Anmäl varsel för uppsägning och permittering

Här anmäler du varsel för uppsägning och permittering till Arbetsförmedlingen. Det gäller för permittering, eller risk för uppsägning, av fem anställda eller fler inom samma län. Gör varselanmälan oavsett om du behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist eller om du som arbetsgivare tänker avbryta visstidsanställningar i förtid.

Så här går det till att varsla

Börja med att anmäla varsel med e-legitimation eller som signerad PDF-fil.

I samband med din varselanmälan får du ett bekräftelsemejl med ett ärendenummer. Använd ärendenumret för att logga in i ditt ärende och komplettera med personförteckning och förhandlingsprotokoll. Gör det så snart som möjligt när beslutet om vilka som ska sägas upp är taget, men senast en månad före det att uppsägningarna är verkställda.

Varselanmälan regleras av lagen

Skyldigheten att anmäla varsel regleras i främjandelagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Regelverket finns för att Arbetsförmedlingen ska kunna underlätta omställningen för personer som berörs av varsel. Du kan behöva betala en varselavgift till staten om du anmäler ditt varsel för sent. En varselanmälan omfattas alltid av sekretess. Detta gäller även efter förändringarna i sekretesslagstiftningen den 1 december 2022.

Regler för permittering av anställda

Att permittera personal innebär att du som arbetsgivare, utan att anställningen upphör, inte kan ge arbetstagare någon sysselsättning under en viss period. Vissa branscher reglerar permitteringar i kollektivavtalet. Kontakta din branschorganisation för att ta reda på vad som gäller för just dig. Anställda som permitteras kan inte få a-kassa under permitteringsperioden. Om du behöver varsla fem personer eller fler och samtidigt permittera, behöver du som arbetsgivare göra två separata anmälningar om varsel.

Vanliga frågor och svar om varsel

Hur lång tid i förväg du ska anmäla ett varsel beror på hur många personer som du ska varsle, vilken anställningsform de har och om de ska varslas för permittering.

Anmäl varsel till Arbetsförmedlingen innan den första varslade personen har sin sista anställningsdag enligt följande tider:

Varseltider för tillsvidareanställda

 • 5–25 personer: 2 månader
 • 26–100 personer: 4 månader
 • 101 personer eller fler: 6 månader

Varseltid för visstidsanställda där anställningen upphör i förtid

 • 5 personer eller fler: 6 veckor

Varseltid vid heltidspermittering

 • 5 personer eller fler: 1 månad

Exempel vid varsel tillsvidareanställning

Tio personer som har tillsvidareanställning ska varslas. För att tiderna ska hållas måste varselanmälan ske två månader innan den första personen av de varslade har sin sista anställningsdag. I det här fallet har den första varslade sin sista anställningsdag den 23 augusti. Det betyder att du som arbetsgivare måste anmäla varslet senast den 24 juni. Om det sedan framkommer utifrån personförteckningen att den anställda slutar före den 23 augusti så innebär det att varseltiden inte hålls. Arbetsförmedlingen kommer då att kontakta dig.

Exempel vid varsel visstidsanställning

Tio personer som har visstidsanställning ska varslas. För att tiderna ska hållas måste varselanmälan ske sex veckor innan den första personen av de varslade har sin sista anställningsdag. I det här fallet har den första varslade sin sista anställningsdag den 4 augusti. Det betyder att du som arbetsgivare måste anmäla varslet senast den 24 juni. Om det sedan framkommer utifrån personförteckningen att den anställda slutar före den 4 augusti så innebär det att varseltiden inte hålls. Arbetsförmedlingen kommer då att kontakta dig.

Varselskyldigheten gäller inte när en verksamhet flyttas från en ort till en annan utan att antalet tjänster påverkas.

När du har anmält varsel får du ett ärendenummer som du kan använda för att logga in i ditt ärende och komplettera med en personförteckning och förhandlingsprotokoll.

Personförteckning

När de fackliga förhandlingarna är klara laddar du upp en personförteckning över de personer som berörs av uppsägningen. Inkludera även de som har avtalspension i personförteckningen.

Du ska komplettera din varselanmälan med en personförteckning senast en månad innan den första varslade personen har sin sista anställningsdag.

Det underlättar om du använder våra mallar för att skapa en personförteckning. Spara gärna ner förteckningen utifall du behöver göra ändringar och skicka in en ny.

Mall för personförteckning vid varsel (excel-fil) Excel, 10 kB.

Mall för personförteckning vid konkurs (excel-fil) Excel, 8 kB.

Förhandlingsprotokoll

Du ska även komplettera din varselanmälan med förhandlingsprotokoll från de fackliga förhandlingar som förts inför uppsägningarna.

Om du anmäler varsel utan e-legitimation behöver du skicka in en påskriven kopia av anmälan.

Gör så här

 1. Anmäl varsel.
 2. Spara en kopia av anmälan som pdf, skriv ut och signera den.
 3. Skanna den signerade pdf-filen och skicka in till varsel@arbetsformedlingen.se eller via post:

  Arbetsförmedlingen
  Direkt
  Beslut och service
  Arbetsgivare Varsel
  FE 8143
  107 67 Stockholm

Om du anmält ett varsel och sedan inte behöver göra några uppsägningar ska du mejla oss. Ange ditt ärendenummer så återtar och avslutar vi ärendet.

E-post för varselärenden

Om varseltiden inte hålls finns det en risk för varselavgift. Arbetsförmedlingen bedömer varje enskilt ärende. Därför är det viktigt att du kommer in med en kompletterande förklaring till varför du inte har hållit varseltiden.

Varselavgiften är 100–500 kronor per uppsagd person och påbörjad vecka där du har försummat att anmäla varslet.

Uppsägningstid och varseltid är två olika saker:

 • Uppsägningstid är avtalad mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, vilken regleras i anställningsavtal, kollektivavtal och i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).
 • Varseltid är den lagstadgade tid (1974:13) som arbetsgivaren har skyldighet att rapportera in till Arbetsförmedlingen.

Uppsägningstid och varseltid har två skilda regelverk och behöver inte innebära samma antal dagar. Om exempelvis fem tillsvidareanställda i sina anställningsavtal har en månads uppsägningstid från arbetsgivarens sida, behöver arbetsgivaren fortfarande anmäla detta varsel till Arbetsförmedlingen två månader innan de anställda lämnar.

Telefon: 0771-508 508
Öppettider: Måndag-fredag klockan 9-12

E-post för varselärenden

Postadress:

Arbetsförmedlingen
Direkt
Beslut och service
Arbetsgivare Varsel
FE 8143
107 67 Stockholm