Begär ersättning

För att få ersättning när du har anställt någon med stöd från oss ska du lämna in en arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Bidrag för personligt biträde, merkostnadsersättning och intensiv praktik behöver du hantera i rekvireratjänsten innan ersättning betalas ut.

Följ ditt ärende

Se dina utbetalningar

Få kontrolluppgifter

Så går det till att begära ersättning

Så kommer du igång med tjänsten

För att kunna söka ersättning och följa ditt ärende via webbtjänsten Rekvirera behöver du fylla i "Blankett överenskommelse". Skicka blanketten tillsammans med ett registreringsbevis eller utdrag från ett protokoll som styrker vem hos dig som är firmatecknare.

Efter att vi har registrerat ditt företag i Rekvirera mejlar vi information till den du har angett som administratör.

Hantera dina ärenden i Rekvirera

I webbtjänsten Rekvirera kan du:

 • följa och hantera ditt ärende
 • söka efter utbetalningar
 • ta fram kontrolluppgifter.

Kontrollera på startsidan i Rekvirera om du har ärenden som du behöver hantera.

3 Kontrollera att rätt månad för löneutbetalning är vald

Du uppger i din ansökan/beslutsunderlaget för lönebidrag, nystartsjobb, anställningsstöd och yrkesintroduktion vilken månad lönen ska betalas ut. Uppgiften om månad för löneutbetalning behövs för att vi ska kunna hämta rätt löneuppgift från Skatteverket.

Om fel månad för löneutbetalning är vald i beslutet behöver du kontakta oss för ändring.

Kontakta oss

 • Innevarande månad: månadslön för september med eventuella tillägg och avdrag från augusti betalas ut i september.
 • Nästkommande månad: månadslön för september med eventuella tillägg och avdrag från augusti betalas ut i oktober.
 • Nästkommande månad: bruten löneperiod: löneperiod 16 augusti -15 september betalas ut i september.
 • Nästkommande månad: timlön för september med eventuella tillägg och avdrag betalas ut i oktober.

Förändring av utbetalning av bidrag för personligt biträde

Ersättningen av bidrag för personligt biträde kommer att beräknas på de faktiska närvarodagar som du redovisar för aktuell period. Den nya beräkningen gäller för beslut som är fattade från 29 februari 2024. Ärenden som beslutats tidigare påverkas inte av förändringen.

Förändringen innebär till exempel att om månaden innehåller 20 arbetsdagar och du redovisar 10 närvarodagar blir ersättningen halva det beslutade beloppet. Utbetalning har tidigare skett med ett månadsbidrag oavsett hur många dagar som redovisats.

För att begära ersättning för bidrag för personligt biträde redovisar du hur många dagar personen varit närvarande under månaden.

Arbetsgivaravgiften återställs

I april 2023 återgår den till 31,42 procent

Den 1 april återgår arbetsgivaravgiften för unga 18-23 år till grundnivån 31,42 procent. Riksdagen beslutade den 3 februari 2021 om en tillfällig reducering av arbetsgivaravgiften för unga 18–23 år till 19,73 procent. Det tillfälliga beslutet löper ut inom kort och omfattar löneutbetalningar som betalats ut senast 31 mars 2023. Det innebär att den arbetsgivaravgift som i dag är på 19,73 procent, och omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år, men inte 23 år, den 1 april återgår till grundnivån 31,42 procent. Stödbeloppet från Arbetsförmedlingen kan komma att påverkas om arbetsgivaravgiften ändras under beslutsperiodens gång.

För mer information om vad som gäller för just ditt beslut, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Skatteverket.se

Lönebidrag betalas ut via skattekonto

En förändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga träder i kraft 1 januari 2023.

Förändringen innebär att stöd för lönebidrag för anställning, lönebidrag för trygghet i anställning, lönebidrag för utveckling i anställning och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare kommer att krediteras arbetsgivarens skattekonto istället för att betalas ut till plusgiro, bankgiro eller bankkonto.

Ändringen gäller för de beslut som fattas från 1 januari 2023 och senare. För beslut som fattas 31 december 2022 eller tidigare fortsätter bidraget att betalas ut via plusgiro, bankgiro eller bankkonto fram till den 31 december 2023, därefter kommer utbetalningar att göras till skattekontot.

Utbetalning sker på ett fast datum en gång i månaden när kreditering görs via skattekontot.

Lämnar du in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket senast den 7:e beräknas utbetalningen ske till ditt skattekonto den 12:e samma månad. Infaller den 12:e på en lördag eller söndag flyttas utbetalningen till närmaste arbetsdag.

