När du blir sjuk eller vårdar sjukt barn

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn kan du behöva meddela det till Arbetsförmedlingen. När du måste meddela beror på vilken ersättning du har. Om du till exempel deltar i ett av våra program måste du alltid anmäla frånvaro.

När du deltar i ett program

Om du deltar i ett program och har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning måste du anmäla sjukfrånvaro till oss din första sjukdag. Gör du inte det får du ingen ersättning under tiden du är sjuk. Är du sjuk i mer än sju dagar behöver du lämna ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att kunna behålla din ersättning.

Anmäl frånvaro när du blir sjuk och deltar i ett program

Du behöver även anmäla frånvaro till oss om du vårdar sjukt barn.

Anmäl frånvaro för vård av barn när du deltar i ett program

Du behöver inte göra en friskanmälan när du deltar i program

Du behöver inte meddela Arbetsförmedlingen när du återgår till ditt program efter sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn. I din ansökan om aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning hos Försäkringskassan markerar du vilka dagar du varit sjuk eller vårdat sjukt barn.

När du har eller ansöker om ersättning från a‑kassa

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn när du har ett bokat möte med oss

Är du sjuk eller vårdar sjukt barn den dagen du har ett möte bokat med oss måste du meddela förhinder genom att kontakta oss. Vi meddelar då din a‑kassa att du är sjuk eller vårdar barn. Vissa planeringssamtal går att boka om när du är inloggad på Mina sidor.

I tidrapporten som du skickar till din a-kassa ska du markera de dagar du varit sjuk eller vårdat barn.

Du har inte har rätt till ersättning från a-kassan när du är sjuk eller vårdar sjukt barn. Kontakta Försäkringskassan för att ansöka om sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning.

Det är viktigt att du kontaktar oss första friska dagen för dig eller ditt barn. Då meddelar vi din a-kassa att du kan ta jobb igen.

Om du eller ditt barn är sjuk längre än två veckor

Är du sjuk eller vårdar barn längre än två veckor måste du kontakta oss. Vi meddelar då din a-kassa att du är sjuk eller vårdar barn. Du ska också fylla i att du har varit sjuk eller vårdat barn i tidrapporten som du skickar till din a‑kassa.

Du har inte har rätt till ersättning från a-kassan när du är sjuk eller vårdar sjukt barn. Kontakta Försäkringskassan för att ansöka om sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning.

Kontakta oss

När du inte får ersättning från a-kassan eller deltar i ett program

Om du har ett möte bokat med oss behöver du kontakta oss för att boka om tiden. Har du ett bokat planeringssamtal kan du boka om tiden på Mina sidor.

Kontakta oss