Anmäl frånvaro när du blir sjuk och deltar i ett program

När du deltar i ett program är det viktigt att du anmäler om du blir sjuk. Anmälan ska du göra din första sjukdag. Är du fortsatt sjuk efter sju dagar ska du lämna in ett läkarintyg.

När ska jag göra en sjukanmälan?

Du ska göra en sjukanmälan om du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning, och inte kan delta på grund av att du blivit sjuk.

Gör din sjukanmälan till oss första dagen du blir sjuk

Du behöver göra din sjukanmälan till Arbetsförmedlingen första dagen du blir sjuk. Annars riskerar du att förlora din ersättning för hela perioden som du är sjuk.

Om du på grund av särskilda omständigheter inte kunde sjukanmäla dig den första sjukdagen, till exempel om du var så pass sjuk att du omöjligt kunde göra det, är det viktigt att du sjukanmäler dig till oss så snart du kan. Då kan Försäkringskassan göra en bedömning om du ändå har rätt till ersättning.

Om du deltar i praktik, svenska för invandrare (sfi), utbildning, steg till arbete, rusta eller matcha eller någon annan aktivitet hos en av Arbetsförmedlingens leverantörer, behöver du även anmäla frånvaron dit.

Anmäl sjukfrånvaro

Om du av någon anledning inte har möjlighet att göra en digital sjukanmälan ska du ringa eller chatta me oss på Arbetsförmedlingen för att sjukanmäla dig.

Du behöver inte göra en friskanmälan

Du behöver inte meddela Arbetsförmedlingen när du är frisk och kan återgå till ditt program. I din ansökan om aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning hos Försäkringskassan markerar du vilka dagar du varit sjuk.

Läkarintyg krävs om du är sjuk i mer än 7 dagar

Om du är sjuk i mer än 7 dagar och inte kan delta i ditt program måste du lämna in ett läkarintyg till oss. Det gäller både när du är sjuk på heltid eller deltid.

Om du är sjuk i mer än 7 dagar

Om du är sjuk i mer än 30 dagar

Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Är du sjuk på heltid längre än 30 dagar skrivs du ut ur programmet. Om du blir frisk inom ett år kan du i vissa fall bli inskriven i programmet igen.

Mer information om hur du ansöker om sjukpenning hittar du på Försäkringskassans webbplats

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Vilken ersättning får jag om jag blir sjuk?

Du behöver sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen du blir sjuk. Första dagen får du ingen ersättning. Det kallas karensdag. Om du lämnar in din sjukanmälan första dagen du är sjuk, behåller du din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för de övriga sjukdagarna. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Om du jobbar vid sidan av ditt program gäller andra regler om du inte kan jobba för att du är sjuk. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Om ditt barn blir sjuk

När du deltar i ett program måste du anmäla frånvaro första dagen du vårdar sjukt barn.

Anmäl frånvaro för vård av barn när du deltar i program