Lämnar du in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket efter den 7:e beräknas utbetalningen ske till ditt skattekonto den 12:e nästkommande månad.

Minskat stöd för handledningskostnader

En ny bestämmelse i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd träder i kraft första november 2022.

Från första november 2022 minskas stödet för handledningskostnader under anställningens första sex månader från 2 000 kronor till 1 000 kronor om stödet avser särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb. Vid deltidsarbete där arbetstiden är mindre än 50 procent av en heltidsanställning minskas det ekonomiska stödet från 1 000 kronor till 500 kronor per kalendermånad.

Förändringen gäller för de beslut om introduktionsjobb som fattas första november 2022 eller senare. För beslut som fattats innan första november 2022 gäller fortfarande det högre beloppet.

Förordningen om särskilt anställningsstöd – förändring av handledningsstödet (riksdagen.se)

Frågor och svar om utbetalning

När kommer pengarna till kontot?

Kreditering och utbetalning görs till ditt skattekonto, bankkonto, plus- eller bankgiro beroende på vilket anställningsstöd du har.

Till skattekonto

Lämnar du in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket senast den 7:e beräknas utbetalningen ske till ditt skattekonto den 12:e samma månad. Infaller den 12:e på en lördag eller söndag flyttas utbetalningen till närmaste arbetsdag.

Lämnar du in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket efter den 7:e beräknas utbetalningen ske till ditt skattekonto den 12:e nästkommande månad.

Till bankkonto, plus- eller bankgiro

När din ersättning betalas ut via bankkonto, plus- eller bankgiro beräknas du få din ersättning veckan efter att du lämnat din redovisning. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna.

Utbetalning av utvecklingsbidrag, handledarstöd samt handledningsstöd betalas bara ut om du har haft en lönekostnad för anställd med lönebidrag, anställningsstöd eller yrkesintroduktion den aktuella månaden. Ändringen gäller från och med januari månads utbetalning år 2021.

Hur hittar jag utbetalningen?

Dina utbetalningsavier hittar du under rubriken Utbetalt i Rekvirera.

Du kan hitta avier genom att söka på:

 • utbetalningsperiod - inom den period där pengarna ska ha betalats ut
 • ärendenummer - från beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen
 • personnummer - för den person som stödet gäller för
 • konto - till vilken kontotyp som utbetalningen skett
 • utbetalnings-id - varje utbetalning är märkt med ett unikt nummer som syns i transaktionsuppgifterna hos din bank
 • egen notering - du som användare kan märka din ansökan med en egen sökbar notering
 • stöd - den typ av stöd som utbetalningen avser.

Ett tips är att du lägger in en egen notering för varje ärendenummer för att se vem eller vilket arbetsställe utbetalningen gäller.

Hur vet jag vem utbetalningen gäller?

När du loggat in på Rekvirera kan du se vilka utbetalningar du har fått under rubriken Utbetalt. Fyll i de sökfält du vill söka på och klicka på ”sök” för att få fram utbetalningsavier. På avierna framgår ärendenummer på beslutet och födelsedatum för den anställda.

Lägg in en egen notering för varje ärendenummer för att enkelt se för vem eller vilket arbetsställe utbetalningen gäller. Du kan även välja att söka på personnummer för att se vilka utbetalningar som gäller för den personen.

När kan jag begära ersättning?

För de stöd där du redovisar bruttolön hämtar vi uppgifterna för nästa period direkt från Skatteverket. Allt du behöver göra är att lämna in den individbaserade arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

För de stöd där du redovisar närvaro- och frånvarodagar finns nya perioder att redovisa i Rekvirera så snart kalendermånaden är slut.

Varför blir ersättningen lägre vissa månader?

Stödbeloppet beräknas på den bruttolön du redovisar i arbetsgivardeklaration på individnivå varje månad. Det finns en maxersättning som kan betalas ut per månad beroende på vilken stödtyp du har. Vissa månader kan du få en lägre ersättning än vad du brukar få. Det kan bero på följande saker:

 • Bruttolönen är lägre än vanligt. Om den anställde varit sjuk eller haft obetald frånvaro som innebär att redovisad bruttolön till Skatteverket är lägre än vanligt så blir också stödet från Arbetsförmedlingen lägre.
 • Utbetalningen avser inte en hel kalendermånad. Om beslutsperioden har perioder som inte avser en hel kalendermånad påverkar det hur mycket stöd som betalas ut. Till exempel om beslutet börjar den 15 januari eller avslutas den 23 mars.
 • Stödbeloppet kan ändras om du betalar en lägre arbetsgivaravgift i de fall du har beviljats växa-stöd från Skatteverket.

