Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

برای بالابردن شانس پیدا کردن کار شما میتوانید در یک مدرسۀ حرفه ای، کالج یا دانشگاه درس بخوانید. در صورتی که به تازگی به سوئد آمده اید و شغلی دارید که در سوئد کار زیادی دارد، امکان بیشتری برای پیدا کردن کار دارید. در اینجا شما میتوانید در مورد مخارج این نوع تحصیلات بیشتر بخوانید.

با دریافت کمک هزینۀ تحصیلی درس بخوانید

کمک هزینۀ تحصیلی غرامت و وامی است که شما از طرف CSN دریافت می کنید. این تحصیلات میتواند دوره های آموزشی بزرگسالان، دبیرستان های فنی و حرفه ای، دبیرستان و یا دانشگاه و گاهی برخی تحصیلات خارج از کشور باشد. شما برای دریافت این کمک هزینه در وب سایت ادارۀ CSN درخواست می دهید و میتوانید در مورد گزینه هایی که شامل حال شما می شوند بیشتر بخوانید.

CSN - Studiestöd کمک هزینۀ تحصیلی

کمک‌هزینه آموزش دوره گذار

کمک‌هزینه آموزش دوره گذار(omställningsstudiestöd) که CSN پرداخت می‌کند، افراد شاغل یا اخیراً-بیکارشده‌ای را که می‌خواهند مهارت‌های خود را از طریق آموزش تقویت کنند و احتمال کاریابی در بازار کار را افزایش دهند، شامل می‌شود.

کمک‌هزینه آموزش دوره گذار تا 80% از دستمزد را تا سقف مبلغ معین شامل می‌شود. در صورت تمایل، می‌توانید از وام کمکی نیز استفاده کنید. برای دریافت کمک‌هزینه آموزش دوره گذار باید شرایط خاصی داشته باشید؛ مثلاً باید در حداقل 12 ماه از دوره 24-ماهه منتهی به تاریخ ارائه درخواست دریافت کمک‌هزینه CSN، شاغل بوده باشید.

CSN - کمک‌هزینه آموزش دوره گذار (csn.se)

با گرفتن پشتیبانی از ادارۀ کاریابی درس بخوانید

شما در برخی موارد میتوانید برای تحصیل در دبیرستان های فنی و حرفه ای از ادارۀ کاریابی کمک هزینه بگیرید. این مورد شامل کسانی می شود که در یکی از برنامه های ضمانت کار و توسعه و یا برنامۀ استقراریابی ثبت شده باشید.

چنانچه در دوره های تضمینی کار و توسعه مشارکت داشته باشید می توانید از کمکهای اقتصادی از سوی اداره کاریابی برخوردار شوید درزمینه کاریابی یا تحصیل در مدارس حرفه ای یا دانشگاهها و یا دانشکده های فنی. ⁧⁩ما ابتدا در مورد این که آیا این دوره ها برای بالا بردن فرصت های شغلی برای شما لازم است یا نه بررسی هایی انجام می دهیم.⁧⁩ ⁧⁩و بعد شما خودتان برای این دوره ها درخواست میدهید.⁧⁩ شما در کل میتوانید 12 ماه به صورت تمام وقت با کمک هزینۀ مالی از طرف ما تحصیل کنید.

شما در طی گذراندن برنامه استقراریابی می توانید برای تحصیل در دبیرستان های فنی و حرفه ای، دبیرستان ها و دانشگاه ها کمک اقتصادی دریافت کنید. شما باید تحصیلات پایۀ دبیرستانی داشته باشید. شما اغلب باید دانش کافی در زبانهای سوئدی و انگلیسی هم داشته باشید. در صورتی که می خواهید بعد از برنامۀ استقراریابی درس بخوانید میتوانید برای درخواست کمک هزینۀ تحصیلی از ادارۀ CSN تقاضا بدهید.

برای کسانی که به تازگی وارد سوئد شده اید

در صورتی که در سوئد تازه وارد هستید و از قبل حرفه یا تحصیلاتی در کشور خود داشته اید، احتمال این که سریع تر وارد بازار کار شوید بیشتر است.

اگر از دانشگاه، دبیرستان یا دبیرستان فنی و حرفه ای کشور خود مدارکی دارید باید آنها را به شورای دانشگاه و تحصیلات عالی (UHR) بفرستید. UHR تحصیلات شما را ارزشیابی کرده و به شما پاسخ میدهد. شما همچنین میتوانید از خدمات الکترونیکی آنها برای همسان سازی تحصیلات خود با تحصیلات مشابه آن در سوئد استفاده کنید. در صورتی که در کارهای بهداشتی و درمانی سابقه دارید باید در عوض مدارک خود را به ادارۀ تأمین اجتماعی بفرستید. در صورتی که معلم یا مربی مهد کودک هستید میتوانید از طریق ادارۀ آموزش و پرورش برای گرفتن درخواست مجوز کنید.

ارزشیابی UHR از تحصیلات خارج از کشور UHR:s bedömning av utländsk utbildning

دریافت مجوز کار از ادارۀ تامین اجتماعی Socialstyrelsen om legitimation

مجوز آموزگاری از ادارۀ آموزش و پرورش Skolverket om lärarlegitimation

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید