Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

شما میتوانید به هنگام شرکت در بعضی از دوره های آموزشی ما از کمک های یک مربّی خصوصی برخوردار شوید.

منظور از این چیست

در صورتی که ناتوانی خاصی دارید میتوانید هنگام شرکت در بعضی از دوره های آموزشی ما مربّی خصوصی داشته باشید. در این هنگام شما از پشتیبانی شخصی مثلاً در نظم دادن به درسهایتان، فنون یادگیری و غیره بهره مند می شوید. این پشتیبانی میتواند با انواع وسائل کمکی تکمیل شود، به طور مثال برنامۀ غلط گیر املاء، برنامۀ بلندخوان و غیره. این پشتیبانی، مکمّل یکی از دوره های آموزشی آمادگی مثل آموزش بازار کار یا تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان است.

این پشتیبانی بسته به میزان نیاز شما می تواند بین 5 تا 30 ساعت در هفته باشد. تعداد ساعات پشتیبانی معمولاً در ابتدای دورۀ آموزشی بیشتر از اواخر آن است، زیرا هدف این است که شما در درازمدّت تا حد امکان مستقل تر شوید. حداکثر ساعات این پشتیبانی میتواند تغییر کند، ولی حداکثر تا تاریخ معیّنی که دوره تمام می شود ادامه می یابد.

این پشتیبانی برای چه کسانی است

این پشتیبانی برای کسانی است که نوعی ناتوانی دارند که باعث می شود برای شرکت در دوره های آموزشی نیاز به حمایت های بیشتر داشته باشند.

چگونگی این پشتیبانی

  • در ابتدا ما در مورد این که آیا میتوانید در یک دورۀ آموزشی شرکت کنید یا نه و سپس در مورد اینکه آیا برای تکمیل دورۀ آموزشی نیاز به مربّی خصوصی دارید یا نه تصمیم گیری می کنیم.
  • قبل از شروع دورۀ آموزشی، ما همراه با منبع تعیین کنندۀ مربّی آموزشی برنامه ریزی می کنیم. این مبنع ارائۀ مربّی آموزشی، نیازها و حمایت مناسب برای شما را به طور مشخص تعیین می کند. این بررسی معمولاً بین 1 تا3 هفته طول می کشد.

در طی مدّت آموزشی ما به طور مداوم نظر شما را در مورد این پشتیبانی خواهیم پرسید.

بیمه

محلّی که مربّی شما را تعیین می کند مسئول بیمه های احتمالی مربوط به موارد کمکی کاری است.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید