Hitta kandidater från våra pågående utbildningar

Har du svårt att hitta personal inom din bransch? Runt om i landet utbildar vi arbetssökande i branscher där arbetsgivare har svårt att hitta och rekrytera medarbetare. Utbildningarna kallas för arbetsmarknadsutbildningar och är korta och yrkesinriktade. Genom vår tjänst ser du våra pågående utbildningar och kan komma i kontakt med de som håller på att utbildas.

Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Arbetsmarknadsutbildningarna ges av olika utbildningsanordnare, på uppdrag av oss. Vissa utbildningar utför vi efter önskemål från arbetsgivare, som har ett specifikt behov. I dessa, så kallade rekryteringsutbildningar, finns möjlighet att påverka såväl utbildningens innehåll, urval av kursdeltagare som kursstart.

Om du vill veta mer finns vanliga frågor och svar längre ner på sidan.

Anställa från arbetsmarknadsutbildning

film
/

4 minuter 14 sekunder

Med vår tjänst ser du våra pågående arbetsmarknadsutbildningar och kan enkelt komma i kontakt med de som håller på att utbildas.

Så här går det till att anställa från utbildning

Välj det yrkesområde som du söker personal inom. Du kan också välja en specifik yrkesgrupp samt län. Då får du en lista på de pågående utbildningar som matchar din sökning.

Öppna den utbildning som du tycker passar bäst in på det du efterfrågar, fyll i dina kontaktuppgifter och skicka formuläret. Dina uppgifter kommer då till en utbildningsanordnare som kan komma att kontakta dig för att diskutera potentiell ny kandidat och hur rekryteringen kan gå till.

Loading...

Vanliga frågor och svar

Vi upphandlar arbetsmarknadsutbildningar inom branscher där arbetsgivare har svårt att hitta kompetens. Till exempel inom branscher som

  • industri
  • bygg och anläggning
  • installation
  • drift, underhåll och teknik
  • service och vård
  • transport och
  • restaurang.

Arbetsmarknadsutbildningarna är på heltid och pågår i några veckor upp till sex månader, men kan i vissa fall vara längre. Vi uppmuntrar att låta deltagaren avsluta sin utbildning innan du rekryterar för att få en så komplett kollega som möjligt. Om det går så låt deltagaren göra sitt arbetsplatsförlagda lärande hos dig. Då blir startsträckan kortare och du får en kollega som har större möjligheter att göra rätt från början.

Deltagaren kan även få en längre utbildning om det behövs för att hen ska uppfylla sitt utbildningsmål.

De arbetsmarknadsutbildningar vi upphandlar håller en hög grundläggande nivå. Deltagarna får mycket goda förutsättningar till en anställning, men kan också behöva en introduktion till just din arbetsplats. Om du har möjlighet så vill vi uppmuntra dig att ta emot deltagare på några veckors arbetsplatsförlagt lärande. Är du tidigt ute finns möjligheten att skräddarsy delar av utbildningen så att deltagaren bättre kan förberedas för just din arbetsplats.

Alla som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen kan bli bedömda om de är aktuella för att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Deltagare finns i olika åldrar med mycket blandad bakgrund. Årligen lämnar tusentals deltagare utbildningarna och går direkt ut i arbete.

Deltagarna i arbetsmarknadsutbildningarna representerar mångfalden i Sverige. Flera har svenska som modersmål, medan andra håller på att lära sig språket. Om en deltagare har särskilda svårigheter så kan personen få gå en kurs i yrkessvenska.

Nej, arbetsmarknadsutbildningen är gratis. Det du som arbetsgivare ska tänka på är att ge deltagaren bästa möjliga förutsättningar genom att säkerställa att det finns handledning den första tiden.

Det finns många skäl att anställa från arbetsmarknadsutbildning. Till exempel att du får ytterligare en rekryteringsmetod, det kostar inte något och du kan eventuellt få en medarbetare som är utbildad för att passa din verksamhet redan från start.

Nej. Även om du visar intresse för en särskild deltagare under arbetsmarknadsutbildningen så är du inte förpliktigad till att anställa någon.

Nej, egentligen inte. Hör av dig till utbildningsanordnaren så kan de berätta mer om den arbetsmarknadsutbildning som intresserar dig och ge dig information om deltagarna.

Då finns vi här. Du kan chatta eller ringa oss direkt.

Kontakta oss