Taageero laguugu tala galay adigaaga muddo dheer shaqo la’aanta ahaan

Haddii aad muddo dheer shaqo la’aan ahayd waxaad u baahan kartaa caawimaad dheeraad ah. Waxaa jira taageerooyin kala duduwan si loo joojiyo shaqo la'aantaada.

Extratjänst

Marka aad caawimaad uga baahan tahay in aad soo gashid suuqa shaqada. Waxaad isla markaas awood shaqo oo dheeraad ah u noqoneysaa shirkadaha ka shaqeeya dhinacyada barwaaqo sooridda, xafiisyada dowladda, fanka ama ururrada mutudawaca ah.

Introduktion till arbete

Waxaad ka heli kartaa taageero iyada oo loo marayo dadaal ah diyaarin shaqo haddii aadan weli diyaar u ahayn inaad shaqo doon doonto ama waxbarasho

Introduktionsjobb

Marka aad u baahantihid caawimaad si aad suuqa shaqada u soo gashid. Waxaad isku darsaneysaa shaqo hordhac ah iyo waxbarasho, oo labaduba xoojinaya kartidaada aqoon-iyo shaqo, daboolayana baahida shaqabixiyaha.

Jobbgaranti för ungdomar

Waa barnaamij loogu talagalay dhallinyarada da'dooda 25 sano ka hooseyso. Waxaad tusaale laga caawini karaa shaqo raadsahada, tababar ama hagida waxbarashada iyo xirfadaha.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Waa barnaamij loogu talagalay dadka muddo dheer shaqolaawe ahaa, oo u baahan in dib ugu soo laabtaan suuqa shaqada.

Nystartsjobb

Shaqo markaas qofka loo billaabay waxay adigaaga muddo dheer shaqo la’aanta ahaa ama jirro awgeed ka maqnaa suuqa shaqada, ku siineysaa fursad aad dib ugu billawdid.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Aaggaaga waxaa ka jiri kara mashruuc la xiriira siyaasadda suuqa shaqada oo aan la wadno laacibiin kale. Haddii uu aaggaaga ka jiro mashruuc habboon waxaa laguu soo jeedin karaa in aad ka qeyb qaadatid.

Rusta och matcha

Abaabulid iyo is-qabadsiin [Rusta och matcha], waxaa loogu talagalay qofka adigoo kale ah, oo u baahan taageero dheeraad markii aad shaqo raadsnaayso. Adiga ayaa dooranaya shirkadda ku caawini doonto, waxaana lagu yeeli doonaa qof hage ah, kaasoo ka caawin doono helida shaqo ama waxbarasho.

Stöd och matchning

Taageero iyo wax la eegid waxaa loogu tala galay adigaaga si is daba joog ah, oo baahidaada waafaqsan ugu baahan taageero marka aad shaqo raadsaneysid. Caawimaad ayaad ka heleysaa gacanqabte ka socda mid ka mid ah qandaraaslayaasheenna. Gacanqabtuhu wuxuu kugu caawinayaa waddada aad ugu taagantihid shaqo ama waxbarasho.

Yrkesintroduktionsanställning

Shaqaaleysiinta xirfad baridda waxaad ku baraneysaa xirfad, waxaad ku heleysaa khibrad, waxaadna kor ugu qaadeysaa fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid.