Yrkesintroduktionsanställning – när du anställer någon utan erfarenhet

Med yrkesintroduktionsanställning kan du anställa någon som får praktisk erfarenhet och utbildning eller handledning hos dig. Vi bidrar med en del av lönen. Du får samtidigt möjlighet att se om personen passar för jobbet, och för ditt företag.

Vad är yrkesintroduktionsanställning?

Det är ett stöd som ger ekonomisk ersättning om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös och samtidigt erbjuder handledning eller utbildning.

Yrkesintroduktionsanställningen ger arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare hos dig samtidigt som de har ett arbete med lön.

 • Du måste ha ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion eller ett hängavtal till ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Kontakta din arbetsgivarorganisation för att få reda på vilket branschavtal som finns inom just ditt yrkesområde.
 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister
 • Du ska redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket måna­den efter att du har betalat lön
 • Företrädare med väsentligt inflytande i verksamheten får inte ha näringsförbud
 • Du får inte ha skulder avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter som sammanlagt överstiger 10 000 kronor
 • Du ska erbjuda lön och andra anställningsförmåner som följer av kollektivavtal
 • Det får inte finnas allvarliga brister i arbetsmiljön på den plats eller i den verksamhet där arbetstagaren ska vara sysselsatt
 • Du ska betala hela lönen elektroniskt under hela den beviljade stödperioden
 • Du ska ha de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten där arbetstagaren ska vara sysselsatt
 • Den anställda ska arbeta i den omfattning som anges i beslutet om yrkesintroduktionsanställning.
 • Den anställda får inte ha väsentligt inflytande i verksamheten, till exempel genom att ingå i styrelsen, vara bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande.
 • Du ska omgående anmäla förändringar till Arbetsförmedlingen som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek. Gör du inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka ersättningen, om du lämnar uppgifter som inte stämmer eller om det saknas information.

Du kan få ersättning om du anställer en person som uppfyller något av följande:

 • är 15–24 år och saknar erfarenhet av yrket
 • är 15–24 år och har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod
 • är arbetssökande, minst 25 år och har varit arbetslös på heltid under 12 av de senaste 15 månaderna, varav de senaste 6 månaderna sammanhängande
 • är nyanländ i Sverige och deltar i etableringsprogrammet
 • är nyanländ i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning
 • är nyanländ i Sverige sedan max 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.

Om personen du vill anställa med yrkesintroduktion redan arbetar hos dig måste det nya arbetet vara ett annat yrke. Fråga din arbetsgivarorganisation eller kontakta Arbetsförmedlingen om du behöver mer information.

Utbildningsplan och handledning

När du anställer med yrkesintroduktion behöver du och den anställda tillsammans göra upp en plan för hur utbildningen ska läggas upp. Det är även bra att fundera kring handledning på arbetsplatsen så att anställningen blir värdefull för er båda.

 • Utbildningens och handledningens innehåll och omfattning.
 • Målet med utbildningen och handledningen.
 • Vem som ska vara handledare för den anställda på arbetsplatsen.

Anställningen ska innehålla minst 15 procent av handledning och utbildning och som mest täcka 25 procent av arbetstiden. Ni väljer tillsammans hur ni vill fördela tiden i utbildningsplanen. Om ni vill veta mer om hur det brukar se ut i olika branscher kan du alltid vända dig till din arbetsgivarorganisation. När utbildningsplanen är gjord kommer facket att se över den och ta hänsyn till branschens riktlinjer. 

Ändringar i utbildningsplanen

Om du vill ändra utbildningsplanen när anställningen är påbörjad, skickar du in en ny ansökan och bifogar den nya utbildningsplanen. Facket ser över den och vi tar ett nytt beslut om din ansökan.

Vad innebär handledning?

Handledning är viktigt att fundera över vid yrkesintroduktionsanställning eftersom det hjälper den anställda att bättre förstå arbetsuppgifterna och få en bra introduktion till yrket.

Hur mycket är ersättningen?

Du får en ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften. Innan du räknar ut din ersättning ska du dra av handlednings- eller utbildningsdelen från bruttolönen (15-25 procent). Mer information om ersättningen finns i faktabladet.

Loading...

Hur länge kan du få ersättningen?

Anställningen måste vara minst sex månader. Du kan få ersättning i upp till tolv månader.

Mer information om yrkesintroduktionsanställning

I faktabladet finns allt du behöver veta om stödet. Villkor, krav, ersättning, anställningsformer, försäkringar. Vid ansökan måste du som arbetsgivare intyga att du tagit del av informationen i faktabladet.

Faktablad om yrkesintroduktionsanställning Pdf, 212 kB.

Så här går det till

1. Skicka in en ansökan

Du och den arbetssökande tar tillsammans fram en handlednings- eller utbildningsplan. Du ansöker sedan om stödet på en blankett som du skickar in till oss. Den du vill anställa får inte ha börjat yrkesintroduktionsanställningen innan Arbetsförmedlingen har fattat beslut om stöd. Du kan även ansöka om förlängning.

Blanketter för yrkesintroduktionsanställning

2. Du blir kontaktad av oss

Vi tar emot din ansökan och en bekräftelse skickas till kontaktpersonen du angett. Vi kontaktar dig för att stämma av uppgifterna i din ansökan samt ge information om den fortsatta processen.

Lämna slutrapport

Du ska lämna in en slutrapport inom tre månader efter att yrkesintroduktionsanställningen avslutats. Det är för att se till att den anställda fått det stöd som ni kommit överens om enligt utbildningsplanen.

Blanketter för yrkesintroduktionsanställning