Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

När du är arbetssökande och deltar i något av våra program kan du få ersättning från Försäkringskassan under tiden. Ersättningen du får kallas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Hur gör jag för att få ersättning?

När du har blivit inskriven i något av våra program, ansöker du om ersättning hos Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats. Där kan du också läsa mer om hur du ansöker och när pengarna betalas ut.

Ansök om ersättning från Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Vad krävs för att behålla min ersättning?

För att du inte ska riskera att bli utan ersättning är det viktigt att du sköter ditt arbetssökande och tackar ja till de möjligheter du får så att du inte förlänger din arbetslöshet. Det innebär till exempel att du behöver följa den planering du har med oss och delta i möten och andra aktiviteter vi kommer överens om. Om du får stöd av våra leverantörer ska du också följa den planering ni gör.

Du behöver vara aktiv och söka jobb om det inte står något annat i din handlingsplan. Du ska också lämna in en aktivitetsrapport till oss mellan den 1:a och den 14:e varje månad.

Det är viktigt att du känner till alla villkor och hur din ersättning kan påverkas om du missköter ditt arbetssökande eller förlänger din arbetslöshet.

Villkor för din ersättning i program

Du behöver meddela oss om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn och inte kan delta i ditt program. Om du behöver vara ledig måste du först få det godkänt av oss.

Om du blir sjuk

Om du vårdar sjukt barn

Hur mycket pengar får jag?

När du deltar i ett program får du ett bestämt belopp per dag för högst fem dagar per vecka. Du kan ansöka om pengar för varje dag som du deltar i ditt program.

Din ersättning per dag beror bland annat på hur gammal du är och om du uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning från en a-kassa eller inte. Om du har en ersättningsperiod från a-kassan räknas dagar med aktivitetsstöd av från den perioden.

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa om hur mycket pengar du får.

Om du deltar i ett program (forsakringskassan.se)

Frågor och svar

När betalas pengarna ut?

Försäkringskassan betalar ut pengarna den 26:e varje månad. För att du ska kunna få dina pengar den 26:e måste Försäkringskassan få din ansökan senast den 7:e varje månad.

Om du ansöker senare än den 7:e kommer din ersättning betalas ut tidigast den 26:e månaden efter. Om du inte ansöker innan månaden är slut riskerar du att helt bli utan ersättning för månaden före.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk är det viktigt att du anmäler det till oss redan den första dagen du är sjuk. Annars kan du förlora din ersättning under de dagar då du är sjuk.

Om du blir sjuk

Vad händer om mitt barn blir sjukt?

Om du behöver stanna hemma för att ta hand om barn som blivit sjuka, är det viktigt att du kontaktar oss redan den första dagen.

Om du vårdar sjukt barn

Vad gör jag om jag behöver vara ledig?

Om du behöver vara ledig måste du först få det godkänt av oss. Det är bara Arbetsförmedlingen som kan bevilja ledighet, inte en anordnare.

Kan jag jobba samtidigt som jag deltar i ett program och får ersättning?

Ja, du kan jobba när du deltar i ett program. Men din ersättning minskas då med beloppet som du får i lön. Det är Försäkringskassan som gör den beräkningen.

Kan jag få föräldrapenning samtidigt som jag får ersättning?

Ja, du kan få föräldrapenning när du deltar ett program. Men din ersättning minskas då med beloppet som du får i föräldrapenning. Det är Försäkringskassan som gör den beräkningen.

Om du deltar i ett program (forsakringskassan.se)

För dig som deltar i etableringsprogrammet

Om du deltar i etableringsprogrammet kan du få etableringsersättning och eventuellt även bostadsersättning eller etableringstillägg. Läs om vilken ersättning du har rätt till.

Etableringsersättning