Utbildningsvägar

Det finns många olika utbildningar för vuxna. Här är en översikt över de vanligaste utbildningsvägarna.

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkesinriktade utbildningar där det behövs personal. För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Folkhögskola

På folkhögskola kan du läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns utbildningar inriktade på olika intresseområden.

Gymnasieutbildning

En utbildning på gymnasienivå ger dig större och bättre möjligheter till jobb. Studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på en folkhögskola kan hjälpa dig att komma i gång med din studieansökan.

Högskola och universitet

På högskola och universitet kan du välja på enstaka kurser eller program, från grundnivå ändå upp till forskarnivå.

Kommunernas vuxenutbildning

Kommunernas vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns även olika yrkesutbildningar.

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolor hittar du utbildningar med inriktning på specifika yrken. Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov.