Annonseringsvillkor för Platsbanken

Annonseringsvillkoren är framtagna för att informera arbetsgivare om vilka annonser som är tillåtna i Platsbanken. Annonser som publiceras i Platsbanken genomgår en automatiserad granskning i samband med publiceringen. Om en annons bryter mot våra annonseringsvillkor kommer den att tas bort.

1. Vilka får annonsera i Platsbanken?

1.1 Vad gäller för arbetsgivare i Sverige?

För att annonsera i Platsbanken måste arbetsgivaren vara verksam i Sverige och finnas i företagsregistret hos Statistiska centralbyrån, SCB. Privatpersoner får inte annonsera i Platsbanken.

1.2 Vad gäller för arbetsgivare i EU/EES och Schweiz?

Arbetsgivare i annat EU/EES-land och Schweiz ska kontakta Eures-tjänster i det land där de har sin verksamhet och arbetet ska utföras. Eures-tjänster finns hos landets offentliga Arbetsförmedling och i vissa länder erbjuds dessa tjänster även av privata aktörer, läs mer på Eures-portalen, Europeiska kommissionen.

1.3 Vad gäller för arbetsgivare utanför EU/EES och Schweiz?

Arbetsgivare som är registrerade utanför EU/EES och Schweiz får inte annonsera i Platsbanken.

2. Vilka jobb och sysselsättningstillfällen som ger yrkeslivserfarenhet får annonseras i Platsbanken?

 • Erbjudande om anställning.
 • Tjänster som tillsätts via bemanningsföretag för en arbetsgivare.
 • Tjänster som erbjuds via en rekryteringsträff, förutsatt att tjänsten även går att söka på andra sätt. Det måste då även framgå i annonsen på vilka andra sätt man kan söka tjänsten.

3. Vilka annonser tas bort eller nekas publicering?

Arbetsförmedlingen har rätt att vid kontroll ta bort eller neka publicering i fall där nedanstående framgår i annonstexten:

 • att arbetsgivaren bedriver en verksamhet som medför att den sökanden kan förväntas medverka till något lagbrott.
 • att erbjudandet är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande att det klart framstår som olämpligt att medverka vid rekrytering.
 • att företaget annonserar för att skapa egen kandidatbank och ingen konkret anställning aviseras.
 • att annonstexten medför diskriminering. Diskrimineringslagen, do.se.
 • att arbetsgivaren har två eller fler annonser publicerade med samma eller snarlikt innehåll.
 • att arbetsgivaren vid upprepade tillfällen avpublicerar en annons och kort därefter publicerar en annons med samma eller snarlikt innehåll.

 • att arbetsgivaren annonserar på annan ort än där tjänsten ska tillsättas.
 • Annonsering som gäller:
  • Franchising, hyra en stol/plats i lokal och försäljning av företag.
  • Examensarbete och arbetspraktik (APL, LIA, VFU)
  • Gig ekonomi och uppdragsbaserade annonser
  • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Exempelvis yrkesintroduktion, arbetspraktik, rekryteringsutbildningar, lokala jobbspår för kommuninvånare, etableringsjobb.

4. Vilket språk gäller för annonsering i Platsbanken?

Annonser i Platsbanken ska vara skrivna på svenska eller engelska. Annonser som är skrivna på annat språk än svenska eller engelska kommer att tas bort vid kontroll av annonser.

5. Hur sker granskningen och kvalitetssäkringen?

Annonser som publiceras i Platsbanken genomgår en automatiserad granskning i samband med publiceringen. Om Arbetsförmedlingen anser att annonstexten strider mot annonseringsvillkoren har Arbetsförmedlingen rätt att ta bort annonsen. Arbetsgivaren har efter borttag möjlighet att justera innehållet i sin annons och publicera den på nytt.

Om uppgifter till kontaktperson saknas har Arbetsförmedlingen rätten att avpublicera en annons utan direktkontakt. Kontakta Arbetsförmedlingen för att få mer information om varför en annons har avpublicerats.

Kontakta oss

6. Hur hanteras kontaktuppgifter som läggs in i annonserna?

När du publicerar en annons i Platsbanken hanterar vi personuppgifter i annonsen i enlighet med vad som finns beskrivet här:

Så hanterar vi dina personuppgifter

De kontaktuppgifter som publiceras i en annons kan även komma att användas för att kontakta arbetsgivare med uppföljande frågor i kvalitets- och analyssyfte. Till exempel vid tillfällen då annonsen bryter mot annonseringsvillkoren eller då statistik om arbetsmarknaden samlas in via en enkät.

Personuppgifter i en publicerad annons kan komma att visas på följande platser:

 • Platsbanken
 • EUs jobbsökartjänst Eures
 • Hos andra aktörer som valt att hämta och visa upp annonser via Arbetsförmedlingens öppna API

Arbetsförmedlingen kräver att den som publicerar en annons i Platsbanken har inhämtat samtycke från kontaktpersoner i annonsen.

Så skriver du en bra annons

För att få rätt personer att söka jobbet behöver du skriva en annons som träffar rätt. Vi guidar dig i hur du kan skriva din annons.

6 tips för en bra jobbannons