Utbildningsvägar

Det finns många olika utbildningar för vuxna. Här är en översikt över de vanligaste utbildningsvägarna.

Hitta bästa utbildningsvägen för dig

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkesinriktade utbildningar där det behövs personal. För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Folkhögskola

På folkhögskola kan du läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns utbildningar inriktade på olika intresseområden.

Gymnasieutbildning

Dina chanser att få jobb ökar när du har läst in en gymnasieutbildning. En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att ta nästa steg.

Högskola och universitet

På högskola och universitet kan du välja på enstaka kurser eller program, från grundnivå ändå upp till forskarnivå.

Kommunernas vuxenutbildning

Kommunernas vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns även olika yrkesutbildningar.

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolor hittar du utbildningar med inriktning på specifika yrken. Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov.

Hitta utbildningar för vuxna

I Skolverkets tjänst kan du söka bland utbildningar och kurser på folkhögskolan, komvux, universitet, högskola, yrkeshögskolan, utbildningar via Arbetsförmedlingen samt övriga konst- och kulturutbildningar.

Sök utbildningar (utbildningsguiden.skolverket.se)