Nystartsjobb

Shaqo markaas qofka loo billaabay waxay adigaaga muddo dheer shaqo la’aanta ahaa ama jirro awgeed ka maqnaa suuqa shaqada, ku siineysaa fursad aad dib ugu billawdid.

Waa maxay

Shaqo nystartsjobb waxaad adigaaga muddo dheer ka maqnaa suuqa shaqada ku heleysaa fursad aad mar kale dib ugu soo laabatid. Cidda ku shaqaaleysiineysa waxay isla mar ahaantaas heleysaa kaalmo loogu tala galay mushaarkaaga. Shaqo markaas qofka loo billaabay waxay noqon kartaa shaqo joogto ah ama mid ku meel gaar ah oo waqti buuxa- ama waqtiga qaarkiis ah.

Yaa loogu tala galay

Shaqada Nystartjobb waxaa loogu tala galay adigaaga waqti dheer ka maqnaa suuqa shaqada ama aan weli sal dhigan suuqa shaqada. Waxaad sidoo kale u baahantahay in aad buuxisid wax ka mid ah waxyaabaha soo socda:

Waa in aad buuxisay 25 sano, 12 ka mid 15 bilood ee la soo dhaafayna aad:

 • ahayd shaqo la’aan, shaqadoon ahaanna nooga ag qorneyd ama aad ka qeyb qaadatay arbetsmarknadspolitiskt program
 • qaadaneysay sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning ama gunnada dhaq- aktivitetsersättning
 • degmo ka qaadaneysay försörjningsstöd ama kaalmo dhaqaale isla markaana aad ahayd bilaa shaqo.

Waa in aad buuxisay 20 sano laakin aadan buuxin 25 sano, ugu yaraan 6 bilood oo ka mid ah 9 bilood ee la soo dhaafayna aad:

 • ahayd shaqo la’aan, shaqadoon ahaanna nooga ag qorneyd ama aad ka qeyb qaadatay arbetsmarknadspolitiskt program
 • qaadaneysay sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning ama aktivitetsersättning
 • degmo ka qaadaneysay försörjningsstöd ama kaalmo dhaqaale isla markaana aad ahayd bilaa shaqo.

Shaqo markaas la billaabay waxaad sidoo kale fursad u heli kartaa haddii aad buuxisay 20 sano iyo haddii aad

 • tahay qof dhawaan waddanka yimid oo ka qayb-qaata etableringsprogrammet
 • tahay qof waddanka ku cusub oo 36 bilood ee lasoo dhaafay helay degganaansho ama xubin ka ahaansho qoys dhalasho Midowga Yurub/Iskaashiga dhaqaalaha ee Yurub haysta ahaan ku helay kaar degganaasho
 • ka qayb qaadatid jobb- och utvecklingsgarantin
 • laguugu xukumay xarig, laguuna ogolaaday joogista banaanka xabsiga ama si shuruud ah laguu sii daayay laakiin aanad dhamaysan hal sano oo ka mid ah wakhtiga tijaabada.

Sidan ayey wuxu u shaqeeyaan

Haddii aad buuxisay wax ka mid ah shuruudaha, aadna dooneysid in laguugu shaqaaleysiiyo shaqo markaas la billaabay waxaad sameyneysaa sidan:

 1. Xiriirradaada ama adigoo annaga na soo maraya, ku hel shaqabixiye doonaya in uu kugu shaqaaleysiiyo shaqo-billaabid cusub.
 2. Shaqabixiyaha ka codso in uu codsi noo soo diryo.
  Nystartsjobb – marka aad shaqaaleysiineysid dad muddo dheer shaqo la’aan ahay
 3. Marka uu codsiga shaqabixiyuhu na soo gaaryo waxaad naga heleysaa e-mail ama SMS ku aaddan sida aad ku geli kartid Mina sidor si aad uga soo jawaabtid dhawr su’aalood oo ku aaddan ka maqnaashadaada suuqa shaqada. Jawaabahaaga ayaa lagu saleynayaa go’aan ku aaddan in aad heli kartid nystartsjobb iyo in kale.

Waxaan go’aan ka gaareynaa in shaqabixiyuhu uu kugu shaqaaleysiin karyo nystartsjobb.

Mushaharka

Waxaad xaq ku leedahay nooca mushaharka ku xusan heshiiska wadareed ee loo shaqeeyeyaasha. Haddii loo shaqeeyaha usan hoosta ka saxiixin heshiiska wadareed, waxaad xaq ku leedahay mushahar u dhigma kan ku xusan heshiiska noocaas ah.

Shaqo-sugidda

Shaqo ku qorida oo ah nooca [nystartsjobb] waxaa daboola Sharciga sugidda shaqo ku qorida [anställningsskydd, LAS]. Haddii loo shaqeeyaha u hoosta ka saxiixay heshiiska wadareed, waxaa xaaladaas dhici karto in qaar kamid ah qodobada ku xusan Sharciga sugidda shaqo ku qorida ay meesha ka maqan yihiin.

Sidan ayaad u qaadeysaa tallaabta xigta

Nala soo xiriir

Is diyaari si aad u sheegi kartid sababta ay taageeradu kor ugu qaadeyso fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Qiimeyn

Si wadajir ah ayaan xaaladda sawir isagala qaadaneynaa. Qof ka shaqeeya xafiiska xiriirka shaqada ayaa qiimeynaya in taageeradu ay tahay qaab fiican oo kor u qaadeysa fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Go’aan

Taageerada aan ku siin karno waxay ku xirantahay sida adiga xaaladdaadu u muuqato. Cidda taageerada xaqa u leh waxaa kor ka go’aamineysa xukuumadda.