Praktik och arbetsträning

Vi erbjuder olika former av praktik. Det kan handla om när en arbetssökande behöver arbetsträna eller när du som arbetsgivare vill ge en person möjlighet att testa arbetsuppgifter inför en eventuell anställning. Om du tar emot en praktikant på din arbetsplats hjälper du en arbetssökande att komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetspraktik

Arbetspraktik innebär att en person under en tid får prova arbetsuppgifter på en riktig arbetsplats under handledning. Praktiken är till för att arbetssökande ska få praktiska erfarenheter av ett arbete och stärka sina möjligheter att få en anställning.

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att en arbetssökande under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Personen ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Intensiv praktik

Intensiv praktik innebär att en nyanländ arbetssökande får prova att arbeta i din verksamhet, få yrkespraktik, stärka sin yrkeskompetens och få arbetslivserfarenhet.

Praktik i staten

Genom praktik i staten kan myndigheter ge nyanlända eller personer med funktionsnedsättning erfarenhet av arbete på en statlig myndighet.

Skadeersättning

Om en deltagare har orsakat skada, som medfört en kostnad för dig som arbetsgivare, kan du ansöka om skadeersättning hos oss på Arbetsförmedlingen.

Ansökan om skadeersättning