آموزش حرفه ای

آموزش حرفه ای شما را به گزینۀ جذابتری در بازار کار تبدیل می کند. دوره های آموزشی حرفه ای مختلفی وجود دارند که در آنها کمبود کارکنان وجود دارد.

Arbetsmarknadsutbildning

آموزش بازار کار شما را به گزینۀ جذاب تری در بازار کار تبدیل خواهد کرد. این آموزش اغلب همراه با کارفرمای خاص طراحی شده و اغلب به طور مستقیم منجر به کار می شود.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

شما میتوانید به هنگام شرکت در بعضی از دوره های آموزشی ما از کمک های یک مربّی خصوصی برخوردار شوید.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

شما با تحصیلات سطح دبیرستان شانس کار کردن خود را بیشتر می کنید. شما با پشتیبانی ما و سایر سازمان ها میتوانید تحصیلات ابتدائی خود را توسعه دهید.

Uppragsutbildningar för akademiker

افراد دارای مدرک تحصیلی می‌توانند دانش خود را با شرکت در دوره‌های آموزشی سفارشی ما تکمیل کنند و ضمن فراهم کردن زمینه ورود خود به بازار کار، احتمال قبولی در آزمون علمی مشاغل نیازمند مجوز را افزایش دهند.