Anställningsstöd

Vad är anställa med stöd?

För att få fler personer till jobb erbjuder vi arbetsgivare ekonomisk ersättning och anställningsstöd, såsom nystartsjobb, etableringsjobb, lönebidrag och hjälpmedel. Om du inte har en kandidat kan vi hjälpa dig att hitta en. Vi bedömer vilket stöd som blir aktuellt beroende på den arbetssökandes behov och möjligheter i det aktuella arbetet på din arbetsplats.

Du kan bara få stöd för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Anmäl ditt intresse för att anställa med stöd

Du behöver inte anmäla intresse om du redan har kontakt med en person som uppfyller kraven och som du vill anställa med nystartsjobb eller etableringsjobb. För nystartsjobb skickar du som arbetsgivare in en ansökan direkt. För etableringsjobb skickar i stället den arbetssökande in en ansökan direkt.

Allt om nystartsjobb

Allt om etableringsjobb

Vem kan du få stöd för?

Du kan få arbetsplatshjälpmedel eller ekonomiskt bidrag som stöd om du anställer en person som är inskriven som arbetssökande och har varit utan arbete en längre tid, har en funktionsnedsättning eller ohälsa eller är nyanländ i Sverige.

Vi bedömer vilket stöd som blir aktuellt. De stöd vi erbjuder, hur processen ser ut och vilken ersättning som gäller för varje stöd kan du läsa om här:

Stöd när en person har en funktionsnedsättning eller ohälsa

Stöd när en person har varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige

Begär ersättning

Begär ersättning i Rekvirera när du fått beslut om att anställa någon med stöd.

Praktik och arbetsträning

Ge personer möjlighet att prova på arbetsuppgifter på ditt företag.

Blanketter

Blanketter och intyg för dig som är arbetsgivare.