Nystartsjobb

Nystartsjobb ger dig som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet, till exempel på grund av sjukdom, en chans att börja om.

Vad

Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

För vem

Nystartsjobb är för dig som varit frånvarande från arbetslivet en längre tid eller som ännu inte etablerat dig på arbetsmarknaden. Du behöver också uppfylla något av följande:

Du har fyllt 25 år och under minst 12 av de senaste 15 månaderna har:

 • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

Du har fyllt 20 år men inte 25 och under minst 6 av de senaste 9 månaderna har:

 • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

Du har också möjlighet till nystartsjobb om du har fyllt 20 år och

 • är nyanländ och deltar etableringsprogrammet
 • är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare
 • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
 • har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men utan att ha fullgjort ett år av prövotiden.

Så här fungerar det

Om du uppfyller något av villkoren och vill få en anställning med nystartsjobb gör du så här:

 1. Hitta en arbetsgivare som vill anställa dig med nystartsjobb, antingen via egna kontakter eller via oss.
 2. Be arbetsgivaren skicka in en ansökan till oss.
  Nystartsjobb – när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid
 3. När vi har tagit emot arbetsgivarens ansökan får du ett mejl eller sms från oss om hur du loggar in på Mina sidor för att svara på några frågor om din frånvaro från arbetslivet. Dina svar ligger till grund för att avgöra om du kan få nystartsjobb.
 4. Vi beslutar om arbetsgivaren får anställa dig med nystartsjobb.

Lön

Du har rätt till den lön som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska du ändå ha en lön som är likvärdig med kollektivavtalet.

Anställningsskydd

En anställning med nystartsjobb omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan vissa delar av LAS ha avtalats bort.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.