Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

När du är arbetssökande och deltar i något av våra program kan du få ersättning från Försäkringskassan under tiden. Ersättningen du får kallas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Hur gör jag för att få ersättning?

När du har blivit inskriven i något av våra program, ansöker du om ersättning hos Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats. Här kan du också läsa mer om hur du ansöker och när pengarna betalas ut.

Ansök om ersättning från Försäkringskassan

Vad krävs för att få ersättning?

När du deltar i ett program är det viktigt att du följer den planering du har tillsammans med oss. Det innebär till exempel att du behöver delta i de aktiviteter vi kommer överens om. Du behöver också vara aktiv och söka jobb om det ingår i din planering.

Du behöver rapportera dina aktiviteter varje månad och meddela om du blir sjuk.

Hur mycket pengar får jag?

När du deltar i ett program får du ett bestämt belopp per dag för högst fem dagar per vecka. Du får pengar för varje dag som du deltar i ditt program.

Din ersättning per dag beror bland annat på hur gammal du är och om du uppfyller villkoren för a-kassa eller inte. På Försäkringskassans webbplats kan läsa om hur mycket pengar du får.

Försäkringskassan

Frågor och svar

När betalas pengarna ut?

Försäkringskassan betalar ut pengarna den 26:e varje månad. För att du ska kunna få dina pengar den 26:e måste Försäkringskassan få din ansökan senast den 7:e varje månad.

Om du ansöker senare än den 7:e kommer din ersättning betalas ut tidigast den 26:e månaden efter. Om du inte ansöker innan månaden är slut riskerar du att helt bli utan ersättning för månaden före.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk är det viktigt att du anmäler det till oss redan den första dagen du är sjuk. Annars kan du förlora din ersättning under de dagar då du är sjuk. För att behålla din ersättning efter den sjunde sjukdagen behöver du lämna in ett läkarintyg till oss, som visar att du inte kan delta i ditt program.

Om du blir sjuk

Vad händer om mitt barn blir sjukt?

Om du behöver stanna hemma för att ta hand om barn som blivit sjuka, är det viktigt att du kontaktar oss redan den första dagen.

Om du vårdar sjukt barn

Vad gör jag om jag behöver vara ledig?

Om du behöver vara ledig måste du först få det godkänt av oss.

Kan jag jobba samtidigt som jag deltar i ett program och får ersättning?

Ja, du kan jobba när du deltar i ett program. Men din ersättning minskas då med beloppet som du får i lön. Det är Försäkringskassan som gör den beräkningen.

Kan jag få föräldrapenning samtidigt som jag får ersättning?

Ja, du kan få föräldrapenning när du deltar ett program. Men din ersättning minskas då med beloppet som du får i föräldrapenning.

För dig som deltar i etableringsprogrammet

Om du deltar i etableringsprogrammet kan du få etableringsersättning och eventuellt även bostadsersättning eller etableringstillägg. Läs om vilken ersättning du har rätt till.

Etableringsersättning

Varning eller förlorad ersättning

Om du inte följer villkoren för ersättning kan du få en varning, eller förlora din ersättning under en eller flera dagar.

Varning eller förlorad ersättning från Försäkringskassan