Blanketter och intyg för arbetsgivare

Vanliga blanketter, intyg och informationsblad för dig som är arbetsgivare.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg behöver du fylla i då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd:

Arbetsgivarintyg (arbetsgivarintyg.nu)

Ansökan om skadeersättning

Blankett för att ansöka om skadeersättning om en deltagare orsakat skada som medfört kostnader för företaget:

Ansökan om skadeersättning (Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Ansökan om skadeersättning (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) Pdf, 78 kB. (Pdf, 78 kB)

Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar vid vissa arbetsmarknadspolitiska program:

Faktablad försäkringsskydd Pdf, 268 kB. (Pdf, 268 kB)

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar:

Faktablad arbetsmiljöansvar Pdf, 145 kB. (Pdf, 145 kB)

Intyg efter praktik

När praktiken är slut skriver du ett intyg till praktikanten där det står vilka kunskaper hen har fått under praktiktiden:

Intyg från arbetsplatsnära aktivitet Pdf, 375 kB. (Pdf, 375 kB)