Låt någon arbetsträna på ditt företag

Hjälp någon till arbete genom arbetsträning. Arbetsträning och förstärkt arbetsträning innebär att personen får arbeta på din arbetsplats och med handledning delta i verksamheten.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning innebär att en person under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Arbetsträning behöver inte vara att lära sig specifika arbetsuppgifter. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater, samt bekanta sig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats.

Vad är förstärkt arbetsträning?

Förstärkt arbetsträning är arbetsträning med hög grad av handledning. Förstärkt arbetsträning används när en person har behov som inte kan tillgodoses via en vanlig arbetsträning.

Den som är utsedd till handledare på din arbetsplats ska iaktta deltagarens förutsättningar för olika typer av arbetsuppgifter och arbetssituationer samt göra en skattning av motivation, närvaro, samarbetsförmåga och behov av handledning. Målet är att få en bild av den enskildes förutsättningar för arbete.

För vem är arbetsträning och förstärkt arbetsträning?

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning kan användas för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet.

Ersättning och försäkring

Praktikanten kan få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under arbetsträningen. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen. Om praktikanten blir sjuk måste hen sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen, annars kan hen inte få ersättning under sjukfrånvaron.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (information för arbetssökande)

Praktikanten är försäkrad och omfattas av både personskade- och grupplivförsäkringar. Om den arbetssökande skulle skada något på företaget kan du få ersättning av staten.

Ansökan om skadeersättning