Blanketter och intyg för arbetsgivare

Vanliga blanketter, intyg och informationsblad för dig som är arbetsgivare.

Arbetsgivarintyg behöver du fylla i då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd:

Arbetsgivarintyg (arbetsgivarintyg.nu)

Blankett för att ansöka om skadeersättning om en deltagare orsakat skada som medfört kostnader för företaget:

Ansökan om skadeersättning Pdf, 407 kB.

Mer om skadeersättning

När praktiken är slut skriver du ett intyg till praktikanten där det står vilka kunskaper hen har fått under praktiktiden:

Intyg från arbetsplatsnära aktivitet Pdf, 375 kB.

Arbetsgivarintyg behöver du fylla i då en arbetstagare söker etableringsjobb:

Arbetsgivarintyg etableringsjobb Pdf, 412 kB.