Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

För att öka dina chanser att få jobb kan du studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Är du ny i Sverige och har ett yrke där det finns ett stort behov av personal finns ännu fler möjligheter. Här får du veta hur du kan finansiera dina studier.

Studera med studiemedel

Studiemedel är bidrag och lån för studier från CSN. Det kan handla om studier inom vuxenutbildning, på folkhögskola, yrkeshögskola, högskola eller universitet samt för vissa utbildningar utomlands. Studiemedel ansöker du om på CSN:s webbplats där du också kan läsa mer om vad som gäller för dig.

CSN - Studiestöd

Studera med stöd från Arbetsförmedlingen

Du kan i vissa fall få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Det gäller om du är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin eller i etableringsprogrammet.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du ha möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet samt eftergymnasiala utbildningar på folkhögskolor. Vi gör först en bedömning om utbildningen krävs för att öka dina chanser att få jobb. Därefter ansöker du själv till utbildningen. Du kan studera i sammanlagt 12 månader på heltid med ekonomiskt stöd från oss.

Etableringsprogrammet

Inom etableringsprogrammet kan du studera med ekonomiskt stöd genom etableringsersättning på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du behöver ha en gymnasieutbildning som grund. Ibland måste du även ha läst vissa gymnasiekurser för att komma in på en viss utbildning. Ofta behöver du också ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska. Om du vill fortsätta studierna efter etableringsprogrammet har du möjlighet att ansöka om studiemedel från CSN.

För dig om är ny i Sverige

Om du är ny i Sverige och redan har ett yrke eller en utbildning från hemlandet kan det finnas snabbare väg in på arbetsmarknaden.

Bedömning av utländsk utbildning

Om du har betyg från universitet, högskola eller yrkeshögskola från ditt hemland bör du skicka in dem till Universitets- och högskolerådet (UHR). UHR gör en bedömning av din utbildning och ger dig ett utlåtande som svar. Du kan även använda deras digitala bedömningstjänst för att se vad din utbildning motsvarar i Sverige. Om du arbetat inom vårdyrken skickar du istället in dina betyg till Socialstyrelsen. Om du är lärare eller förskollärare finns möjligheten att ansöka om lärarlegitimation från Skolverket.

UHR:s bedömning av utländsk utbildning

Socialstyrelsen om legitimation inom vården

Skolverket om lärarlegitimation

Snabbspår

Om du är ny i Sverige och har erfarenhet av eller utbildning i ett yrke där det finns ett stort behov av personal, ett så kallat bristyrke, kan du ha möjlighet att ta en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Med en kombination av bland annat validering, praktik, språkträning och skräddarsydd kompletterande utbildning kan du snabbare hitta ett jobb där din tidigare utbildning och erfarenhet kommer till användning.

Det här kallas snabbspår och finns för till exempel lärare, lastbilsförare, tjänstemän inom byggsektorn, träindustriarbetare, kockar och inom hälso- och sjukvård. Utbildningen är olika lång beroende på vilket yrke det gäller.

Snabbspår