du kan behöva betala en varselavgift till staten om du anmäler ditt varsel för sent. En varselanmälan omfattas alltid av sekretess.

Gör så här

 1. Anmäl varsel.
 2. Skicka in din varselanmälan med e-legitimation eller som signerad pdf-fil.
 3. Komplettera varselanmälan med en personförteckning och förhandlingsprotokoll.

När behöver du anmäla varsel?

Hur lång tid i förväg du ska anmäla ett varsel beror på hur många personer som riskerar uppsägning och vilken anställningsform de har.

Tillsvidareanställda
Anmäl varsel senast så här många månader innan den första varslade tillsvidareanställda personen har sin sista anställningsdag:

 • 5-25 personer: två månader
 • 26-100 personer: fyra månader
 • Fler än 100 personer: sex månader

Visstidsanställda
Om visstidsanställda personer riskerar att bli uppsagda i förtid måste du anmäla varsel senast 6 veckor innan den första varslade personen har sin sista anställningsdag. Du kan anmäla varsel för både tillsvidareanställda och visstidsanställda i samma anmälan.

Varsel vid flytt av verksamhet

Varselskyldigheten gäller inte när en verksamhet flyttas från en ort till en annan utan att antalet tjänster påverkas.

Komplettera varselanmälan

När du har anmält varsel får du ett ärendenummer som du kan använda för att logga in i ditt ärende och komplettera med en personförteckning och förhandlingsprotokoll.

Personförteckning
När de fackliga förhandlingarna är klara laddar du upp en personförteckning över de personer som berörs av uppsägningen. Inkludera även de som har avtalspension i personförteckningen.

Du ska komplettera din varselanmälan med en personförteckning senast en månad innan den första varslade personen har sin sista anställningsdag.

Det underlättar om du använder våra mallar för att skapa en personförteckning. Spara gärna ner förteckningen utifall du behöver göra ändringar och skicka in en ny.

Mall för personförteckning vid varsel

Mall för personförteckning vid konkurs

Förhandlingsprotokoll
Du ska även komplettera din varselanmälan med förhandlingsprotokoll från de fackliga förhandlingar som förts inför uppsägningarna.

Varselanmälan utan e-legitimation

Om du anmäler varsel utan e-legitimation behöver du skicka in en påskriven kopia av anmälan.

Gör så här

 1. Anmäl varsel.
 2. Spara en kopia av anmälan som pdf, skriv ut och signera den.
 3. Skanna den signerade pdf-filen och skicka in till varsel@arbetsformedlingen.se eller via post:

  Arbetsförmedlingen
  Varsel
  Box 3000
  831 03 Östersund

Vad händer om det inte blir några uppsägningar?

Om du anmält ett varsel och sedan inte behöver göra några uppsägningar ska du mejla oss. Ange ditt ärendenummer så återtar och avslutar vi ärendet.

E-post

Kontakta oss

Telefon: 0771-508 508
Öppettider: Måndag-fredag klockan 9-12

E-post

Postadress:

Arbetsförmedlingen
Varsel
Box 3000
831 03 Östersund