Stöd när en person varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd. Vi bedömer vilket stöd som blir aktuellt utifrån den arbetssökandes behov, arbetsuppgifterna och arbetsplatsens förutsättningar.


Du kan bara få stöd för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Etableringsjobb – när du anställer någon som är nyanländ eller varit arbetslös länge

Etableringsjobb är en enkel stödmodell som ger en lägre lönekostnad. Stödet är ett initiativ av arbetsmarknadens parter.

Introduktionsjobb – när du anställer någon som har svårt att få arbete

Introduktionsjobb ger dig ekonomisk ersättning och stöd när du anställer en person som har varit borta länge från arbetslivet, är ung, eller är nyanländ i Sverige.

Nystartsjobb – ersättning när du anställer någon som varit utan jobb länge eller som är nyanländ

Nystartsjobb är en skattesubvention du får när du anställer en person som varit från arbetslivet en längre tid eller är nyanländ i Sverige.

Yrkesintroduktionsanställning – när du anställer någon utan erfarenhet

Yrkesintroduktionsanställning är ett ekonomiskt bidrag till lönen du ger en person som får praktisk erfarenhet och utbildning eller handledning hos dig.