Jobbgarantin för ungdomar

Jobbgarantin för ungdomar är ett program för dig som är under 25 år. Du kan till exempel få stöd med att söka jobb, arbetspraktik eller studie- och yrkesvägledning. Målet är att du ska hitta ett jobb eller börja studera så snabbt som möjligt.

Vad

Det är ett program som består av individuellt utformade aktiviteter och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller börja studera.

Du kan också titta på ett webbinarium för att få veta mer om jobbgarantin för ungdomar. Webbinariet är på svenska men undertexter finns på engelska och arabiska.

Webbinarium om jobbgarantin för ungdomar

För vem

Du kan delta i jobbgarantin för ungdomar om du är 16–24 år och är arbetslös och inskriven hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

 • Du har varit arbetslös under minst 90 dagar under de senaste fyra månaderna.
 • Du har deltagit i etableringsprogrammet under maximal tid, men fortfarande är arbetslös.
 • Du har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men har inte fullgjort ett år av prövotiden.

Det är Arbetsförmedlingen som erbjuder dig en plats i programmet. Du som ingår i målgruppen för jobbgarantin för ungdomar och inte har erbjudits en plats kan ringa oss på 0771-416 416.

Om du har ett företag betraktas du inte som arbetslös och kan inte delta i programmet. Detta gäller oavsett företagandets omfattning.

Så här fungerar det

När du tackar ja till deltagande anvisas du till programmet med startdatum tidigast samma dag. Därefter planerar du och en arbetsförmedlare vilka aktiviteter som passar dig bäst för att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller börja studera. Om du behöver finns det möjlighet att få stöd av en tolk. Här är exempel på aktiviteter:

 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • arbetsmarknadsutbildning, studiemotiverande folkhögskolekurs eller sfi)
 • matchningstjänster
 • stöd och rådgivning om du funderar på att starta eget företag.

Vi följer upp hur det går för dig och ger dig det stöd du behöver.

Du som har ohälsa eller funktionsnedsättning kan få extra stöd

Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar din förmåga att delta i programmets aktiviteter, vill vi att du berättar det. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Programmets omfattning

Programmet är normalt på heltid. Om du inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning finns det möjlighet att delta i programmet på deltid. Du kan också vara med i jobbgarantin för ungdomar på deltid om du:

 • är deltidsarbetslös och har ersättning från a-kassan
 • är föräldraledig på deltid
 • har fyllt 20 år och studerar deltid på Komvux
 • studerar sfi på deltid.

Du har ingen möjlighet till semester när du deltar i jobbgarantin
för ungdomar, men vi kan i särskilda fall ge dig ledigt i maximalt tre dagar.

Ersättning och villkor

När du deltar i ett program kan du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Hur du ansöker om ersättning och mer om vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program kan du läsa om här:

När du deltar i ett program

Vad som förväntas av dig

Att delta i programmet är frivilligt men du som får ekonomisk ersättning från a-kassan kan dock riskera att förlora din ersättning om du tackar nej till programmet. Som deltagare i programmet måste du vara aktiv och följa den planering vi kommer överens om.

När du är med i programmet behöver du delta i aktiviteter som vi planerar tillsammans med dig. Du behöver vara aktiv och söka jobb, om du erbjuds arbete förväntas du tacka ja. Det behöver du göra för att försöka lösa din situation, men också för att din ersättning från Försäkringskassan inte ska påverkas.

Du behöver också meddela förändringar, till exempel om du börjar arbeta eller studera.

Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att din ersättning från Försäkringskassan inte ska påverkas.

Aktivitetsrapport

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk behöver du anmäla det redan den första dagen du är sjuk, annars förlorar du din ersättning för hela sjukperioden. Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Du skrivs ut ur programmet om du är sjuk på heltid i mer än 30 dagar och programmet inte kan anpassas.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Om du vårdar sjukt barn

Om du behöver vara hemma för vård av barn behöver du meddela oss det.

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Så länge kan du vara med i programmet

Du kan vara med i jobbgarantin för ungdomar tills du

 • börjar arbeta eller studera på heltid utanför jobbgarantin för ungdomar
 • blir föräldraledig på heltid
 • blir sjuk på heltid i mer än en månad och programmet inte kan anpassas
 • uppfyller ett nytt villkor för att få a-kassa.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få ersättning från a-kassa:

Ersättning från a-kassa

Du kan vara med i programmet i maximalt 15 månader. Om du inte har hittat ett jobb eller påbörjat studier inom 15 månader kan du i stället få vidare stöd inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till programmet

Du kan komma tillbaka till programmet om du har varit sjukskriven, föräldraledig eller studerat. Om du blir arbetslös igen får du inte ha varit borta i mer än 12 månader. Om du har arbetat och blivit arbetslös kan du komma tillbaka till programmet om du inte har rätt till a-kassa igen. Läs mer under rubriken Så kommer du tillbaka till programmet.

Om Arbetsförmedlingen avslutar ditt program

Arbetsförmedlingen kan återkalla ditt program och det betyder att det avslutas och att du inte längre har rätt att delta i programmet. Du kan förlora din rätt att delta i programmet om du missköter dig eller stör verksamheten. Det finns också särskilda skäl som gör att Arbetsförmedlingen kan återkalla ditt program, det kan till exempel vara att du inte kan eller vill delta i programmet längre.

Om ditt program avslutas upphör din ersättning och de aktiviteter du haft inom programmet.

Efter att ditt program har avslutats

Om ditt program avslutas genom en återkallelse kan det finnas möjlighet att få delta i programmet igen efter 45 karensdagar. Karensdagarna ska avverkas i följd och du behöver vara fortsatt inskriven som arbetssökande.

Om du väljer att skriva ut dig från Arbetsförmedlingen samma dag som ditt program avslutas måste du anmäla dig som arbetssökande inom 60 dagar för att karensdagarna ska kunna påbörjas.

Om ditt program har blivit återkallat för att det fanns särskilda skäl är det inte möjligt att komma tillbaka till programmet.

Så kommer du tillbaka till programmet

Ditt program kan tidigast starta samma dag som vi gör en planering tillsammans. Du behöver själv kontakta Arbetsförmedlingen.

Om du har avregistrerats från Arbetsförmedlingen behöver du registrera dig på nytt som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats. Vi kommer då att ringa upp dig inom två timmar för att påbörja handläggningen av ditt ärende.

 • Efter klockan 15.00 ringer vi nästa arbetsdag mellan klockan 9 och 11.
 • Kan du inte svara eller inte hör ifrån oss, ring oss på 0771-416 416.

Det är viktigt att du svarar när vi ringer dig.

Om du är fortsatt inskriven på Arbetsförmedlingen behöver du ringa oss på 0771-416 416 för att påbörja handläggningen av ditt ärende. Upplys oss om att ditt ärende gäller en eventuell möjlighet att komma tillbaka till programmet.

Du kan få bidrag för resekostnader

Om du deltar i ett program eller en utredning på en annan ort än där du bor kan du få bidrag för rese- och boendekostnader.

Bidrag för resekostnader vid program eller anställningsintervju