Skatteverket.se

För mer information om vad som gäller för just ditt beslut, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Vilket konto betalas pengarna ut till?

Ersättning betalas ut till organisationens eller företagets skattekonto hos Skatteverket när du har stöd för:

 • Nystartsjobb
 • Särskilt nystartsjobb
 • Yrkesintroduktion
 • Introduktionsjobb
 • Lönebidrag för anställning (gäller beslut som har fattats 1 januari 2023 eller senare)
 • Lönebidrag för trygghet i anställning (gäller beslut som har fattats 1 januari 2023 eller senare)
 • Lönebidrag för utveckling i anställning (gäller beslut som har fattats 1 januari 2023 eller senare)
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (gäller beslut som har fattats 1 januari 2023 eller senare)

Ersättning betalas ut till det bankgiro, plusgiro eller bankkonto som du begärt när du har stöd för:

 • Bidrag för personligt biträde
 • Merkostnadsersättning
 • Intensiv praktik
 • Handledarstöd för yrkesintroduktion
 • Lönebidrag för anställning (gäller beslut som fattats den 31 december 2022 eller tidigare)
 • Lönebidrag för trygghet i anställning (gäller beslut som fattats den 31 december 2022 eller tidigare)
 • Lönebidrag för utveckling i anställning (gäller beslut som fattats den 31 december 2022 eller tidigare)
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (gäller beslut som fattats den 31 december 2022 eller tidigare)

För beslut om lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som fattats den 31 december 2022 eller tidigare kommer utbetalningar från och med 1 januari 2024 att gå till skattekontot.

Hur ändrar jag betalningskonto?

Har du stöd som betalas ut via skattekontot kan du inte ändra konto för utbetalning. Det beror på att stödet är en skattekreditering och ersättningen sätts därför in på ditt skattekonto hos Skatteverket.

För att ändra utbetalningskontot för övriga stöd som betalas ut via bankgiro, plusgiro eller bankkonto kan du mejla till oss:

E-post

Ange följande i ditt mejl:

 • Företagets organisationsnummer
 • Nuvarande kontonummer
 • Kontonumret du vill byta till
 • Vilka anställda eller deltagare som ändringen ska gälla för

Vill du lägga till ett nytt bankkonto behöver du också bifoga ett bankkontobevis som du får från din bank. Bankkontobeviset ska innehålla följande:

 • Organisationsnummer
 • Clearingnummer
 • Kontonummer
 • Bankens logotyp

Går det att kombinera växa-stöd från Skatteverket med stöd från Arbetsförmedlingen?

Ja, stöden går att kombinera. Däremot sänks ersättningen från Arbetsförmedlingen eftersom växa-stöd innebär att arbetsgivare betalar en lägre arbetsgivaravgift. I sådana situationer kommer stödbeloppet att beräknas utifrån den lägre arbetsgivaravgiften.

Ersättning per månad beräknas per automatik utifrån den faktiska arbetsgivaravgiften för perioden.

Ändringen gäller från och med arbetsgivardeklarationens redovisningsmånad november 2021 och påverkar ersättning för nystartsjobb, anställningsstöd, lönebidrag och yrkesintroduktion. Du kan läsa mer om vad växa-stöd innebär på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket.se

När betalas utvecklingsbidrag, handledningsstöd och handledarstöd ut?

Utvecklingsbidrag eller handledningsstöd som är kopplade till beslut om lönebidrag eller anställningsstöd (som introduktionsjobb) betalas ut i samband med att lönebidraget eller anställningsstödet betalas ut. Stöd för båda delar betalas ut till samma konto. En förutsättning för att utbetalning av utvecklingsbidrag eller handledningsstöd ska kunna ske är att arbetsgivaren har redovisat en lönekostnad till Skatteverket för perioden.

Utbetalning av handledarstöd som är kopplat till beslut om yrkesintroduktion betalas ut till bankkonto, plus- eller bankgiro i samband med att stöd för yrkesintroduktion betalas ut till skattekontot. En förutsättning för att utbetalning av handledarstöd ska kunna ske är att arbetsgivaren har redovisat en lönekostnad till Skatteverket för perioden.

Frågor och svar om Rekvirera

Hur får jag tillgång till Rekvirera?

