Jobbgarantin för ungdomar

Jobbgarantin för ungdomar är ett program för dig som är under 25 år. Du kan till exempel få stöd med att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning. Målet är att du ska hitta ett jobb eller börja studera så snabbt som möjligt.

Vad

Det är ett program som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller börja studera.

För vem

Du kan delta i jobbgarantin för ungdomar om du är 16-24 år och är arbetslös och inskriven hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

 • Du har varit arbetslös på heltid under minst 90 dagar under de senaste 4 månaderna.
 • Du har under minst tre månader arbetat mindre än du skulle kunna, till exempel haft en timanställning, och har rätt till ersättning från a-kassan.
 • Du har deltagit i etableringsprogrammet under maximal tid, men är fortfarande är arbetslös.
 • Du har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men har inte fullgjort ett år av prövotiden.

Om du har ett företag betraktas du inte som arbetslös och kan inte delta i programmet. Detta gäller oavsett företagandets omfattning.

Du kan vara med jobbgarantin för ungdomar på deltid

Du kan vara med jobbgarantin för ungdomar på deltid om du:

 • är deltidsarbetslös och har a-kassa
 • är föräldraledig på deltid
 • har fyllt 20 år och studerar deltid på Komvux
 • har ett utbildningskontrakt med oss och din kommun
 • studerar SFI på deltid.

Så här fungerar det

Du och en arbetsförmedlare planerar vilka insatser som passar dig bäst för att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller börja studera. Här är några exempel på insatser:

 • studie- och yrkesvägledning
 • jobbsökaraktiviteter med coachning
 • praktik
 • utbildning i upp till sex månader
 • stöd och rådgivning om du funderar på att starta eget företag
 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • arbetsträning på en arbetsplats

Vi följer hela tiden upp hur det går för dig och ger dig det stöd du behöver.

Programmets omfattning

Programmet är normalt på heltid. Är du föräldraledig på deltid, eller inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, finns möjlighet att delta i programmet på deltid.

Att delta i programmet är frivilligt men du som får ekonomisk ersättning från a-kassan kan dock riskera att förlora din ersättning om du tackar nej till programmet. Som deltagare i programmet måste du vara aktiv och följa den planering vi kommer överens om.

Du har ingen rätt till semester när du deltar i jobbgarantin
för ungdomar, men vi kan i särskilda fall ge dig ledigt i maximalt tre dagar.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan få extra stöd

Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar din förmåga att delta i programmets aktiviteter, vill vi att du berättar det. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att kunna vara med i aktiviteterna.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn

Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn behöver du meddela oss det.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från Försäkringskassan.

Aktivitetsrapport

Frågor och svar

Vad händer när jag får ett jobb?

Om du får ett jobb på heltid skrivs du ut ur programmet. Om du får ett jobb på deltid och arbetar så mycket att du uppfyller ett nytt villkor för att få a-kassa, kommer du också att skrivas ut ur programmet. Om du skulle bli arbetslös på nytt, utan att ha uppfyllt ett nytt villkor för att få a-kassa, kan du skrivas in i programmet igen.

Ersättning från a-kassa

Vad händer om jag ändå inte hittar ett jobb eller studier?

Om du inte har hittat ett jobb eller påbörjat studier inom 15 månader kan du istället få vidare stöd inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Hur länge kan jag vara med i jobbgarantin för ungdomar?

Du kan vara med i jobbgarantin för ungdomar tills du

 • börjar arbeta eller studera på heltid, utanför jobbgarantin för ungdomar
 • blir föräldraledig på heltid
 • blir sjuk på heltid i mer än en månad och programmet inte kan anpassas
 • uppfyller ett nytt villkor för att få a-kassa.

Du kan vara med i programmet i maximalt 15 månader.

Vad händer om jag blir sjukskriven eller föräldraledig?

Du skrivs ut ur programmet

 • om du blir sjuk på heltid i mer än en månad, och programmet inte kan anpassas
 • om du blir föräldraledig på heltid.

Är du borta kortare tid än 12 månader kan du komma tillbaka till programmet igen.

Är jag försäkrad?

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i jobbgarantin för ungdomar. Arbetsgivaren kan även få ersättning av staten om du skulle skada något på företaget.

Kan jag förlora min plats i programmet?

Du kan förlora din plats om du missköter dig eller stör verksamheten.

Kan jag komma tillbaka till programmet efter en anställning eller utbildning?

Du kan komma tillbaka till programmet om du varit sjukskriven, föräldraledig eller studerat. Men du får inte ha varit borta i mer än tolv månader. Om du har arbetat och blivit arbetslös kan du komma tillbaka till programmet igen om du inte har rätt till a-kassa.

Du kan få bidrag för resekostnader

Om du deltar i ett program eller en utredning på en annan ort än där du bor kan du få bidrag för rese- och boendekostnader.

Bidrag för resekostnader vid program eller anställningsintervju