Nystartsjobb

Nystartsjobb ger dig som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet, till exempel på grund av sjukdom, en chans att börja om.

Vad är nystartsjobb?

Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

Testa om du kan få ett nystartsjobb

Vem kan få nystartsjobb?

Nystartsjobb är för dig som varit frånvarande från arbetslivet en längre tid eller som ännu inte etablerat dig på arbetsmarknaden.

Du har fyllt 25 år, är arbetslös och har under minst 12 av de senaste 15 månaderna:

 • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

Du har fyllt 20 år men inte 25, är arbetslös och har under minst 6 av de senaste 9 månaderna:

 • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

Du har också möjlighet till nystartsjobb om du har fyllt 20 år och:

 • deltar i etableringsprogrammet
 • under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare, är arbetslös och har under minst 6 av de senaste 9 månaderna varit arbetslös, haft sjukpenning eller försörjningsstöd
 • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
 • har dömts till fängelse i minst ett år och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men utan att ha fullgjort ett år av prövotiden.

Testa om du uppfyller kraven för ett nystartsjobb

Utifrån dina svar i testet får du en automatiserad indikation på om du uppfyller kraven för nystartsjobb. Observera att det bara är en indikation och inget löfte, den slutgiltiga bedömningen om du har rätt till stöd gör en arbetsförmedlare.

Testet är på svenska och tar ungefär en minut. Antalet frågor beror på hur du svarar men är maximalt åtta stycken. Testet är helt anonymt och Arbetsförmedlingen lagrar inga uppgifter om dig när du använder den.

Är du över 25 år?

Ja Nej
Du glömde att välja Ja eller Nej.
Tillbaka till föregående fråga Stäng utan att spara

Anledning, villkor som uppfylls

Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivaren

Ersättningen motsvarar minst en arbetsgivaravgift för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete. Ersättningen erhålls via en kreditering av företagets skattekonto.

Gör om testet

Anledning, villkor som inte uppfylls

Gör om testet

Så här fungerar det

Om du uppfyller något av villkoren och vill få en anställning med nystartsjobb gör du så här:

 1. Hitta en arbetsgivare som vill anställa dig med nystartsjobb. I Platsbanken kan du hitta lediga jobb där arbetsgivare markerat att det är meriterande att uppfylla kraven för nystartsjobb.

Lediga nystartsjobb i Platsbanken

2. Be arbetsgivaren skicka in en ansökan till oss.

Om nystartsjobb för arbetsgivare

3. När vi har tagit emot arbetsgivarens ansökan får du ett mejl eller sms från oss om hur du loggar in på Mina sidor för att svara på några frågor om din frånvaro från arbetslivet. Dina svar ligger till grund för att avgöra om du kan få nystartsjobb.

4. Vi beslutar om arbetsgivaren får nystartsjobb för anställningen.

Lön

Du har rätt till den lön som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska du ändå ha en lön som är likvärdig med kollektivavtalet.

Anställningsskydd

En anställning med nystartsjobb omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan vissa delar av LAS ha avtalats bort.

Hitta fler stöd