Så här får du tillgång till webbtjänsten Rekvirera:

1. Ansök om att anställa med stöd

Först behöver du ansöka om att anställa med stöd hos oss.

Anställa med ekonomisk stöd

2. Fyll i överenskommelse och bifoga handlingar

I samband med att vi beslutat om ersättning för anställningsstöd eller nystartsjobb behöver du skicka in en överenskommelse (blankett) som du använder för att kunna söka ersättning och följa ditt ärende via vår webbtjänst. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.

Blankett för överenskommelse Pdf, 399 kB.(pdf, 74 kB)

3. Vi skickar mejl med en inloggningslänk

Efter att vi har registrerat ditt företag i tjänsten Rekvirera skickas ett mejl till den du angivit som administratör. Administratören lägger upp de som ska använda tjänsten hos er.

Logga in i Rekvirera

Hur ser jag vilka ärenden jag behöver hantera?

På Rekvireras startsida framgår det om du har ärenden som du behöver hantera.

Gör så här:

 • Logga in på Rekvirera.
 • Klicka på Ärenden som behöver hanteras på startsidan.
 • Bocka i de ärenden du ska hantera.
 • Här ser du också vilken månad för löneutbetalning som är vald.

Hur redovisar jag merkostnadsersättning, intensiv praktik och bidrag för personligt biträde?

Du behöver fylla i och skicka din ansökan via Arbetsförmedlingens webbtjänst Rekvirera varje månad om du har ärenden där du redovisar närvaro- samt frånvarodagar. Det gäller till exempel bidrag för personligt biträde, intensiv praktik och merkostnadsersättning.

Du behöver även välja vem som hanterar beslutet under rubriken Ärende/Beslut för att ansökningsperioderna ska synas på startsidan.

Gör så här

 • Logga in på Rekvirera med e-legitimation.
 • Gå in under rubriken Ärende/beslut och bocka i rutan ”jag hanterar dessa” och spara.

Du behöver godkänna perioder varje månad om du har beslut för intensivpraktik eller merkostnadsersättning vid arbetsträning.

Har du merkostnadsersättning vid förstärkt arbetsträning behöver du fylla i antal frånvarodagar utan ersättning varje månad.

Har du beslut för bidrag för personligt biträde behöver du fylla i antal närvarodagar varje månad.

På startsidan kommer det att synas tillgängliga ansökningsperioder i rutan ”Fyll i och skicka in”.

Hur redovisar jag ärenden med bruttolön för perioder före mars 2019?

Du behöver fylla i och skicka din ansökan via Arbetsförmedlingens webbtjänst Rekvirera varje månad om du har ärenden där du redovisar bruttolön som gäller för en period före mars 2019.

Du behöver även välja vem som hanterar beslutet under rubriken Ärende/Beslut för att ansökningsperioderna ska synas på startsidan.

För löneutbetalningar från och med mars 2019 hämtar vi löneuppgifter direkt från Skatteverket. Ersättningen baseras på den bruttolön du redovisar i arbetsgivardeklaration på individnivå.

Varför kan jag inte logga in?

 • För tjänsten Rekvirera rekommenderar vi att du använder webbläsare Google Chrome eller Microsoft Edge.
 • Kontrollera om ditt företag eller organisation har en administratör med behörighet för vår webbtjänst. Administratören kan lägga upp dig som användare och ge dig rätt behörighet.

Ha fler än en administratör

Det är bra att ha fler än en administratör, det underlättar vid till exempel personalförändringar, sjukskrivningar eller under semestertider. Om en administratör har slutat utan att ge någon annan behörighet behöver man skicka in en ny överenskommelse.

Varför finns det ingenting att fylla i när jag loggar in?

Det kan finnas flera olika förklaringar till varför det inte finns något att fylla i när du har loggat in.

1. Du kan behöva aktivera dina ärenden

För att komma igång som ny användare kan du behöva kontrollera på startsidan om du har ärenden du behöver hantera. Klicka på Ärenden som behöver hanteras och markera de ärenden du ansvarar för.

Om du endast har ärenden där vi hämtar löneuppgifter automatiskt från Skatteverket visas inte rutan ”Fyll i och skicka in ” på startsidan.

Har du ärenden som gäller för en tidigare period än mars 2019 eller ärenden där du redovisar närvaro/frånvarodagar behöver du gå in under rubriken Ärende/Beslut och bocka i "hantera alla". Samtliga ärenden/beslut kommer då att handläggas av dig, även alla nya beslut kommer med automatik att aktiveras för dig. 

