Studiemotiverande kurs på folkhögskola

درس خواندن را امتحان کنید، انگیزه های خود را کشف کنید و راه خود را به درس یا کار پیدا کنید. با فعّالیّت هایی که بتوانید انگیزه پیدا کنید، روشهای یادگیری را بیاموزید و با تمرکز به موضوع اصلی برای ادامۀ درسها بیشتر آماده میشوید. شما شانس خود را برای کار افزایش می دهید.

منظور از این پشتیبانی چیست

Studiemotiverande kurs på folkhögskola میتواند در شما تمایل به درس خواندن، و یا شروع دوباره به تحصیلاتی که قبلاً نیمه کاره گذاشته اید را بدهد. این دوره ها شامل مثلاً تمرین روشهای آموزش، با تمرکز به موضوعات اصلی مطالعات اجتماعی، انگلیسی، سوئدی و ریاضی است. هدف این است که شما اعتماد به نفس و انگیزه پیدا کنید، و برنامه ای برای آینده بریزید.

محتوای دوره بسته به نوع مدرسه و نیاز و خواستۀ دانش آموزان متغیّر است. این تدریس ها از روی روشهای یادگیری دبیرستان مردمی تشکیل شده اند. شرکت فعّال، گفتگو و یادگیری مشترک در یک گروه عناصر اساسی یک جلسۀ آموزشی است.

بعد از این دوره شاید شما بخواهید نحصیلاتتان را در آموزش بزرگسالان ویا یک دورۀ آموزشی عمومی در دبیرستان مردمی که معادل سطح درسی دبستان یا دبیرستان است ادامه بدهید.

این دوره ها در دبیرستان های مردمی سراسر سوئد وجود دارند. این دوره های به صورت تمام وقت و به مدّت 3 ماه است.

این دوره ها برای چه کسانی است

شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. همچنین میبایستی دارای شرایط زیر باشید:

  • سن 16 سال تمام و یا بالاتر داشته باشید.
  • دیپلم دبیرستان و یا شرایط پایه ای ورود به آموزش عالی را نداشته باشید.

چگونگی برگزاری این آموزشها

  • این ما هستیم که به همراه شما در مورد مناسب بودن این دوره های برای شما تصمیم گیری می کنیم.
  • ما میتوانیم به شما کمک کنیم تا یک دبیرستان مردمی و فرصت تحصیلی مناسب خودتان را پیدا کنید.
  • دبیرستان مردمی برای شما برنامۀ تحصیلی فردی می ریزد.
  • زمانی که شما دورۀ آموزشی خودتان را تمام کردید هم یک مدرک اتمام دوره و هم برنامۀ پیشنهادی برای قدم بعدی در تحصیلات یا کار دریافت می کنید.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید