Svårt att hitta rätt kompetens?

Det är stor brist på arbetskraft inom många branscher, vilket gör det extra viktigt att tänka i nya banor för att hitta rätt kompetens. Här får du tips på hur vi kan hjälpa dig och vad du själv kan göra.

Skapa en jobbannons i Platsbanken

När du har en fått till en bra kravprofil kan du skapa en jobbannons på vår webbplats. Annonsen visas i Platsbanken och den i den europeiska platsbanken Eures.

Annonsera i Platsbanken

Se över kompetensen som redan finns

Fundera på om det är möjligt att växla arbetsuppgifter och omstrukturera på arbetsplatsen.

Sök i vår kandidatbank

Använd vår kandidatbank när du snabbt vill hitta personal. Du får hjälp att göra ett första urval och kan sedan kontakta personen direkt.

Sök kandidater

Anställ med ekonomiskt stöd

Kanske kan du renodla arbetsuppgifterna och anställa någon med stöd från oss. Vilket stöd du kan få beror både på dig som arbetsgivare och den arbetssökandes behov.

Anställningsstöd

Anställ från utbildning

Anställ direkt från våra pågående utbildningar och hitta lämpliga personer som snart är färdigutbildade.

Anställa från utbildning

Ta in en praktikant

Med praktik eller arbetsträning kan en person växa in i rollen. Hör med skolor som har den utbildning som krävs för tjänsten eller ta in en praktikant från oss.

Praktik och arbetsträning

Rekrytera från ett annat land

Hittar du inte rätt kompetens i Sverige kan Arbetsförmedlingen Eures hjälpa dig att anställa utländsk arbetskraft från ett annat europeiskt land.

Rekrytera i Europa

Använd ditt nätverk

Använd sociala medier som Linkedin, Facebook och Twitter när du söker nya medarbetare. Eller fråga runt i dina andra nätverk.

Rekrytera via sociala medier

Se över spontanansökningar

Kanske finns det en person som tidigare visat intresse för ditt företag eller tjänsten som du kan kontakta.

Bemanna med en konsult

Hitta kandidater med hjälp av ett bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag är ett företag som hyr ut personal till andra företag.