Aktuella ansökningsperioder ska nu synas på startsidan. En ansökningsperiod syns på startsidan den 1:a i månaden efter arbetsmånadens slut och du rekvirerar sedan stödet månadsvis i efterskott.

Bocka ur valet ”Hantera alla" om du vill sluta hantera alla. Från och med nu behöver du själv eller någon annan inom företaget/organisationen bocka i de beslut ni vill ta hand om.

2. Du kan behöva en annan behörighet

Kontrollera vilken typ av behörighet du har till webbtjänsten. Om du inte har rätt behörighet kan du be din administratör att ändra behörighetsgraden för dig. Dessa behörigheter finns:

 • Läsa - kan titta på transaktioner och utbetalningar.
 • Redovisa – kan även söka ersättning.
 • Administrera – full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare. Har även behörighet att läsa och redovisa.

Administratören kan lägga till fler användare i webbtjänsten och väljer sedan behörighetsgrad för nya användare.

3. Ditt ärende är inte klart hos Arbetsförmedlingen

Du kan kontakta oss på 0771-508 508 om du har några frågor om den nya beslutsperioden.

Varför skickas ingen pappersrekvisition?

Arbetsförmedlingen skickar inte längre ut pappersrekvisitioner. Du som arbetsgivare begär ersättning digitalt via Rekvirera för stöden:

 • Lönebidrag med dagredovisning
 • Anställningsstöd med dagsredovisning
 • Bidrag till personligt biträde
 • Merkostnadsersättning
 • Anordnarbidrag

Vad behöver jag göra nu?

För att komma igång med Rekvirera behöver din organisation ha en administratör med behörighet till tjänsten. Behörigheten ger administratören möjlighet att hantera organisationens användare i tjänsten. Behörigheten får du genom att skicka in överenskommelsen som du hittar på vår webbplats. Bifoga ett registreringsbevis eller ett utdrag från ett protokoll som styrker vem eller vilka som är firmatecknare för ditt bolag/organisation.

Vad händer sen?

Du får ett välkomstmejl när din behörighet har registrerats. Då loggar du in med e-legitimation. Som ny användare ska du kontrollera om du har några ärenden du behöver hantera. Ersättningen baseras på de uppgifter som du lämnat i arbetsgivardeklarationen.

Detta gäller för stöden:

 • Nystartsjobb
 • Yrkesintroduktion
 • Introduktionsjobb
 • Lönebidrag med bruttolöneredovisning
 • Moderna beredskapsjobb

Vad behöver jag göra nu?

Vi hämtar uppgifterna för nästa period direkt från Skatteverket. Allt du behöver göra är att lämna in den individbaserade arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Därefter följer du ditt ärende via Rekvirera.

Vilka inställningar och funktioner finns i webbtjänsten?

Du har möjlighet att göra egna inställningar för att lätt följa och hantera ditt ärende.

Utbetalt

Under rubriken ”Utbetalt” kan du söka efter utbetalningsavier på det som har betalats ut från oss. Du kan hitta avier genom att söka på:

 • Utbetalningsperiod - inom den period där pengarna ska ha betalats ut
 • Ärendenummer - från beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen
 • Personnummer - för den person som stödet gäller för
 • Konto - till vilken kontotyp som utbetalningen skett
 • Utbetalnings-id - varje utbetalning är märkt med ett unikt nummer som syns i transaktionsuppgifterna hos din bank
 • Egen notering - den egna notering som du som användare kan märka din ansökan med
 • Stöd - den typ av stöd som utbetalningen avser

Sök

Under rubriken ”Sök” kan du söka efter samtliga ansökningar för din organisation/företag.

Du kan söka på:

 • Personnummer - för den person som stödet gäller för
 • Ärendenummer – från beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmånad - den arbetsmånad som redovisningen avser
 • Transaktionsnummer - det nummer som är unikt för varje ansökan
 • Egen notering - den egna notering som du som användare kan märka din ansökan med
 • Stöd - den typ av stöd som ansökan avser

Efter att du tryckt på sökknappen kan du sortera sökresultaten efter personnummer, ärendenummer, stöd, arbetsmånad, förfallodatum eller status. Längst till höger på varje rad kan du antingen fylla i, ändra eller visa ansökningarna genom att trycka på knappen.

