Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Prova på att studera, upptäck dina egna drivkrafter och hitta vägen vidare till studier eller jobb. Med aktiviteter för att hitta motivation, träning i studieteknik och med fokus på kärnämnen blir du bättre rustad för att fortsätta studera. Det ökar dina chanser till jobb.

Vad

En studiemotiverande kurs på folkhögskola kan få dig att hitta lusten att börja studera, eller att återuppta studier som du tidigare har avbrutit. Kursen innehåller bland annat träning i studieteknik, och har fokus på kärnämnena samhällskunskap, engelska, svenska och matematik. Målet är att hitta självförtroende och motivation, och skapa en plan för framtiden.

Upplägget på kursen varierar beroende på skolans profil och deltagarnas behov och önskemål. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik. Aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp är grundläggande delar i undervisningen.

Efter kursen kanske du väljer att gå vidare till studier på Komvux eller en allmän kurs på folkhögskola som motsvarar grundskolans eller gymnasieskolans studienivå.

Kursen finns på folkhögskolor över hela landet. Kursen är på heltid under 3 månader.

För vem

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla följande:

  • Du har fyllt 16 år.
  • Du har varken gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

Så här fungerar det

  • Det är vi som tillsammans med dig bedömer om en studiemotiverande kurs är lämplig för dig.
  • Vi kan hjälpa dig att hitta en folkhögskola och ett utbildningstillfälle som passar dig.
  • Folkhögskolan tar fram en individuell studieplan för dig.
  • När du har gått klart utbildningen får du dels ett kursintyg, dels en plan för hur du tar nästa steg mot studier eller jobb.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.