Utbildningsvägar

Det finns många olika utbildningar för vuxna. Här är en översikt över de vanligaste utbildningsvägarna.

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkesinriktade utbildningar där det behövs personal. För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolor hittar du utbildningar med inriktning på specifika yrken. Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov.

Kommunernas vuxenutbildning

Kommunernas vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns även olika yrkesutbildningar.

Folkhögskola

På folkhögskola kan du läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns utbildningar inriktade på olika intresseområden.

Högskola och universitet

På högskola och universitet kan du välja på enstaka kurser eller program, från grundnivå ändå upp till forskarnivå.