Status för ansökningar

 • Ej inskickad - ansökan har inte gjorts
 • Behandlas - ansökan är mottagen och är under handläggning
 • Godkänd - ansökan är godkänd och dina pengar är på väg
 • Behöver kompletteras - ansökan behöver kompletteras med ytterligare uppgifter
 • Avslagen - ansökan är underkänd och pengar kommer inte betalas ut
 • Utbetald - ansökan är godkänd och utbetald
 • Borttagen - Du har valt att ta bort denna ansökan. Alla ansökningar, inklusive borttagna, kan du hitta under menyvalet Sök
 • Fel vid utbetalning - Kontonumret vi försökt betala ut pengar till är felaktigt. Kontakta oss för att meddela korrekt kontonummer

Inställningar

Under rubriken ”Inställningar” kan du ändra inställningar, hantera användare i Rekvirera och uppdatera uppgifter om din organisation/företag.

Ärende/Beslut

Här väljer du vilka Ärende/Beslut du vill hantera i Rekvirera. Du ser även om andra personer hanterar samma beslut.

Du kan välja att bocka i ”hantera alla”. Då kommer samtliga ärenden/beslut att handläggas av dig. Även alla nya beslut kommer med automatik att aktiveras för dig.
Bocka ur valet ”Hantera alla" om du vill sluta hantera alla. Från och med nu behöver du själv eller någon annan inom företaget/organisationen bocka i de beslut ni vill ta hand om.

Egna noteringar

Här skapar du egna noteringar som du kan märka dina ansökningar med. Du kan även söka på dina noteringar under Utbetalt.

Mejl och påminnelser

Här kan du ställa in om du vill få påminnelser och notifieringar mejlade till dig.

Hur vet jag vem jag ska rekvirera för när jag inte ser namn eller personnummer?

Vi har gjort förändringar på Rekvirera för att anpassa den synliga informationen efter GDPR*. Namn och de sista siffrorna i personnumret kommer inte att synas. Listan sorteras istället efter beslutets ärendenummer. För att se vilka ärendenummer som finns för en person kan du söka på personnummer under menyvalet ”Sök”.

Dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (imy.se)

Vad betyder statusen på min ansökan?

Här ser du vilken status din ansökan i Rekvirera kan ha:

 • Ej inskickad - ansökan har inte gjorts
 • Behandlas - ansökan är mottagen och är under handläggning
 • Godkänd - ansökan är godkänd och dina pengar är på väg
 • Behöver kompletteras - ansökan behöver kompletteras med ytterligare uppgifter
 • Avslagen - ansökan är underkänd och pengar kommer inte betalas ut
 • Utbetald - ansökan är godkänd och utbetald
 • Borttagen - Du har valt att ta bort denna ansökan. Alla ansökningar, inklusive borttagna, kan du hitta under menyvalet Sök
 • Fel vid utbetalning - Kontonumret vi försökt betala ut pengar till är felaktigt. Kontakta oss för korrekt kontonummer

Hur tar jag bort en användare i webbtjänsten?

Om du har administratörsbehörighet kan du lägga till, ändra och radera användare i Rekvirera under rubriken ”Inställningar”.

Om företaget eller organisationen saknar en person med administratörsbehörighet behöver du kontakta oss via mejl så hjälper vi dig.

E-post

Hur ändrar jag redovisning för en redan utbetald period?

Om uppgifterna hämtats från Skatteverket för beräkning av stödbelopp ändrar du redovisningen av arbetsgivardeklaration på individnivå hos Skatteverket.

Så här kan du ändra din redovisning av en redan utbetald period som du skickat in via Rekvirera:

1. logga in på webbtjänsten Rekvirera

2. gå till ”Sök”

3. sök fram personnummer och den period du vill ändra genom att fylla i sökkriterier under ”Hitta ansökningar” och klicka på ”Sök”

4. klicka på ”Ändra” när du fått fram perioden du vill ändra

5. ändra din redovisning

6. bifoga eventuella underlag, till exempel lönebesked som styrker din ändrade redovisning

7. skriv ett meddelande om att du gjort en ändring.

8. klicka på ”Skicka in”. Ansökan får nu status ”behandlas”. Det innebär att ansökan är mottagen och handläggs inom kort.

 Hur meddelar jag att en anställd/deltagare har slutat?

För att meddela sista anställningsdag/närvarodag för en anställd/deltagare behöver detta val göras den period sista dagen inträffar.

Sök fram aktuell månad via sök knappen och ange ärendenummer eller personnummer på den anställde/deltagare det berör. Välj sista dag i kalendern och skicka in.

Du kan inte registrera sista anställningsdag/närvarodag om den ligger mer än en månad bakåt i tiden. Vill du meddela sista dag i efterhand behöver du kontakta Arbetsförmedlingen.