Nystartsjobb ­– ersättning när du anställer någon som varit utan jobb länge eller som är nyanländ

Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till dig som arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit borta från arbetslivet en längre tid, eller är nyanländ i Sverige.

Om du redan har kontakt med en person som du vill anställa med nystartsjobb, ansök direkt. Skicka en intresseanmälan om du vill ha vår hjälp att hitta en person att anställa med stöd.

Vad är nystartsjobb?

Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller för vissa nyanlända invandrare. Ersättningen motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

Både du som arbetsgivare och personen du vill anställa måste uppfylla vissa krav innan vi kan bevilja en ansökan om nystartsjobb.

Krav på dig som arbetsgivare

Bolaget måste vara registrerat i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

 • Hela lönen ska betalas ut elektroniskt under hela perioden till den du anställer. Lönen ska också följa kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal i branschen.
 • Bolaget får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Bolaget får inte ha betalningsanmärkningar.
 • Den du anställer får inte ha väsentligt inflytande i verksamheten.
 • Om du har en enskild firma kan du inte få ersättning om du anställer din make eller maka.
 • Du ska omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek till Arbetsförmedlingen.

Det finns inga krav på kollektivavtal men som arbetsgivare ska du erbjuda lön som följer kollektivavtalet eller är likvärdiga med kollektivavtal i branschen.

Bolagets firmatecknare eller annan behörig företrädare behöver signera ansökan med e-legitimation.

Vem kan du få stödet för?

Du kan få ersättning för en person som har fyllt 20 år, är inskriven på Arbetsförmedlingen och har varit utan arbete en längre tid. Du kan inte få ersättning för en anställning som redan pågår. Det finns regler om vem du kan få stöd för. Ersättning för nystartsjobb kan bland annat ges för en person som:

 • inte fyllt 25 år och varit utan arbete på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna
 • fyllt 25 år och varit utan arbete på heltid i minst 12 av de senaste 15 månaderna
 • är nyanländ och under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort samt varit arbetslös på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna
 • deltar i etableringsprogrammet eller jobb- och utvecklingsgarantin
 • har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men utan att ha fullgjort ett år av prövotiden.
film

Så fungerar nystartsjobb

Arbetsgivare med egen erfarenhet av nystartsjobb berättar.

Hur mycket är ersättningen?

Ersättningen bestäms bland annat av vilket villkor den arbetssökanden uppfyller. En handläggare på Arbetsförmedlingen kommer att göra en utredning om den du vill anställa uppfyller villkoren.

 • Ersättningsbeloppet motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.
 • Vid deltid minskar stödet proportionellt. Det innebär att när du erbjuder en anställning på 50 procent beräknas ersättning på den del av lönen som är upp till 10 000 kr.

Information om arbetsgivaravgifter hos Skatteverket

Loading...

Hur länge kan du få ersättningen?

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid. Ersättningen kan bara ges för anställningar med definierad tjänstgöringsgrad. Det ska vara tydligt hur många timmar den anställde ska jobba och när arbetet ska utföras. Ersättningen gäller alltså inte för behovsanställningar.

Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen för ett år i taget. Hur lång tid du får ersättning beror bland annat på hur länge den person du vill anställa har varit borta från arbetslivet.

Hur utbetalas ersättningen?

När du har fått ett beslut om nystartsjobb ska du varje månad lämna in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Vi hämtar därefter uppgifterna från Skatteverket. Ersättningen får du genom kreditering av ditt företags skattekonto.

Ersättningen beräknas på de uppgifter som du lämnat i arbetsgivardeklarationen. Tänk på att hela lönen ska betalas ut elektroniskt till den anställde.

Arbetsförmedlingen hämtar uppgifter för beräkning av ditt stödbelopp i 180 dagar efter arbetsmånadens slut. Lämnas inte redovisningen in inom denna tid förlorar du som arbetsgivare rätten till stödbeloppet. Tänk på att alltid följa Skatteverkets regler för din arbetsgivardeklaration.

Du måste omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek till Arbetsförmedlingen. Använd vår blankett för att meddela förändringar.

Mer information om nystartsjobb

I faktabladet finns allt du behöver veta om nystartsjobb. Villkor, krav, ersättning samt hur utbetalning sker.

Faktablad om nystartsjobb Pdf, 189 kB.

Så här går det till

1. Hitta den person du vill anställa

Om du har hittat en person som du vill anställa och som uppfyller kraven för nystartsjobb, gå till steg 2.

Om du vill ha hjälp med att hitta en kandidat kan du skicka en intresseanmälan och få hjälp av en arbetsförmedlare.

Gör en intresseanmälan

2. Skicka en ansökan

Om du har hittat en person som du vill anställa skickar du in en ansökan om nystartsjobb. Ansökan måste ske innan anställningen påbörjas och personen måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen när vi fattar beslut. Det går bra att personen anmäler sig hos oss i samband med att du lämnar in ansökan om nystartsjobb.

3. Utredningen startar

Den arbetssökande får fylla i ett formulär på Mina sidor. I formuläret ska den arbetssökande komplettera och bekräfta informationen om sin arbetslösa tid. Ibland ber vi om intyg som styrker den arbetssökandes uppgifter.

4. Samtal från arbetsförmedlare

Inför beslutet ringer en arbetsförmedlare upp den som ni angett som kontaktperson i ansökan. Samtalet kommer att handla om den anställning du erbjudit den arbetssökande och ni får möjlighet att ställa frågor.

5. Beslut

Vårt beslut om nystartsjobb skickas med brev.

Faktablad om kontroll inför beslut om anvisning Pdf, 161 kB.

Förlängning av nystartsjobb

Om du vill ansöka om förlängning av stödet ska du alltid skicka in en ny ansökan. Arbetsförmedlingen utreder då om det finns möjlighet till ytterligare tid med ersättning. Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan pågående beslutsperiod gått ut.

Blanketter

Blanketter om du inte vill göra en digital ansökan om nystartsjobb eller förlängning samt blankett vid förändringar i pågående nystartsjobbsbeslut.

Blanketter för nystartsjobb