Blanketter och intyg för arbetsgivare

Vanliga blanketter, intyg och informationsblad för dig som är arbetsgivare.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg behöver du fylla i då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd:

Arbetsgivarintyg (arbetsgivarintyg.nu)

Ansökan om skadeersättning

Intyg efter praktik

När praktiken är slut skriver du ett intyg till praktikanten där det står vilka kunskaper hen har fått under praktiktiden:

Intyg från arbetsplatsnära aktivitet Pdf, 375 kB. (Pdf, 375 kB)